Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Energimyndigheten’

178 miljoner till flytande biogas

Energimyndigheten öppnar nu för en samlad demonstration av flytande biogas som drivmedel för tunga fordon. Både bussar, lastbilar och fartyg ingår i satsningen. Totalt handlar det om 178 miljoner kronor som Energimyndigheten satsar i samarbete med innovationsklustret Drive LBG. Pengarna ska användas till en rad nya investeringar för att introducera flytande biogas (LBG) på marknaden och demonstrera den senaste tekniken inom området.

Rapport: Varje ny elbuss viktig för miljömålen

För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter. Det konstaterar en ny rapport om erfarenheterna från elbussar i svenska och nordiska städer. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket. Syftet med rapporten är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur.

Luleå kan missa miljoner i elbusspremie

Kommunala Luleå Lokaltrafik kan komma att mista miljoner i elbusspremie för sin satsning på elbussar, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Dels har man skickat in sin ansökan till Energimyndigheten för sent, dels har myndigheten förlorat 20 miljoner i anslag sedan KD-M-budgeten klubbades av riksdagen i höstas. LLT:s elbusspremie är värd 4 448 040 kr.

Kraftigt ökat intresse för elbussar

Intresset för elbussar i Sverige har ökat kraftigt och antalet ansökningar om elbusspremie har ökat avsevärt sedan förutsättningarna ändrades i februari, rapporterar Energimyndigheten. Fler kan söka stödet och de faktiska merkostnaderna för en elbuss täcks av elbusspremien sedan förutsättningarna ändrades tidigare i år. Samtidigt öppnades även möjlighet för privata aktörer att söka elbusspremie.

Svagt för biogasen

Produktionen av biogas i Sverige ökade endast svagt förra året, rapporterar Energimyndigheten. Myndighetens rapport visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme. Hela tio procent av den producerade biogasen facklades, alltså eldades upp därför att man inte hittade köpare till den.

Storsatsning på forskning om elektromobilitet

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet. Energimyndigheten får 200 miljoner kronor under perioden 2018 – 2023. Det ska bidra till snabbare utveckling av nya tekniker främst för elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, flygplan och arbetsmaskiner.

Nu finns hjälp för upphandling av elbusstrafik

Elbussar är fortfarande en nyhet för de flesta kommuner och kollektivtrafikmyndigheter och många är osäkra på vad man behöver tänka på vid sådana upphandlingar. Hur ska vi veta var laddare för elbussar ska byggas? Och hur stora batterier behöver bussarna egentligen ha? Det är exempel på frågor som måste besvaras. Nu finns ett analysverktyg som Energimyndigheten har tagit fram tillsammans med en rad aktörer som arbetar med elektrifierade bussystem.

Energimyndigheten: Bussarna driver på mot förnybart i transportsektorn

Transportsektorn fortsätter att öka sin andel av förnybar energi. Framförallt beror det på att biodieseln HVO ökar på marknaden. Drivande i utvecklingen är bussbranschen. Det konstaterar Energimyndigheten i årets uppföljning av de energipolitiska målen i landet, Energiindikatorer 2018.

Kartläggning hos bussbolag öppnade för kraftigt minskad energianvändning

Bussbolaget KE´S Bussar i Fjärås i Halland har minskat sin energianvändning med elva procent. Eftersom 98 procent av företagets totala energianvändning bestod av bränsle handlar det om stora pengar som företaget sparar. Effektivare energianvändning bidrar också till minskad miljöpåverkan. Men få företag i transportsektorn känner till att de kan få stöd från Energimyndigheten för att kartlägga sin energianvändning, själva grunden för effektiviseringen.

Elbusspremie till fler den 1 februari

Från den 1 februari kan fler än hittills söka elbusspremie. Detta sedan regeringen innan jul ändrade förordningen för elbusspremien. Målet är att fler elbussar ska sättas i trafik och att man på så sätt kan minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller. – Trafiken står för en stor del […]

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)