Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Folkhälsomyndigheten’

Covid-19: Detaljerade riktlinjer för kollektivtrafiken kommer

Nästa vecka kommer detaljerade riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera under den fortsatta covid-19-pandemin. Det uppgav statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens tillsammans med socialminister Lena Hallengren(S) vid lunchtid på torsdagen. Riktlinjerna tas fram av branschorganisationerna inom kollektivtrafiken.

Gotland sämst på att följa regler i kollektivtrafiken

Svenskarna är bra på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. Men Gotland utmärker sig negativt. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen i Skåne som har i uppdrag att varje vecka kartlägga läget och efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Länsstyrelsen i Skåne ställer samman en lägesbild för landet som baseras på rapporter från samtliga länsstyrelser.

Covid-19: Buss- och tågresor ses över

Coronasituationen i Sverige är fortsatt stabil med klart sjunkande siffror när det gäller antalet nya fall liksom patienter som läggs in på intensivvård. Det förklarade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på myndighetens presskonferens på torsdagen. Han oroades dock av den senaste tidens rapporter om trängsel på bussar och tåg. Folkhälsomyndigheten arbetar nu tillsammans med Transportstyrelsen om att ta fram tydligare underlag för trafikföretagen.

Debatt: Arbetsmiljöverket svarar Länstrafiken Kronoberg om skydd för bussförare

“Våra krav gäller vilka skydd som behövs för att bussförare ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt utan att riskera att bli smittade, sjuka eller i värsta fall dö på grund av sitt arbete.” Det skriver Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, som här svarar på ett inlägg från ledningen för Länstrafiken Kronoberg. I inlägget frågade Länstrafiken Kronoberg vad Arbetsmiljöverket vet som inte Folkhälsomyndigheten känner till.

Buss- och taxiförare mer utsatta än andra för coronasmitta

Taxiförare, bussförare och spårvagnsförare har i högre grad än andra yrkesgrupper diagnosticerats med covid-19 under perioden 13 mars till den 27 maj. Det uppgav Folkhälsomyndigheten på torsdagen.

Nya reseråd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd inför sommarens resor och allas personliga ansvar. Undvik resor i färdmedel där det inte går att boka plats, manar Folkhälsomyndigheten.

“Fler frågor än svar om nya reseregler”

I fredags aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten lättnader när det gäller restriktionerna för inrikes resor från och med den 13 juni. Då upphävs avrådan från icke nödvändiga resor inom landet. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik riktar nu kritik till informationen kring beskedet. De nya resedirektiven är otydliga och väcker fler frågor än de ger svar, anser Svensk Kollektivtrafik.

Covid-19: Färdtjänstföretag öppnar fler mobila teststationer

Samtrans Omsorgsresor, som ägs av Nobina, öppnade på tisdagen en ny mobil teststation för covid-19 i utanför Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Vid teststationen kan personer med remiss komma och lämna prov, utan att behöva gå ut ur bilen. De utför provtagningen själva och testerna skickas sedan för analys till A23 Lab i Uppsala. Det kommer också att finnas en satellitbil som ger möjlighet till provtagning i hemmet. Inga resurser från den befintliga hälso- och sjukvården ska användas, framhåller Samtrans som står för logistiken tillsammans med företaget InfoSolutions, på uppdrag av Region Sörmland.

Färdtjänstföretag engagerat i fler mobila teststastioner för covid-19

På tisdagen öppnades i Storstockholm ännu en mobil teststation för provtagning av covid-19 – denna gång utanför Lidl:s butik i Upplands-Väsby, norr om Stockholm. Liksom vid den första teststationen, som öppnades på fredagen utanför fältsjukhuset i Älvsjö, står Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor för logistiken tillsammans med företaget InfoSolutions, som har en genomarbetad logistik för provtagning av covid-19, med labbtester. Verksamheten drivs i en samverkan med Folkhälsomyndigheten.

”Prioritera förare i serviceresor”

Förare som kör serviceresor bör prioriteras i första hand när det gäller provtagning för coronasmitta. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik till Folkhälsomyndigheten. Där framhåller Svensk Kollektivtrafik att förare som kör serviceresor till största delen arbetar i mindre fordon och mycket nära resenärer som tillhör de mest sårbara grupperna i samhället. En stor del av resenärerna är över 70 år eller har underliggande sjukdomar.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)