Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förarbrist’

Busstorget: Löfte från politiken att lyfta förarbristen i EU

Under Busstorgets två dagar var bussförarbristen en fråga som diskuterades bland deltagarna. Bristen på personal är påtaglig bland företagen och särskilt inom turist- och beställningstrafiken. Det var också en punkt som statssekreteraren Johan Davidson tog upp när han mötte turistbuss- och beställningstrafikbranschen under fredagen. ”50-kilometersregeln är lite märklig”, påpekade han och lovade att lyfta frågan i EU.

Stark återhämtning för beställningstrafiken men förarbrist utmanar

Turist- och beställningstrafiken i den svenska bussbranschen återhämtade sig i fjol starkt efter pandemin. Starkast var återhämtningen för beställningstrafiken, medan paketresorna hade en betydligt svagare utveckling där resor inom Sverige återhämtade sig snabbare än utlandsresorna. En stor utmaning för de bussbolag som arbetar med turist- och beställningstrafik är bristen på bussförare. Under pandemin lämnade många yrket för att sedan inte återkomma. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Bussföretag.

USA: Var femte bussförare saknas

Bristen på bussförare är inte bara ett svenskt eller europeiskt problem. Även i Nordamerika är bristen stor. Mer än var femte tjänst som förare i turist- och långfärdstrafik hos privata företag i USA är obesatt, visar en ny rapport från branschorganisationen American Bus Association Foundation, ABA. Bussar i kollektivtrafik, skolbussar med mera ingår inte i statistiken.

Tyskland: ”Förarbristen värre än väntat”

Över hela Europa är bristen på yrkesförare för buss och lastbil stor. Nu slår den tyska bussbranschens organisation BDO (Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen) larm: Läget är värre än man tidigare trott. Tidigare prognoser talade om 76 000 obesatta bussförartjänster i Tyskland år 2030. En ny undersökning bland BDO:s medlemmar visar att läget är värre än så. År 2030 kommer bristen på bussförare i landet att uppgå till omkring 87 000.

Transportföretagen: ”Nya YKB-regler kan förvärra förarbrist”

Nästa vecka ändras regelverket när det gäller YKB, yrkeskompetensbevis. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, varnar för att de nya reglerna kan försvåra förarbristen. Nytt är att från och med den 13 februari får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.

”Politiska åtgärder krävs mot bussförarbristen”

År 2030 ska utsläppen från transporterna i landet ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Då krävs ett ökat kollektivresande, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt att tackla den stora och ökande bristen på bussförare. Branschen har förstås ett stort ansvar, men nu krävs politiska åtgärder. Det skriver Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bussförare – yrkeskåren som får flest tack

Bristen på bussförare är stor i hela Europa. Enligt den internationella vägtransportunionen, IRU, kan det om några år saknas 100 000 bussförare i Europa och varannan förartjänst kan vara obesatt. Idag är 30 procent av förarkåren i Europa över 55 år gammal medan bara fem procent är yngre än 25. I Storbritannien satsar bussbranschen på en rekryteringskampanj där man lyfter fram hur uppskattad yrkeskåren är bland allmänheten. Ingen annan kategori får så många tack varje dag.

Bussföretagen: ”Nödvändigt med stöd från regering och myndigheter för att möta förarbrist”

Bussbranschen behöver stöd från såväl svenska myndigheter som från regeringen för att sänka körkortsåldern för bussförare och för att slopa 50-kilometersregeln innebär att förare under 20 år inte får köra linjer som överstiger 50 km. Det säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i en kommentar till den kartläggning av förarbristen i Europa och globalt som den internationella vägtransportunionen IRU har gjort. Under första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU.

Förarbristen i Europa allt värre

Bristen på yrkesförare för lastbil och buss i Europa blir allt värre de kommande åren om inget görs för att locka fler till föraryrket. 2026 kommer bristen på buss- och lastbilsförare att vara tre gånger så stor som idag. Detta enligt en ny rapport från IRU, den internationella vägtransportunionen. 30 procent av förarkåren kommer att gå i pension fram till 2026, men återväxten av yngre förare är fyra – sju gånger mindre och totalt kan det komma att saknas över två miljoner buss- och lastbilsförare i Europa 2026.

Fyra storföretag till regeringen: Bjud in oss till samtal om förarbrist

Om inte fler yrkesförare utbildas finns risk för allvarliga störningar i samhällskritiska funktioner, som persontransporter och viktiga leveranskedjor. Det skriver cheferna för fyra av de största buss- och kollektivtrafikföretagen i Sverige i en debattartikel i Sydsvenskan. Där lyfter de bland annat fram vad de anser vara ett misslyckande från Arbetsförmedlingens sida när det gäller yrkesutbildningen av buss- och lastbilsförare, trots att såväl Arbetsförmedlingen och branschen bedömer att behovet av buss- och lastbilsförare uppgår till 10 000 personer per år. Svensk transportmarknad står inför ett stålbad skriver de fyra storföretagsledarna.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)