Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘färjor’

Stark ökning för Wasaline

Wasaline, som trafikerar färjelinjen Umeå – Vasa, kunde trots pandemin se en stark återhämtning under 2021 när det gäller passagerartrafiken över Kvarken. Jämfört med det första pandemiåret 2021 ökade antalet passagerare med 87,5 procent, från 57 415 passagerare år 2020 till 107 659 i fjol. Under hösten, då coronapasset togs i bruk för inresa, steg passagerarvolymerna märkbart rapporterar rederiet som också konstaterar att man haft passagerarrekord varje månad sedan det nya fartyget Aurora Botnia sattes i trafik.

Fler reste med Viking Line

Även under 2021 fortsatte covid-19-pandemin att påverka trafiken och resandet för Viking Line. Men antalet passagerare som reste med rederiet var i fjol 20,1 procent fler än det första pandemiåret 2020. I absoluta tal reste i fjol 2 315 137 passagerare med Viking Line, vilket kan jämföras med 1 927 302 år 2020.

Bättre halvår men svagare helår för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, redovisar en fortsatt allvarlig påverkan av covidpandemin och pågående reserestriktioner. Men andra halvåret var trots detta starkare än motsvarande period förra året. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport som presenterades på tisdagsförmiddagen. Rapporten visar att under helåret 2021 hade Tallink Grupp totalt 2 961 975 passagerare på alla bolagets linjer, vilket är en minskning med 20,6 % jämfört med helåret 2020 då man befordrade 3 732 102 passagerare. Ändå var de sista tio månaderna 2020 starkt påverkade av pandemin.

Gotländskt projekt ska säkra fossilfri vätgas till Gotlandstrafiken

Som vi tidigare rapporterat planerar Rederi AB Gotland och Destination Gotland att sätta sitt första bränslecellsdrivna fartyg i trafik senast år 2030. Fartyget ska drivas med fossilfri vätgas. Nu är det klart att rederiet genom dotterbolaget Gotland Tech Development i ett nytt forskningsprojekt som leds av forskare från Uppsala universitet (Campus Gotland) med målet att utveckla och säkerställa hållbara lösningar för vätgas i den gotländska färjetrafiken.

Återstart för färjelinjerna

Färjetrafiken i svenska hamnar återhämtade sig delvis under det tredje kvartalet, men alltjämt är det långt kvar till de nivåer som gällde innan pandemin. Det visar ny preliminär officiell statistik från myndigheten Trafikanalys. Under det tredje kvartalet, juli-september 2021, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,6 miljoner, en ökning med 48 procent jämfört med samma kvartal 2020. Ökningstakten var snabbare för utrikestrafiken än för Gotlands­färjorna.

Tallink Silja kräver covidbevis

Med anledning av att smittspridningen av covid-19 nu ökar igen i många länder inför färjerederiet Tallink Silja krav på covidbevis för samtliga passagerare. Kravet gäller från den 1 december.

Solel ska minska Gotlandsfärjornas klimatpåverkan

Statliga Energimyndigheten har beviljat drygt 1,2 miljoner i stöd för ett projekt som går ut på att minska Gotlandsfärjornas miljöpåverkan genom delvis elektrifiering av färjorna. Det är Gotland Tech Development, ett dotterbolag till Rederi AB Gotland, som tillsammans med samarbetspartners har beviljats stöd. Dessa partners är Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB AB. De fartyg som projektet omfattar är Destination Gotlands två LNG/LBG-fartyg M/S Visborg och M/S Gotland.

Tallink Grupp: Första kvartalsvinsten sedan pandemins början

Tecknen på en återhämtning inom rese- och turistnäringen blir allt fler. I sin kvartalsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen rapporterar Tallink Grupp (Tallink, Silja Line m fl) sin första kvartalsvinst sedan covid-19-pandemins början. Tallink Grupps nettovinst för årets tredje kvartal blev 5,5 miljoner euro (54,9 miljoner kronor). Under tredje kvartalet förra året redovisade Tallink Grupp en nettoförlust på 23,9 miljoner euro (239 miljoner kronor). Biljettintäkter och försäljningen ombord står tillsammans med charterintäkter för intäktsökningen. Men företaget varnar för en tuff vinter.

Höjda bränslepriser slår mot kryssningar

De snabbt stigande bränslepriserna börjar nu få genomslag i resebranschen. Från den 1 november inför Viking Line bränsletillägg på samtliga reguljärresor och kryssningar. Tillägget utgår på alla bokningar som sker från den 1 november, men priset för resor som har bokats och betalats innan dess ändras inte.

En miljon fripassagerare på danska färjor

Det har varit populärt att vara fripassagerare på danska färjor i sommar, rapporterar Trafikministeriet i Köpenhamn. Totalt reste 953 866 passagerare med färja till de danska öarna under de tre sommarmånaderna juli, augusti och september utan att betala för sig. Det är ändå något färre än i fjol då antalet gratisresenärer var över en miljon.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)