Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘delårsrapporter’

Starka siffror över Kvarken

Wasaline, som trafikerar färjelinjen Umeå – Vasa, rapporterar om ett rekordkvartal och en omsättningsökning på 165 procent under det andra kvartalet. Under första halvåret i år ökade antalet passagerare med 471 procent och under det andra kvartalet med 583 procent, jämfört med samma perioder förra året. Halvårsomsättningen har  ökat med 132% och under det andra kvartalet ökade omsättningen med 165%.

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar kunde under det första kvartalet i år notera en förbättrad orderingång och ökad försäljning av service. Orderingången ökade med 146 procent jämfört med samma period i fjol. Men den dramatiska ökningen beror på att marknaden under det första kvartalet förra året var mycket svag på grund av covid-19-pandemin. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på 15 miljoner kronor första kvartalet i fjol till en vinst på 20 miljoner i år. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på fredagsmorgonen.

Företagsköp lyfte buss- och lastbilsjätte

Volkswagenägda Traton Group, där buss- och lastbilstillverkarna MAN och Scania ingår liksom sydamerikanska Volkswagen Caminhões e Ônibus, rapporterar om en kraftig försäljningsökning under årets första nio månader trots den svåra bristen på halvledare. Totalt fick Traton Group order på 268 300 fordon under årets första nio månader, en ökning med 84 procent jämfört med samma period förra året. Traton sålde under perioden 195 400 lastbilar och bussar, en ökning med 53 procent. Det framgår av Tratons delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Ökad omsättning för Tallink men pandemin tynger resultatet

Tallink Grupp, med färjerederiet Tallink Silja, transporterade under andra kvartalet 10,2 procent fler passagerare än samma tid i fjol, totalt 427 767 passagerare. Men covid.19-pandemin tynger fortfarande Tallinks resultat. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport.

Scania säljer fler bussar

Buss- och lastbilstillverkaren Scania, som ingår i Traton Group, ökade sin bussförsäljning med hela 464 procent under det andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Siffran är så hög beroende på att ökningen har skett från mycket låga nivåer. Under perioden april – juni förra året fick Scania order på endast 233 bussar, samma period i år uppgick antalet order till 1 081 bussar. Scania har också tappat marknadsandelar i Europa Det framgår av Scanias delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen.

Återhämtning för Volvo Bussar när bussarna börjar rulla

Volvo Bussar gjorde nästan ett nollresultat under det andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året är det en avsevärd förbättring. Det konstaterar Volvokoncernens vd Martin Lundstedt i koncernens delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Totalt redovisar Volvokoncernen ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor under årets andra kvartal. Orderingången på lastbilar mer än fördubblades, jämfört med samma period förra året.

Coronapandemin slår mot Daimlers resultat

Daimlerkoncernen, där även Mercedes-Benz och Setra bussar ingår, hade ett betydligt svagare första kvartal i år, jämfört med samma period förra året. I nyttofordonsverksamheten, Daimler Trucks & Buses, tappade lastbilarna stort, medan nergången i bussförsäljningen var måttlig. Det framgår av Daimlers delårsrapport för första kvartalet som presenterades på onsdagsförmiddagen. Daimlers rörelseresultat för första kvartalet blev 617 miljoner euro mot 2 798 miljoner euro samma period förra året (6,6 miljarder SEK respektive 29,9 miljarder SEK).

Bästa kvartalet någonsin för Nobina

Bussoperatören Nobina hade ett starkt tredje kvartal enligt företagets delårsrapport som publicerades på torsdagsmorgonen. Nettoomsättningen ökade med 3,5 procent till 2 324 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 213 miljoner mot 168 miljoner under motsvarande period förra året. Resultatet efter skatt blev 140 miljoner mot 102 miljoner. Nobina har brutet räkenskapsår, vilket innebär att det tredje kvartalet avser perioden 1 september – 30 november. Tredje kvartalet i år blev det bästa kvartalet någonsin för Nobina.

Ökad orderingång i Norden för Scanias bussar

Orderingången för buss- och lastbilstillverkaren Scanias bussverksamhet ökade i Norden under det första kvartalet i år. Det framgår av Scanias kvartalsrapport som presenterades på torsdagsförmiddagen. Totalt ökade orderingången för bussar och lastbilar med sju procent, från 20,2 miljarder kronor till 21,6 miljarder om man jämför med samma period förra året.

Tillväxt för MAN:s bussar

Bussverksamheten inom MAN har hittills i år gått klart bättre än under förra året. Det framgår av MAN-koncernens delårsrapport. Under årets första nio månader sålde MAN 4125 bussar mot 3387 under samma tid förra året. Det är en ökning med 22 procent.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)