Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘dieselbussar’

Starkt kvartal för bussarna i EU

Året har börjat bra för bussarna i EU. Jämfört med första kvartalet förra året har antalet nyregistrerade bussar i EU under de tre första månaderna 2024 ökat med 23,3 procent, enligt nya siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Totalt nyregistrerades i EU under de tre månaderna 9 624 bussar.

Utsläppsfria bussar på snabb framryckning

Mer än hälften, 52 procent, av de bussar som används i kollektivtrafik i Europa kommer att vara emissionsfria år 2027. Samtidigt ökar det totala antalet bussar med sex procent. Det bedömer den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, i en stor kartläggning, ”Bus fleet survey 2023”.

Kraftig ökning av elbussarna i Europa

Antalet elbussar i EU-länderna ökar snabbt. Det framgår av nya siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Förra året ökade nyregistreringarna av elbussar i EU med 39,1 procent då 5 166 elbussar registrerades. Totalt ökade bussregistreringarna i EU under fjolåret med 19,4 procent jämfört med 2022 till 32 593 bussar.

Allt färre dieselbussar säljs i Europa

Mindre än en fjärdedel av alla stadsbussar som såldes i EU under det första kvartalet var dieseldrivna, biodiesel inräknat. Nästan lika många var batterielektriska. Men när det gäller turist- och långfärdsbussar är bilden en helt annan: endast en procent av de bussar som såldes under det första kvartalet var elbussar. Det rapporterar ICCT, International Council on Clean Transportation, som är en oberoende organisation för forskning och analys av miljöfrågor och transporter.

Nu kör elbussarna om – utsläppsfritt störst i EU:s städer

Nu har elbussarna kört om dieselbussarna i Europas städer. Under det första kvartalet i år såldes för första gången fler batteridrivna stadsbussar än dieseldrivna (inräknat biodiesel) i EU. Andelen nyregistrerade dieselbussar i EU-länderna och Storbritannien har sjunkit kraftigt sedan slutet av 2021.

Dieselbussen backar men alltjämt störst

Dieseldrivna bussar dominerade även i fjol försäljningen av nya bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. 67,3 procent av alla nya bussar som såldes i EU förra året var dieseldrivna, 1,5 procentenheter färre än 2021. Samtidigt fortsatte elbussarna sin framryckning på marknaden.

Dieseldrivna regionbussar blir elektriska skolbussar

Den franska regionen Rouen i Normandie ska genomföra Europas första större satsning på att konvertera dieselbussar till eldrift. Regionen ska konvertera 49 dieseldrivna regionbussar till eldrivna skolbussar. En första testbuss ska levereras mot slutet av det här året och samtliga 49 bussar ska trafikera regionens skolbusslinjer under 2025.

Energin försvinner när bussarna står stilla

Nästan en femtedel, 18 procent, av elbussarnas energiförbrukning sker under tomgångskörning när bussarna inte är i drift. En dieselbuss förbrukar i genomsnitt mer än 1100 liter diesel på tomgång under ett år, varav 58 procent användes under tomgång när bussen inte var i drift. Receptet är en bättre koll på fordonsflottorna för att effektivisera driften. Det framgår av en ny rapport från företaget ChargePoint. Rapporten pekar på behovet av att kritiskt granska riktlinjerna för tomgångskörning och vikten av att använda teknologier för övervakning av bussföretagens fordonsflottor för att minska elslöseriet. Eller dieselräkningen.

Sista dieselbussarna till Luleå

Nu sätter kommunala Luleå Lokaltrafik, LLT, sina sista nya dieselbussar i trafik. Det är sju nya dieselbussar som ska börja rulla under juli och augusti. Därmed kommer LLT att ha 77 bussar i stadstrafiken i Luleå. Men sedan är det slut med att köpa in dieselbussar. Härnäst blir det biogasbussar, skriver Norrbottens-Kuriren.

Dieselbussar dominerade Europa i fjol

Dieselbussarna dominerade stort på den europeiska bussmarknaden förra året. 85 procent av alla nyregistrerade medeltunga och tunga bussar, alltså bussar över 3,5 ton, i EU förra året var dieselbussar. Detta enligt siffror från de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. I siffran ingår dock bussar som körs på biodiesel som HVO, RME med mera eftersom de har dieselmotorer men inte diesel som drivmedel. Samtidigt ökade nyregistreringarna av elbussar med drygt 170 procent.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)