Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Folkhälsomyndigheten’

Striktare råd för bussåkande i Uppsala

Mot bakgrund av de stigande siffrorna när det gäller spridningen av covid-19-smittan i Uppsala ufärdade på tisdagen Folkhälsomyndigheten lokala råd för Uppsala län. Den 19 oktober infördes en ny föreskrift som ger Folkhälsomyndigheten rätt att under en begränsad tid utfärda allmänna råd i en region i samband med lokala utbrott av covid-19.

Covid-19: “Alltför vanligt med onödiga resor”

Efterlevnaden av myndigheternas råd och rekommendationer varierar i kollektivtrafiken. Många län rapporterar att alltför många personer väljer att resa i rusningstid och att göra onödiga resor. Det skriver länsstyrelsen i Skåne i sin veckorapport om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor med mera följs. På regeringens uppdrag sammanställer länsstyrelsen i Skåne varje vecka en rapport som bygger på inrapportering från samtliga länsstyrelser i landet.

“Alltför många reser i rusningstid”

Många län rapporterar att alltför många personer väljer att resa i rusningstid. Det konstaterar länsstyrelsen i Skåne, som på regeringens uppdrag varje vecka sammanställer en nationell lägesbild när det gäller efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd för bland annat inrikesresor. Bilden bygger på uppgifter från samtliga landets länsstyrelser som i sin tur samlar in uppgifter från en rad aktörer i respektive län. Eftersom det finns en viss eftersläpning i rapportering och sammanställning gäller uppgifterna läget vecka 37, alltså förra veckan.

“Pengarna slut innan de betalats ut”

“Vi förväntar oss ekonomiskt stöd för det ansvar vi tillsammans med övriga regioner tagit och fortsätter att ta i kollektivtrafiken för att göra vad vi kan för att minska smittspridningen.” Det skriver Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm i en debattartikel i Dagens Industri. Hon pekar på att regeringen har lovat Sveriges regioner tre miljarder för att kompensera för intäktsbortfallet i kollektivtrafiken. “Det är mindre än en tredjedel av regionernas tappade intäkter och ännu är inga pengar utbetalda, men de är slut innan de ens betalats ut”, skriver Irene Svenonius i DI.

Sämre efterlevnad av riktlinjer i kollektivtrafiken

Flera svenska län rapporterar den här veckan om en försämrad efterlevnad i kollektivtrafiken av riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Bakom försämringarna ligger “coronatrötthet” och ett ökat turistresande. Flera län uppger även att trängsel uppstått i rusningstid eller till och från populära besöksmål och i ankomsthallar, skriver länsstyrelsen i Skåne som på regeringens uppdrag varje vecka sammanställer en rapport om rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige.

Finland vänder om munskydd i kollektivtrafiken

Den finska regeringen ändrade på torsdagen kurs när det gäller användning av munskydd i kollektivtrafiken – något som är ett krav i flertalet europeiska länder, bland annat Tyskland och Storbritannien. I ett principbeslut beslutade den finska regeringen på torsdagen att personer över 15 år rekommenderas använda ansiktsskydd i situationer då säkerhetsavstånd inte är möjliga, bland annat i kollektivtrafiken.

Branschens krav på full kostnadstäckning står fast

“Kommuner och regioner kommer att köra så mycket kollektivtrafik så mycket som det över huvud taget är möjligt, men det kan bli nödvändigt att omfördela resurser och dra in på viss trafik för att förstärka på annat håll. Och vi står fast vid kravet på full kostnadstäckning för de insatser som kollektivtrafiken gör i samband med covid-19-pandemin”. Det framhöll Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius på Folkhälsomyndighetens presskonferens på torsdagseftermiddagen. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en vägledning för branschen när det gäller covid-19-pandemin.

Covid-19: Detaljerade riktlinjer för kollektivtrafiken kommer

Nästa vecka kommer detaljerade riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera under den fortsatta covid-19-pandemin. Det uppgav statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens tillsammans med socialminister Lena Hallengren(S) vid lunchtid på torsdagen. Riktlinjerna tas fram av branschorganisationerna inom kollektivtrafiken.

Gotland sämst på att följa regler i kollektivtrafiken

Svenskarna är bra på att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. Men Gotland utmärker sig negativt. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen i Skåne som har i uppdrag att varje vecka kartlägga läget och efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Länsstyrelsen i Skåne ställer samman en lägesbild för landet som baseras på rapporter från samtliga länsstyrelser.

Covid-19: Buss- och tågresor ses över

Coronasituationen i Sverige är fortsatt stabil med klart sjunkande siffror när det gäller antalet nya fall liksom patienter som läggs in på intensivvård. Det förklarade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på myndighetens presskonferens på torsdagen. Han oroades dock av den senaste tidens rapporter om trängsel på bussar och tåg. Folkhälsomyndigheten arbetar nu tillsammans med Transportstyrelsen om att ta fram tydligare underlag för trafikföretagen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)