Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘energieffektivisering’

Uppdrag: effektivare energianvändning i kollektivtrafik

Region Stockholm svarar för drygt hälften av all kollektivtrafik i landet. Från 1 juli inrättas en klimat- och hållbarhetsnämnd i regionen. Till ordförande i nämnden utsågs i helgen Malin Fijen Pacsay (MP). Fler av de uppgifter hon ska svara för berör kollektivtrafiken. Bland annat ska energianvändningen i kollektivtrafiken effektiviseras och en ny hållbarhetsstrategi för regionen tas fram.

Kartläggning hos bussbolag öppnade för kraftigt minskad energianvändning

Bussbolaget KE´S Bussar i Fjärås i Halland har minskat sin energianvändning med elva procent. Eftersom 98 procent av företagets totala energianvändning bestod av bränsle handlar det om stora pengar som företaget sparar. Effektivare energianvändning bidrar också till minskad miljöpåverkan. Men få företag i transportsektorn känner till att de kan få stöd från Energimyndigheten för att kartlägga sin energianvändning, själva grunden för effektiviseringen.

Forskare ska sprida kunskap om energieffektiv kollektivtrafik

Samtidigt som upphandlare av kollektivtrafik inte sällan bestämmer vilken teknik och vilka drivmedel som ska användas är det si och så med kunskaperna om effektiv energianvändning. Det finns alltså ett behov av mer kunskap om energieffektivisering inom kollektivtrafiken. Olika system prövas, men praktiskt genomförande och informationsspridning sker långsamt till olika aktörer inom kollektivtrafiken.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)