Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Färdskrivare’

Klart med förlängning för YKB och körkort

Genom en ny EU-förordning är det klart att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Däremot har regeringen beslutat att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.

Färdskrivarschabbel i högsta förvaltningsdomstolen

Hur mycket ska det kosta för ett företag att inte sköta sina färdskrivare? Frågan kommer att avgöras i högsta juridiska instans, sedan Transportstyrelsen har överklagat en dom i förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har beviljat Transportstyrelsen prövningstillstånd, alltså gått med på att ta upp frågan därför att den har stor principiell betydelse.

Brister på var fjärde buss som polisen kollade

När polisen under sin trafikvecka den 20 – 26 juli kontrollerade 161 bussar på de svenska vägarna visade det sig att 38 av de kontrollerade bussarna hade olika typer av brister. ”Det värsta var en buss vars bromsar inte fungerade som de skulle”, säger Mats Östman, tillförordnad chef på polisens trafiksektion Mitt

Schabbel med färdskrivare kan kosta företag trafiktillståndet

Ett trafikföretag som använder diagramblad eller förarkort felaktigt kan få trafiktillståndet indraget. Då lever företaget inte upp till bestämmelserna om ”gott anseende” som är en förutsättning för tillstånd till yrkesmässig trafik. Det framgår av en färsk dom i Kammarrätten i Sundsvall.

Transportstyrelsen kräver Smålandsbussen på jätteböter

Jönköpingsbaserade Smålandsbussen krävs av Transportstyrelsen på böter på 200 000 kronor. Myndigheten hävdar att företaget har brutit mot regler om bland annat färdskrivare vid över 300 tillfällen. Transportstyrelsen betraktar också många av överträdelserna som allvarliga, rapporterar Sveriges Radio P4 Jönköping. Bland annat hade Smålandsbussen under perioden 16 mars – 15 maj förra året kört bussen utan att ha giltiga förarkort i färdskrivaren vid 175 tillfällen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)