Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘delårsrapporter’

Återhämtning för Volvo Bussar när bussarna börjar rulla

Volvo Bussar gjorde nästan ett nollresultat under det andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året är det en avsevärd förbättring. Det konstaterar Volvokoncernens vd Martin Lundstedt i koncernens delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Totalt redovisar Volvokoncernen ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor under årets andra kvartal. Orderingången på lastbilar mer än fördubblades, jämfört med samma period förra året.

Coronapandemin slår mot Daimlers resultat

Daimlerkoncernen, där även Mercedes-Benz och Setra bussar ingår, hade ett betydligt svagare första kvartal i år, jämfört med samma period förra året. I nyttofordonsverksamheten, Daimler Trucks & Buses, tappade lastbilarna stort, medan nergången i bussförsäljningen var måttlig. Det framgår av Daimlers delårsrapport för första kvartalet som presenterades på onsdagsförmiddagen. Daimlers rörelseresultat för första kvartalet blev 617 miljoner euro mot 2 798 miljoner euro samma period förra året (6,6 miljarder SEK respektive 29,9 miljarder SEK).

Bästa kvartalet någonsin för Nobina

Bussoperatören Nobina hade ett starkt tredje kvartal enligt företagets delårsrapport som publicerades på torsdagsmorgonen. Nettoomsättningen ökade med 3,5 procent till 2 324 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 213 miljoner mot 168 miljoner under motsvarande period förra året. Resultatet efter skatt blev 140 miljoner mot 102 miljoner. Nobina har brutet räkenskapsår, vilket innebär att det tredje kvartalet avser perioden 1 september – 30 november. Tredje kvartalet i år blev det bästa kvartalet någonsin för Nobina.

Ökad orderingång i Norden för Scanias bussar

Orderingången för buss- och lastbilstillverkaren Scanias bussverksamhet ökade i Norden under det första kvartalet i år. Det framgår av Scanias kvartalsrapport som presenterades på torsdagsförmiddagen. Totalt ökade orderingången för bussar och lastbilar med sju procent, från 20,2 miljarder kronor till 21,6 miljarder om man jämför med samma period förra året.

Tillväxt för MAN:s bussar

Bussverksamheten inom MAN har hittills i år gått klart bättre än under förra året. Det framgår av MAN-koncernens delårsrapport. Under årets första nio månader sålde MAN 4125 bussar mot 3387 under samma tid förra året. Det är en ökning med 22 procent.

Bättre lönsamhet för Volvo Bussar

Volvo Bussar förbättrade sitt rörelseresultat under årets tredje kvartal till 337 miljoner kronor. Trots att Volvo levererade ett i stort sett oförändrat antal bussar som samma tid i fjol ökade faktureringen under tredje kvartalet med 20 procent beroende på en ändrad produktmix. Rörelseresultatet är avsevärt mycket bättre än under det tredje kvartalet 2014 då det var 50 miljoner kronor. Då var rörelsemarginalen 1,1 procent, i år hade den ökat till 6,1 procent. Det framgår av Volvokoncernens kvartalsrapport som presenterades på fredagen. Orderingången steg med 21 procent.

Uppåt för Scanias bussverksamhet

Stabil orderingång och ökad omsättning präglade Scanias bussverksamhet under det första halvåret i år enligt Scanias delårsrapport som presenterades på fredagsförmiddagen. Scanias orderingång för bussar ökade totalt sett med en procent till 3 712 (3 661) enheter under första halvåret 2015 jämfört med motsvarande period 2014

Minskad orderingång för Scanias bussverksamhet

Orderingången för Scanias bussverksamhet var under årets första nio månader åtta procent lägre än samma period 2013. Det framgår av Scanias delårsrapport som presenterades på onsdagen. Orderingången minskade från 5755 enheter under de nio första månaderna i fjol till årets 5293 enheter.

Svagt kvartal för Volvo Bussar

Volvo Bussar gjorde under tredje kvartalet ett rörelseresultat på – 164 miljoner kronor enligt företagets delårsrapport som presenterades på fredagsförmiddagen. Låga försäljningsnivåer på en fortsatt svag marknad påverkade lönsamheten för Volvo Bussar negativt, samtidigt som orderingången förbättrades.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)