Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘emissionsfritt’

Helt utsläppsfritt i Oslo nästa år

All kollektivtrafik i Oslo kommer att vara utsläppsfri, inte bara fossilfri, innan slutet av nästa år. Det är fem år tidigare än det mål som trafikhuvudmannen Ruter tidigare satt upp. I hela Ruters trafik, som omfattar Oslo och Viken (tidigare Akershus), ska all kollektivtrafik vara utsläppsfri under 2028. Att trafiken i Oslo blir utsläppsfri redan nästa år beror på två nya trafikavtal mellan Ruter och operatörerna Nobina respektive Unibuss. Avtalet innebär att Oslo nästa år får ytterligare 137 elbussar.

Scania: Utsläppsfria bussar och lastbilar 2040

Buss- och lastbilstillverkaren Scania, som i likhet med MAN Truck & Bus, ägs av Volkswagens nyttofordonsföretag Traton har åtagit sig att verka för att 100 procent av de bussar och lastbilar som Scania säljer år 2040 ska vara utsläppsfria. Scania skrev på onsdagen i samband med klimatkonferensen COP26 i Glasgow under ett globalt samförståndsavtal, ett Memorandum of Understanding.

Bara utsläppsfritt i den eviga staden

Ännu en europeisk storstad har nu beslutat sig för att enbart skaffa utsläppsfria bussar till kollektivtrafiken. Roms borgmästare Virginia Raggi förband på tisdagen staden att endast köpa in utsläppsfria bussar från och med år 2025 och dessutom se till att en stor del av staden är utsläppsfri år 2030. Senast 2024 kommer också dieseldrivna fordon att förbjudas i centrala Rom.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)