Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gotland’

Bättre för turistbussar i Visby

Det har blivit lite bättre för turistbussar i Visby. Region Gotland har ordnat ytterligare två p-platser för korttidsuppställning av bussar. Anledningen är att det tidvis är knökfullt med parkerade turistbussar vid Almedalen på Donnersgatan i Visby.

Stora ändringar för busstrafiken på Gotland

Flera genomgripande förändringar av busstrafiken på Gotland föreslås i en utredning som teknikförvaltningen på ön har låtit göra. I regiontrafiken ska antalet busslinjer minskas från tolv till åtta. Stadsbusslinjerna ska bli rakare och tydligare och trafiken till båt och flyg bli bättre. Utredningen har gjorts av konsultföretaget Ramböll och föreslår även att anropsstyrd trafik införs dit den ordinarie linjetrafiken inte når.

Bussbrist på Gotland

Nu när turist- och kryssningssäsongen har börjat komma igång på Gotland är det svårt att få bussarna på ön att räcka till. Helene Viotti, som driver Gotlands guide- och kryssningsservice, säger till P4 Gotland att det är fortsatt svårt att få ihop tillräckligt med bussar som kan skjutsa runt turisterna.

Bättre, men flera brister i upphandlingar av busstrafik

Upphandlingarna av kollektivtrafik har under åren gradvis blivit bättre. Men fortfarande finns det brister som ökar riskerna för trafikföretagen och som kan göra trafiken dyrare. Det konstateras i den årliga rapporten från Sveriges Bussföretag om upphandlad busstrafik. Skånetrafiken får beröm, men också en del kritik för sitt sätt att sköta upphandlingarna. Region Gävleborg och Gotland pekas ut för att inte följa branschens gemensamma rekommendationer om index. ”Coronakrisen sargade kollektivtrafiken hårt. Nu är det viktigare än någonsin att använda resurserna klokt”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Nya bussturer på Gotland

De rättsliga turerna kring upphandlingen av busstrafiken på Gotland fortsätter. På måndagen beslutade förvaltningsrätten i Stockholm i en dom att avvisa den begäran om överprövning av upphandlingen som Bergkvarabuss hade begärt. Därmed skulle regionens beslut i november att tilldela Buss i Väst trafiken att stå fast. Men Bergkvarabuss ger sig inte.

Dom idag: Bergkvarabuss förlorar trafiken på Gotland

Bergkvarabuss förlorar upphandlingen av busstrafiken på Gotland. Förvaltningsrätten i Stockholm avvisade i en dom på måndagen Bergkvarabuss´ begäran om överprövning av upphandlingen som vanns av Bivab (Buss i Väst). Upphandlingen gällde både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland under tioårsperioden 2023 – 2033. Domen innebär att Region Gotlands tilldelningsbeslut står fast.

C vill ha nolltaxa på Gotlandsbussar

År efter år ligger Gotland i bottenskiktet när Svensk Kollektivtrafik mäter kundernas nöjdhet med kollektivtrafiken i landet. Likaså när det gäller kollektivresandet per invånare. Nu vill centerpartiet på Gotland locka fler att ta bussen med hjälp av nolltaxa under en försöksperiod, rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.

Fritt för flyktingar även på Gotland

Ukrainare med giltigt pass får från och med idag, måndag, åka gratis i den gotländska kollektivtrafiken.

Fler kryssningsfartyg till Gotland

Gotland och Visby kommer att få en kraftigt ökad kryssningstrafik i sommar som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Normalt är St Petersburg en stor kryssningsdestination, men i sommar ställer kryssningsrederierna in alla anlöp där på grund av kriget. Nu behövs fler bussar på Gotland, rapporterar SR P4 Gotland.

Pandemieffekt: Minskad marknadsandel för kollektivtrafiken

Som en följd av covid-19-pandemin minskade kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet även i fjol. Den är nu 20 procent lägre än innan pandemin. eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken och undvika trängsel. Värmlänningarna är mest nöjda med sin kollektivtrafik, medan Gotland ligger i botten på nöjdhetslistan. Det framgår av den senaste Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik. Barometern bygger på intervjuer med 88 000 slumpmässigt utvald personer.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)