Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hogia’

Kronoberg köper trafikinfo från Hogia

IT-företaget Hogia har vunnit Region Kronobergs upphandling av ett komplett system för trafikinformation, inklusive en molnbaserad trafikledningstjänst. Systemet ska hjälpa regionens bussförare att undvika störningar och resenärerna kommer att få möjlighet att planera sina resor på ett bättre sätt än tidigare.

Konstgjord intelligens förutser trängsel i kollektivtrafiken

En av de utmaningar som kollektivtrafiken står inför efter covid-19-pandemin är att åter få människor att uppleva buss- och tågresor som trygga. IT-företaget Hogia har skapat en ny funktion för passagerrprogoser i sitt system PubTrans som används i en mycket stor del av den svenska kollektivtrafiken. Funktionen bygger på AI, artificiell intelligens, och kan ge prognoser över hur många passagerare som kommer att finnas ombord på enskilda turer, både i närtid och i ett längre perspektiv. Resenärer kommer därmed att kunna planera sitt resande i förväg och välja de turer som har lägst beläggning och minst risk för trängsel ombord.

Vann upphandling för kollektivtrafiken i Örebro län

Det svenska IT-företaget Hogia har vunnit en upphandling som Region Örebro län har genomfört och som innebär att Hogia ska leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias IT-plattform blir navet för all trafikinformation. Dessutom skapas en större flexibilitet genom att befintliga, angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att regionen är låst till en viss leverantör.

Västmanland köper information för busstrafiken

Region Västmanland har efter en upphandling beslutat att beställa ett nytt system för trafikinformation för busstrafiken i regionen. Systemet ska levereras av Hogia och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser.

Från Hogia till Triona

IT-företaget Triona i Göteborg, som har flera kunder inom kollektivtrafiken, har rekryterat Mats Johansson som ledare med ansvar att utveckla Trionas affär inom kollektivtrafikområdet. Han kommer att vara baserad i Göteborg och arbeta med kollektivtrafikens aktörer i Sverige, Norge och Finland. Han tillträder sin nya post den 1 oktober.

Nytt trafikledningssystem för Svealandstrafiken

Svealandstrafiken, som kör huvuddelen av kollektivtrafiken i Västmanland och Örebro län, investerar i ett nytt trafikledningssystem. Systemet omfattar inledningsvis 150 bussar i i Örebros stads- och regiontrafik. Systemet ska ge trafikledarna en överblick av trafiksituationen i realtid och en möjlighet att följa upp den utförda trafiken. Investeringen är ett led i Svealandstrafikens ambition att erbjuda en effektivare kollektivtrafik. Leverantör är svenska Hogia.

Släktfejden fortsätter i Hogia – ”sönerna säkerhetsrisk”

Den uppslitande säktfejden i IT-företaget Hogia i Stenungsund fortsätter. Hogia är en stor leverantör av IT-lösningar till buss- och kollektivtrafikföretag. Bråket i familjen har pågått i flera år. Grundaren och majoritetsägaren Bert-Inge Hogsved har stämts av sina båda söner som båda är minoritetsägare i Hogia och som fruktar att pappan vill göra dem arvslösa. Bert-Inge Hogsved och hans hustru Åse uppger nu för tingsrätten, där fejden nu hamnat, att de anser att det innebär en säkerhetsrisk att lämna information till sina egna söner, rapporterar Dagens Nyheter.

Praktgräl i Hogias ägarfamilj

IT-företaget Hogia i Stenungsund, som är en stor leverantör av IT-lösningar till buss- och kollektivtrafikföretag, skakas av en bitter konflikt i ägarfamiljen. Grundaren och majoritetsägaren Bert-Inge Hogsved har stämts av sina båda söner som båda är minoritetsägare i Hogia. Sönerna befarar att deras far är på väg att göra dem arvslösa och begär att Hogia AB omedelbart ska sättas i likvidation, skriver Dagens Nyheter.

Nytt centralsystem för trafikledning i Jönköping

Jönköpings Länstrafik, JLT, får ett nytt centralsystem för trafikledningen. Med det nya centralsystemet kommer Jönköpings Länstrafik att kunna erbjuda sina kunder bättre reseinformation före, under och efter resan. Upphandlingen av det nya systemet vanns av det svenska IT-företaget Hogia.

Ny chef för Hogia Transport

Mats Johansson är ny affärsområdeschef för Hogias transportområde, Hogia Transport. Affärsområdet levererar integrerade helhetslösningar för färjetrafik, hamnterminaler, vägtransporter och kollektivtrafik till kunder över hela världen. Innan han började vid Hoghia arbetade Johansson under många år i bussbranschen, bland annat inom Nettbuss. Han tillträdde sitt nya uppdrag 1 januari 2020 och rapporterar till Hogias koncernchef, Bert-Inge Hogsved.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)