Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jernhusen’

Ny vd på Cityterminalen

Landets största fjärrbussterminal, Cityterminalen i Stockholm, får ny vd den 15 juni. Det är Marina Berggren som då tar över som vd för Stockholms Terminal AB som ansvarar för trafikledning av busstrafiken på Cityterminalen. Hon efterträder Peter Appelgren.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, tar över som ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Posten alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Stockholm säljer Cityterminalen

Stockholms stad säljer sitt aktieinnehav i landets största fjärrbussterminal, Cityterminalen. Det är Jernhusen som köper Stockholms stads aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.

Cityterminalen i topp hos Jernhusen

Cityterminalen i Stockholm upplevs av resenärerna som den allra tryggaste av de stationer och terminaler som statliga fastighetsbolaget Jernhusen äger. Det framgår av Jernhusens årsredovisning som presenterades på torsdagsmorgonen.

Unik samverkan mellan kommersiellt och offentligt i Göteborg

Tillgängligheten till terminaler och bytespunkter har sedan den nya kollektivtrafiklagen infördes för fem år sedan varit ett problem för kommersiella bussföretag. På många håll har man ansett sig undanskuffad eller utestängd från de bytespunkter som används av den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Men nu har ett nytt samarbete etablerats mellan kommersiella och offentliga aktörer i Göteborg. Det är det första i sitt slag i Sveri

BRT håller igång OS

Inför OS i Rio de Janeiro har staden byggt ut ett BRT-system för att skapa en mycket kapacitetsstark kollektivtrafik (BRT = Bus Rapid Transit). Under helgen transporterades omkring 328 000 människor med BRT Rios särskilda OS-trafik: på lördagen 163 000 passagerare och på söndagen 165 000. Det motsvarar 72 procent av antalet resenärer på vardagar på de två aktuella BRT-korridorerna, Transoeste och Transcarioca. Dessutom finns en tredje korridor, Transolimpica.

Partnersamverkan byter ordförande

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där bland andra Sveriges Bussföretag ingår, har bytt ordförande. Svensk Kollektivtrafiks Stefan Sedin har avlösts av Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ordförandeskapet i Partnersamverkan roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017.

Miljardvinst för Cityterminalens ägare

Cityterminalens ägare, det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, redovisar en vinst efter skatt på 984 miljoner kronor. Det framgår av Jernhusens bokslutskommuniké som presenterades på onsdagsmorgonen.

Cityterminalen skiftar vd

Cityterminalen i Stockholm, Sveriges största bussterminal, får ny vd. Efter åtta år som vd lämnar Claes Ericsson sin post på Stockholms Terminal AB, som ansvarar för bussterminalverksamheten på Cityterminalen, för att gå i pension. Styrelsen har utsett Micael Svensson till verkställande direktör från den första mars. Han är idag affärsområdeschef för Godsterminaler på Jernhusen AB, en tjänst som han kommer att dela med sitt nya uppdrag för Stockholms Terminal AB.

Svensk Kollektivtrafik växer

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik växer. Efter sommaren får organisationen två nya medarbetare, Mattias Adell som ska arbeta som affärsutvecklare och Lars Sandberg som är engagerad som analytiker. Båda kommer närmast från järnvägssektorn.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)