Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Högsta Domstolen’

HD: Regionen, inte bussbolaget, ansvarigt vid diskriminering i kollekitvtrafiken

Högsta Domstolen, HD, har nu kommit en en principiellt viktig dom när det gäller bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. I domen fälls Region Gävleborg för diskriminering i ett mål där en bussförare nekade en person med funktionsnedsättning att resa med en av X-trafiks bussar. Bussföraren saknade utbildning i hur trappliften på bussen skulle användas.

Uppländskt upphandlingshaveri till högsta domstolen

Bussoperatören Keolis har begärt prövningstillstånd hos högsta domstolen, HD, i tvisten med Upplands Lokaltrafik, UL. Målet gäller den havererade upphandlingen av regionbusstrafik i Uppland för några år sedan. Keolis har krävt 164 miljoner kronor i skadestånd från UL, eftersom man anser att om UL hade skött upphandlingen korrekt skulle Keolis ha vunnit denna. Bland de många turerna i upphandlingen fanns en hög chef på UL som läckte sekretessbelagd information till åtminstone en av Keolis konkurrenter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)