Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hogia’

Hogia värvar från Västtrafik

IT-företaget Hogia rekryterar en erfaren buss- och kollektivtrafikprofil i en stärkt satsning på kollektivtrafik. Hogia har nu anställt Linda Ekdahl som ansvarig för Hogias största bolag, som har utvecklat IT-system för kollektivtrafik sedan 1988. Linda Ekdahl kommer närmast från Västtrafik och har arbetat många år i bussbranschen, både på operatörssidan och på trafikhuvudmannasidan. Närmast kommer hon från en post som chef för kundstrategiavdelningen på Västtrafik.

Ny molnprodukt för bättre störningshantering i kollektivtrafiken

Det svenska IT-företaget Hogia lanserar i samband med Persontrafikmässan i Stockholm nästa vecka en ny, molnbaserad produkt som ska ge trafikföretag en mer proaktiv störningshantering. Alla data om händelser som skulle kunna påverka kollektivtrafiken samlas från olika håll på ett ställe. Det ger trafikföretagen bättre förutsättningar att agera innan störningen påverkar resenären.

Östgötatrafiken satsar på molnbaserad framkomlighet

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, satsar på att öka framkomligheten för busstrafiken. Till sin hjälp tar man molnet, eller snarare en ny molnbaserad produkt från IT-företaget Hogia. Via molnet sänds bussarnas position till trafikljus som då ger företräde för busstrafiken.

Inga händer med Hogia och Rakel

På torsdag denna vecka, den 1 februari, börjar den ny lag att gälla som förbjuder fordonsförare att använda handhållen mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning medan man kör. Som vi nyligen rapporterat har Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik begärt ett tillfälligt undantag från de nya reglerna. Samtidigt slår IT-företaget Hogia ett slag för sin kommunikationstjänst. Med den kan bussförare kommunicera och samtidigt följa den nya lagen.

Koll på bussen i molnet

Nu kan Östgötatrafikens resenärer hålla koll på bussen tack vare molnet. Resenärerna kan få exakt reseinformation från Östgötatrafiken och genom att veta bussens exakta position har resenären större möjlighet att förstå vad som händer och kan fatta beslut om sin fortsatta resa. Det molnbaserade realtidssystem som Östgötatrafiken använder för alla sina bussar och spårvagnar omfattar cirka 300 bussar och 25 spårvagnar.

Realtid på nytt sätt

Trafikhuvudmannen för Köpenhamn och Själland har i samarbete med svenska Hogia infört ett helt nytt sätt att hantera realtidsinformation till och från sina bussar. Det skapar enligt Hogia nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i bussarna kan fördelas mellan trafikhuvudmannen och bussoperatörerna, vilket samlat sett medför större frihet och lägre kostnader.

Enklare för bussförare kommunicera vid knutpunkter

Det västsvenska IT-företaget Hogia lanserar en ny tjänst som gör bussarnas radiosystem smartare. Systemet ska göra det enklare för bussförarna att kommunicera med andra bussar vid knutpunkter. Det bygger på en kombination av Hogias trafikledningssystem och det nationella radiokommunikationsnätverket Rakel.

Nettbusschef till IT-företaget Hogia

IT-företaget Hogia har rekryterat Mats Johansson, tidigare vd för Nettbuss Express. Han ska svara för Hogias satsning på internationella buss- och tågoperatörer. Det är en satsning som Hogia räknar med att investera 10 miljoner kronor i under de kommande två åren.

Nöjdare resenärer i informativ buss

När bussoperatören Keolis 2014 installerade ett nytt informationssystem i 120 av de blå stombussarna i Stockholms innerstad ökade kundnöjdheten. Satsningen var ett sätt från Keolis att investera i störningsinformation, ett område som ständigt har fått sämst betyg från resenärerna, inte minst i Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer.

IT-pris för utveckling av standarder inom kollektivtrafik

Ulf Bjersing på IT-företaget Hogia har tilldelats utmärkelsen InformNorden IT Award 2015. Priset syftar till att främja tekniska lösningar som gör kollektivtrafiken effektivare och därmed mer attraktiv som färdmedel. Bakom priset står trafikhuvudmännen i huvudstäderna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)