Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förnybara drivmedel’

Fakta om förnybart för bussar

En lättillgänglig samling av fakta om förnybara drivmedel för bussar har tagits fram av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ingår. Bakgrunden är att kollektivtrafiken i Sverige länge har haft som mål att fasa ut fossila drivmedel. Nu är man på god väg att lyckas, men samtidigt finns utmaningar. Partnersamverkan har tagit fram en faktafolder i ämnet som visar hur drivmedelsläget ser ut och vilka hinder och utmaningar branschen står inför.

Branschens varningar besannas – förnybara drivmedel backar i år

Andelen förnybart bränsle i transportsektorn kommer att backa i år. Därmed besannas varningarna från den samlade kollektivtrafikbranschen när det gäller den nya kvotplikten. I fjol var andelen förnybar energi i transportsektorn 15,1 procent, men enligt Energimyndighetens prognoser kommer den i år att minska till 14,1 procent.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)