Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Energimyndigheten’

Svealandstrafiken i projekt för hållbart energisystem

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken engagerar sig nu i arbetet för ett stabilt och hållbart energisystem. Tillsammans med ett 40-tal andra organisationer och företag, ingår Svealandstrafiken i Energimyndighetens kompetenscentrum Resilient. Där ska Svealandstrafiken bland annat fungera som en testbädd kring hur kollektivtrafik med elbussar kan bidra till ett bättre integrerat och mer pålitligt energisystem för transportsektorn.

Solel ska minska Gotlandsfärjornas klimatpåverkan

Statliga Energimyndigheten har beviljat drygt 1,2 miljoner i stöd för ett projekt som går ut på att minska Gotlandsfärjornas miljöpåverkan genom delvis elektrifiering av färjorna. Det är Gotland Tech Development, ett dotterbolag till Rederi AB Gotland, som tillsammans med samarbetspartners har beviljats stöd. Dessa partners är Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB AB. De fartyg som projektet omfattar är Destination Gotlands två LNG/LBG-fartyg M/S Visborg och M/S Gotland.

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Forskning om snabbt införande av elbussar

Introduktionen av elbussar i Sverige är föremål för ett nystartat forskningsprojekt, elplusbus, hos Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Bakgrunden är att busstrafiken i Sverige just nu går igenom en omfattande förändring när elbussar introduceras i snabb takt, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal.

Fler söker elbusspremie

Energimyndigheten har hittills i år fått in 39 ansökningar om elbusspremie, jämfört med 33 ansökningar under hela förra året. Det rapporterar tidningen Norra Skåne som refererar nyhetsbyrån Siren. 58 miljoner kronor har betalats ut i år och myndigheten räknar med att betala ut ytterligare femton miljoner kronor.

178 miljoner till flytande biogas

Energimyndigheten öppnar nu för en samlad demonstration av flytande biogas som drivmedel för tunga fordon. Både bussar, lastbilar och fartyg ingår i satsningen. Totalt handlar det om 178 miljoner kronor som Energimyndigheten satsar i samarbete med innovationsklustret Drive LBG. Pengarna ska användas till en rad nya investeringar för att introducera flytande biogas (LBG) på marknaden och demonstrera den senaste tekniken inom området.

Rapport: Varje ny elbuss viktig för miljömålen

För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter. Det konstaterar en ny rapport om erfarenheterna från elbussar i svenska och nordiska städer. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket. Syftet med rapporten är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur.

Luleå kan missa miljoner i elbusspremie

Kommunala Luleå Lokaltrafik kan komma att mista miljoner i elbusspremie för sin satsning på elbussar, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Dels har man skickat in sin ansökan till Energimyndigheten för sent, dels har myndigheten förlorat 20 miljoner i anslag sedan KD-M-budgeten klubbades av riksdagen i höstas. LLT:s elbusspremie är värd 4 448 040 kr.

Kraftigt ökat intresse för elbussar

Intresset för elbussar i Sverige har ökat kraftigt och antalet ansökningar om elbusspremie har ökat avsevärt sedan förutsättningarna ändrades i februari, rapporterar Energimyndigheten. Fler kan söka stödet och de faktiska merkostnaderna för en elbuss täcks av elbusspremien sedan förutsättningarna ändrades tidigare i år. Samtidigt öppnades även möjlighet för privata aktörer att söka elbusspremie.

Svagt för biogasen

Produktionen av biogas i Sverige ökade endast svagt förra året, rapporterar Energimyndigheten. Myndighetens rapport visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme. Hela tio procent av den producerade biogasen facklades, alltså eldades upp därför att man inte hittade köpare till den.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)