Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Hybricon’

Avtal klart mellan Hybricon och King Long

Det är nu klart med ett avtal mellan Umeåbaserade elbussleverantören Hybricon och den stora kinesiska busstillverkaren King Long. Parterna har nu slutförhandlat och undertecknat ett avtal som innebär att Hybricon får exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark, likaså tillhörande service- och eftermarknadstjänster.

Positivt från Hybricon trots ökad förlust

Elbussföretaget Hybricon i Umeå redovisar en ökad förlust för 2019, jämfört med året innan. Även intäkterna minskade, men vd Johan Suup är påtagligt optimistisk i sin kommentar till bokslutet.

Hybricon servar i Umeå

Elbusslöeverantören Hybricon träffade på måndagen överenskommelse med Umeå kommunföretag om fortsatt service av de elbussar, Hybricon Arctic Whisper, och ultrasnabladdningsstationer som Hybricon har levererat i Umeå.

Hybricon i samarbete med King Long – tar kinesiska bussar till Sverige och Danmark

Umeåbaserade elbussutvecklaren och -leverantören Hybricon ingår samarbete med den kinesiska busstillverkaren King Long. Hybricon blir därmed återförsäljare för King Longs bussar i både Sverige och Danmark. För att skapa resurser för att börja importera King Longs bussar genomför Hybricon en företrädesemission om 25 miljoner kronor. King Long är en av världens största busstillverkare med såväl konventionella bussar som elbussar på sitt produktprogram.

Kört för Hybricon i Skellefteå

Elbussleverantören Hybricon, med bas i Umeå, kommer inte att få leverera bussar till kommunala Skellefteå Buss. Bakgrunden är att Kammarrätten inte beviljar Hybricon prövningstillstånd i de pågående rättsliga turer kring det kommunala bussföretagets upphandling av elbussar. Därmed står det klart att det blir Volvo som får leverera de första elbussarna till Skellefteå.

Hybricon fick nobben i domstol

Förvaltningsrätten har avslagit den Umeåbaserade elbusstillverkaren Hybricons ansökan när det gäller tilldelningen av sex tolvmeters elbussar med option på ytterligare sex bussar i en upphandling av kommunägda Skellefteå Buss. Avslaget innebär att det tidigare tilldelningsbeslutet till Volvoåterförsäljaren Wist Last och Buss gäller. Hybricon uppger dock att företaget kommer att utvärdera eventuella möjligheter till ytterligare överprövning.

Förlust och optimism hos Hybricon

Det svenska elbussföretaget Hybricon, med bas i Umeå, redovisar fortsatta förluster i sin halvårsrapport som presenterades på måndagsmorgonen. Samtidigt är företagsledningen påtagligt optimistisk inför framtiden och arbetar för att bredda verksamheten och etablera nya samarbeten.

Minskad förlust för Hybricon

Den svenska elbusstillverkaren Hybricon fortsätter att blöda, även om förlusterna har minskat. Det framgår av Hybricons delårsrapport som presenterades på måndagsmorgonen. Rapporten omfattar årets första kvartal.

Optimism hos Hybricon trots förlust

Elbusstillverkaren Hybricon, med bas i Umeå, redovisar ett rörelseresultat på – 12,2 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på – 12,6 miljoner kronor för 2018. Det är en förbättring jämfört med året innan då rörelseresultatet blev – 30 miljoner och resultatet efter finansiella poster landade på – 30,1 miljoner. Trots det fortsatta underskottet är företagsledningen försiktigt optimistisk. ”Vi tar sakta men säkert steg i rätt riktning vad gäller etablering på en växande marknad med goda framtidsutsikter. Vi ser fram emot ett spännande 2019”, skriver vd Johan Suup i sin kommentar till årsredovisningen som publicerades på tisdagsförmiddagen.

Skellefteå gav Volvo elbussordern

Kommunala Skellefteå Buss har som väntat fattat ett nytt tilldelningsbelsut i sin upphandling av sex elbussar. Ursprungligen tilldelades Umeåbaserade Hybricon uppdraget, men redan innan påsk sa Skellefteå Buss vd Anders Olofsson att det bara fanns en kvarvarande leverantör i upphandlingen, Volvos återförsäljare Wist Last och Buss.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)