Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gröna Bilister’

Effektivare energianvändning med ökat kollektivresande

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn. Det är en minskning till år 2030 av transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. I Kronobergs län har resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006 och drivmedelsanvändningen i transportsektorn har minskat med 23 procent. Men i Sverige som helhet går utvecklingen alldeles för sakta, menar Gröna Bilister.

Nödvändigt med mer fart på kollektivtrafiken

För att få mer fart på kollektivtrafiken måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna öka utbudet. Görs inte detta kommer nya resenärer att mötas av alltför få avgångar med överfulla bussar och tåg. Då är risken stor att de vänder kollektivtrafiken ryggen igen. Det hävdar organisationen Gröna Bilister som har kartlagt beläggningen i kollektivtrafiken, kommun för kommun. ”Det börjar bli fullt på bussar och tåg i vissa delar av landet. På andra håll gapar nästan alla sittplatser tomma, i synnerhet på Gotland”, konstaterar man.

HVO sparade miljontals ton av växthusgaser

Användningen av syntetdieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja) minskade utsläppen av växthusgaser med 2,8 miljoner ton förra året, enligt en ny rapport från Energimyndigheten. Enligt rapporten ökade HVO-användningen med 66 procent under 2016. HVO står nu för två tredjedelar av all biodrivmedelsanvändning i Sverige.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)