Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förarutbildning’

Storsatsning på elbussutbildning

Svealandstrafiken, som bland annat kör stadsbussarna i Västerås, gör nu en storsatsning på att intensivutbilda bussförare i att köra elbussar. Satsningen är en del av förberedelserna för trafikstarten av de nya elbussarna i Västerås. Samtliga närmare 380 förare på Svealandstrafikens depå i Västerås ska gå igenom en teoretisk och praktisk utbildning för att kunna framföra elbussarna på ett tryggt och säkert sätt.

Förarutbildning i ekonomiskt trångmål

En av de stora aktörerna när det gäller arbetsmarknadsutbildning av yrkesförare har hamnat i stora ekonomiska problem. Det är Yrkesakademin, YA, som de senaste åren har vunnit stora upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar av buss- och lastbilsförare men nu har hamnat i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Överklagade förarutbildningar snart igång

Under våren startar Yrkesakademin, YA, utbildning av yrkesförare för buss och lastbil i 45 områden i landet. När Arbetsförmedlingen upphandlade utbildningarna tilldelades YA utbildningarna. Upphandlingen överklagades dock, men nu står det efter rättslig prövning klart att YA ska genomföra utbildningarna i 45 av 50 leveransområden.

Utbildar 240 bussförare om året

Kunskapscompaniet räknar med att utbilda över 240 nya busschaufförer per år i Eskilstuna och Nyköping på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Detta, sedan företaget fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att på de båda orterna utbilda yrkesförare för buss i ett avtal som gäller från den 1 mars.

Stort intresse för Svealandstrafikens körskola

Intresset för att utbilda sig till bussförare vid Svealandstrafikens körskola ökar starkt, uppger bussföretaget. Totalt har 206 personer ansökt till en ny omgång av körskolan, med start den 7 mars i år. Det är en ökning med cirka 50 personer jämfört med förra omgången. Svealandstrafiken är ett samhällsägt bussföretag som kör större delen av kollektivtrafiken med buss i Örebro och Västmanlands län.

Fortsatt stopp för utbildning till yrkesförare

Det är fortsatt stopp i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar för yrkesförare. Anledningen är att Arbetsförmedlingens upphandlingar av utbildning har överklagats. I månadsskiftet ansåg förvaltningsrätten i en dom att upphandlingarna var korrekt genomförda. Men nu har förvaltningsrättens dom överklagats av ett företag.

Överprövning av förarutbildning får nej av domstol

Det tilldelningsbeslut som Arbetsförmedlingen tidigare fattat när det gäller arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil var korrekt. Det har förvaltningsrätten slagit fast i en dom på tisdagen. Enligt tilldelningsbeslutet fick YrkesAkademin 45 av 50 avtal om utbildningen, men tilldelningsbesluten överklagades. Nu har målen prövats av förvaltningsrätten som har funnit att upphandlingarna är korrekt genomförda. Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut står således fast.

Svealandstrafiken: Egen körskola en framgångssaga

Att ha körskola i egen regi har varit ett lyckat strategiskt beslut. Det anser man inom samhällsägda Svealandstrafiken som utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i regionerna Västmanland och Örebro. Svealandstrafikens körskola har sedan starten 2012 utbildat närmare 160 bussförare, varav 58 kvinnor. Av kvinnorna jobbar 34 fortfarande kvar som förare i företaget.

Bussföretagen: Sänkt körkortsålder och slopad 50-gräns behövs

Sänkt körkortsålder för bussförare och slopad 50-kilometersgräns för unga bussförare. Det är två frågor som branschorganisationen Sveriges Bussföretag och Transportföretagen kommer att rikta fokus på till hösten. Bakgrunden är att bussföretagen redan innan covid-19-krisen hade ett stort behov att rekrytera nya förare. Många bussföretag befarar nu att det kommer att bli ännu svårare att bemanna bussarna när krisen klingar av och hjulen börjar snurra igen.

Yrkesakademin utbildar bussförare på 20 orter

Yrkesakademin är den stora vinnaren i den upphandling av yrkesförarutbildning för buss som Arbetsförmedlingen blev klar med på tisdagen. Enligt tilldelningsbeslutet kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med YrkesAkademin på 20 av 23 orter. Under den senaste avtalsperioden har YrkesAkademin haft avtal på totalt 21 orter.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)