Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hybricon’

Minskad förlust för Hybricon

Den svenska elbusstillverkaren Hybricon fortsätter att blöda, även om förlusterna har minskat. Det framgår av Hybricons delårsrapport som presenterades på måndagsmorgonen. Rapporten omfattar årets första kvartal.

Optimism hos Hybricon trots förlust

Elbusstillverkaren Hybricon, med bas i Umeå, redovisar ett rörelseresultat på – 12,2 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på – 12,6 miljoner kronor för 2018. Det är en förbättring jämfört med året innan då rörelseresultatet blev – 30 miljoner och resultatet efter finansiella poster landade på – 30,1 miljoner. Trots det fortsatta underskottet är företagsledningen försiktigt optimistisk. ”Vi tar sakta men säkert steg i rätt riktning vad gäller etablering på en växande marknad med goda framtidsutsikter. Vi ser fram emot ett spännande 2019”, skriver vd Johan Suup i sin kommentar till årsredovisningen som publicerades på tisdagsförmiddagen.

Skellefteå gav Volvo elbussordern

Kommunala Skellefteå Buss har som väntat fattat ett nytt tilldelningsbelsut i sin upphandling av sex elbussar. Ursprungligen tilldelades Umeåbaserade Hybricon uppdraget, men redan innan påsk sa Skellefteå Buss vd Anders Olofsson att det bara fanns en kvarvarande leverantör i upphandlingen, Volvos återförsäljare Wist Last och Buss.

Ny utvärdering banar väg för Volvo i Skellefteå

Det blir med största säkerhet Volvo Bussar, som genom sin återförsäljare Wist Last och Buss, tar hem kommunala Skellefteå Buss upphandling av sex elbussar samt laddinfrastruktur. Andreas Olofsson, vd för Skellefteå Buss, säger på torsdagen till tidningen Norra Västerbotten att det nu bara finns en kvarvarande leverantör i upphandlingen, Wist Last och Buss.

Fortsatt oklart om Skellefteås elbussupphandling

Turerna kring kommunala Skellefteå Buss upphandling av sex elbussar till Skellefteå fortsätter. Elbusstillverkaren Hybricon fick på fredagen nej från kammarrätten i Sundsvall på sin begäran på en överprövning av ett beslut i förvaltningsdomstolen. Denna hade beslutat att Skellefteå Buss AB:s upphandling av nya bussar inte får fullföljas utan att det görs en ny prövning av de inkomna anbuden. Först tilldelades Hybricon beställningen från Skellefteå Buss, men detta beslut överklagades då av Volvoåterförsäljaren Wist Last & Buss.

På hal is med elektrisk ledbuss – javisst!

De flesta ser fyrhjulsdrift på en vanlig personbil som en klar fördel i vinterväglag med snö och is. Men en 18-meters ledbuss, som dessutom är batteridriven? Jodå – efter bortåt ett år med tester presenterar nu ZF och den svenska elbusstillverkaren Hybricon en sådan lösning. Siktet är inställt främst på den nordiska marknaden samt länder på kontinenten där snö och is på vägarna är vanliga.

Irizar bryter in på tysk elbussmarknad

Den spanska busstillverkaren Irizar, i Sverige mest känd för sina turistbussar, bryter in på en ny marknad för sina batteridrivna stadsbussar. Ordern speglar de förändringar som bussmarknaden i Europa går igenom i samband med att busstrafiken i städerna elektrifieras allt mer. Inte minst på kontinenten, men delvis även i Sverige, har nya aktörer erövrat marknadsandelar på bekostnad av de tidigare dominerande busstillverkarna.

Hybricon tar strid om Skellefteupphandling

Den svenska elbusstillverkaren Hybricon tar strid om Skellefteå Buss´ upphandling av sex elbussar med option på ytterligare sex. Upphandlingen, som i ett första skede är värd cirka 35 miljoner kronor, överklagades av Volvos återförsäljare Wist Last & Buss. I en färsk dom av förvaltningsrätten underkändes upphandlingen, vilket av Skellefteå Buss vd tolkades som att Volvo ska leverera bussarna, vilket vi rapporterade om på tisdagen.

Fortsatt oklart i Skellefteå

Det är fortsatt oklart hur det ska gå med upphandlingen av elbussar i Skellefteå. Tidigare tilldelades upphandlingen, sex tolvmeters elbussar, Umeåbaserade Hybricon. Men Volvos återförsäljare överklagade beslutet.

Hybricon: Stark optimism trots fortsatta förluster

Elbusstillverkaren Hybricon redovisar ett resultat på – 12,6 miljoner kronor för 2018. Det är en påtaglig förbättring från 2017 då resultatet blev – 30,1 miljoner. Trots förlusten är vd:n Johan Suup påtagligt optimistisk i sin kommentar till Hybricons bokslutskommuniké som presenterades på måndagsmorgonen och skriver att ”vi är på väg att etablera oss på en växande och expansiv marknad”.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)