Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förarbrist’

”Gigantisk brist på bussförare hotar”

När covid-19-pandemin är över hotar en gigantisk brist på bussförare i Sverige. Under pandemin har många extraförare försvunnit från branschen och när Sverige startar upp igen står bussbranschen inför en stor förarbrist. Det varnade Tomas Byberg, vd i Byberg & Nordin Busstrafik under den digitala Transportveckan som genomförs av Transportföretagen.

Förarbrist och ändrade krav för bussförare

Förarbristen är fortfarande en stor utmaning för många bussföretag i Sverige och övriga Europa. Många förare går snart i pension, samtidigt som få unga söker sig till föraryrket, både när det gäller person- och godstrafik. EU ser därtill nu över det så kallade körkortsdirektivet, vilket innebär en möjlighet för branschen att påverka regelverket så att fler söker sig till föraryrket. Det är bakgrunden till att den internationella vägtransportorganisationen IRU på morgonen den 8 september arrangerar ett webseminarium om förarbristen inom EU.

”Engagerade företag avgörande för att tackla förarbristen”

Under de närmaste tre åren behöver den svenska bussbranschen rekrytera 7300 förare. Mycket av arbetet för att lyckas med det måste göras av bussföretagen själva. Det räcker inte med det som görs inom Transportföretagen, där branschorganisationen Sveriges Bussföretag ingår. Det konstaterar organisationen som nu har tagit fram en vägledning för bussföretagen för att hjälpa dessa i arbetet för att få fler att välja jobbet bakom bussratten.

Akut förarbrist i hela Europa – och det blir värre

Bristen på buss- och lastbilsförare är akut i hela Europa – och väntas bli värre. Det konstaterar den internationella vägtransportunionen, IRU, i en ny rapport. Stora pensionsavgångar bidrar till underskottet på förare, samtidigt som det är svårt att rekrytera tillräckligt många nya förare, både till buss och lastbil, konstaterar IRU i rapporten Tackling Driver Shortage in Europe. IRU kan sägas vara en branschorganisation för de nationella branschorganisationerna i transportsektorn. Bland andra Sveriges Bussföretag är medlem i IRU.

Stark ökning för fordons- och transportprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att gymnasieskolans fordons- och transportprogram i höst har fått 1 100 fler sökande än under läsåret 2017/2018, vilket motsvarar en ökning om 20,7 procent. Totalt sökte 6 383 elever till fordons- och transportprogrammet. På Transportföretagen är man entusiastisk över ökningen och menar att arbetet att få upp intresset för programmet nu börjar ge resultat.

Debatt: Varför ingen vill bli bussförare

De senaste veckorna har larmen duggat tätt från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag om en utbredd brist på bussförare i hela landet. Men varför är det en så svår brist på förare? I den här debattartikeln tas förarbristen och dess orsaker upp av Kaj Allestad, yrkesförare sedan 1986. Han lyfter fram en rad punkter som han menar bidrar till förarbristen och kräver att frågan kommer upp på politikernas dagordning.

Internationellt fokus på förarbrist och rekryteringsbehov

Det är inte bara i Sverige som det finns ett stort behov av yrkesförare, både inom busstrafik och godstrafik. Behovet är detsamma i nästan hela EU. På onsdagen hölls ett internationellt seminarium i Bryssel om förarbrist, kör- och vilotider med mera.

Skånska förare ska rädda Transdev i Umeå

Bristen på bussförare börjar bli kännbar för Transdev som kör tätortstrafiken i Umeå, rapporterar Västerbottens-Kuriren. I förhållande till antalet dagliga turer som Transdev kör i Umeå är antalet inställda turer litet – men företaget har redan fått betala viten på över 80 000 kronor.

Stor brist på bussförare i Jönköpings län

I stora delar av landet börjar bristen på bussförare bli en allt större utmaning för såväl trafikföretag som för resenärer som riskerar att deras buss inte kommer när den ska. I Jönköpings län är bristen akut, rapporterar Sveriges Radio P4 Jönköping. SR Jönköping har gjort en undersökning bland bussföretag som kör kollektivtrafik i länet och konstaterar att minst ett 60-tal nya förare behövs snarast

Bussföretagen: Kör- och vilotider och bussförarbrist i fokus 2017

Till stor del kommer branschorganisationen Sveriges Bussföretag att fortsätta att fokusera på samma frågor 2017 som under det gångna året. Bussföretagens styrelse konstaterade vid sitt decembersammanträde att det här året för bussbranschens del till stor del kommer att likna 2016. Bland annat kommer man att fortsätta att fokusera på kör- och vilotidsreglerna, behovet av bussförare och drivmedelsskatter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)