Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jämtland’

Kontantfritt snart även i Jämtland

Bland de sista regionerna i landet blir busstrafiken i Jämtland snart också kontantfri. Från den 22 augusti kan resenärer på Länstrafikens bussar inte längre betala med kontanter. Syftet är att minska rånrisken. ”Det är en arbetsmiljöfråga” säger Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland.

Ingen egen regi i Jämtland

Länstrafiken i Jämtland kommer inte att börja köra busstrafik i egen regi, enligt ett beslut i den regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Styrelsen för Länstrafiken har tidigare föreslagit att man skulle köra de större linjerna till Östersund i egen regi, medan kompletteringstrafik och skolskjutsar skulle upphandlas på ramavtal.

Dyrare trafik beror inte på ointresse från bussbolag

Att kollektivtrafiken i Jämtland i de senaste upphandlingarna har blivit dyrare beror inte på bristande vilja till konkurrens från bussföretagen. Det skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten, ÖP. Där bemöter Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och ordföranden i Mittsveriges Bussbranschförening, Karl Erik Bäckwall påståenden från Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland. Hägg har tidigare hävdat att kollektivtrafikens fördyring beror på bristande konkurrens i upphandlingar.

Jämtlands-vd: Konkurrensen är för dålig

Konkurrensen vid trafikupphandlingar är för dålig i Jämtland, både när det gäller buss och taxi. Det är förklaringen till de kraftiga kostnadsökningarna för Länstrafiken. Det hävdar vd:n för Länstrafiken i Jämtland, Thomas Hägg, i en intervju i Östersunds-Posten. Hägg har nu fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att köra mer av trafiken i egen regi.

Östersund backar från biogasen

Östersund är på väg att backa från att kräva biogasdrift i stadsbusstrafiken. På torsdagen väntas kommunfullmäktige ge i uppdrag till kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland att i nästa trafikupphandling för Östersund avstå från att kräva att stadsbussarna körs med biogas.

Ägarförändring i anrikt jämtländskt bussföretag

Jämtlandsföretaget Danielssons Buss blir åter ett renodlat familjeföretag. Den välkände branschprofilen Karl-Erik Bäckwall drar sig tillbaka som delägare och säljer sina aktier i företaget till grundaren Daniel Johanssons sonson Lennart Danielsson. Det innebär att bolaget nu till 100 procent åter ägs av familjen Danielsson. Kalle Bäckwall kvarstår dock i företagets styrelse.

Kortbetalning på Östersundsbussar efter tre års strul

Efter nästan tre års problem med betalsystemet kan det efter sommaren på nytt bli möjligt att betala med kontokort på Stadsbussarna i Östersund.Vid slutet av 2011 infördes det nya betalsystemet som också skulle innebära stopp för kontanthantering på bussarna. Men snart blev Länstrafiken i Jämtland tvungen att stoppa kontantstoppet.

Ännu en kommersiell busslinje försvinner

Ytterligare en av de få kommersiella busslinjer som har kommit till sedan kollektivtrafiklagen infördes för drygt två år sedan försvinner i sommar. Det är den så kallade Årependeln mellan Åre och Östersund som läggs ner den 10 juni. I praktiken har trafiken konkurrerats ut av skattestödd tågtrafik.

Centrala Buss tog hem Åre

Samverkansbolaget Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen har vunnit den upphandling som Länstrafiken i Jämtland nu har avslutat. Av tilldelningsbeslutet, som blev klart på måndagen, framgår att Centrala Buss får köra busstrafiken i Åre kommun i åtta år framåt, med förlängningsmöjlighet ytterligare 1 + 1 år.

Jämtland bröt förlustsvit

Länstrafiken i Jämtland har lyckats bryta sin mångåriga svit av förluster.Bokslutet för 2013 visar på ett plus på 2,9 miljoner kronor i förhållande till budget.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)