Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘K2’

SL satsar miljoner på kollektivtrafikforskning

SL, det vill säga Trafikförvaltningen i Region Stockholm, kommer att de närmaste åren satsa 15 miljoner kronor på forskning om kollektivtrafik.SL ska nämligen under åren 2020 – 2024 bidra med tre miljoner om året till K2, Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik med bas i Lund.

45 miljoner till ny kollektivtrafikforskning

Totalt cirka 45 miljoner kronor satsas nu av K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) på ny kollektivtrafikforskning. Pengarna ska användas till forskning inom de fem forskningsområden som K2 riktar in sig på under åren 2020 – 2024.

Marknaden lyfts ur den svarta lådan – smörgåsbord vid upphandlingar

Modellavtalen i svensk kollektivtrafik används inte alls så brett att man skulle kunna klassa dem som standard. Upphandlare av kollektivtrafik väljer och vrakar istället ur modellavtalen som ett bättre smörgåsbord. Det skriver Stig Westerdahl i den här artikeln. Han är docent i företagsekonomi vid K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund. Forskare där slår nu ett slag för ett alternativt sätt att studera hur marknaderna för kollektiva buss- och tågtransporter fungerar i Sverige.

Västra Götalandsregionen satsar på forskning om kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen satsar 15 miljoner på kollektivtrafikforskning de närmaste åren. På onsdagen beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland att satsa 7,5 miljoner kronor på K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Satsningen avser ytterligare en femårsperiod, nämligen åren 2020 – 2024. Sedan tidigare har kollektivtrafiknämnden i regionen beslutat att satsa motsvarande belopp till K2:s grundfinansiering.

Bussbranschens framtid mer än bara bussar

”Bussbranschens framtid är mycket mer än bussar. Vi behöver se utanför dagens verksamheter och strukturer och våga tänka nytt. Det är en av våra viktigaste gemensamma utmaningar i den svenska bussbranschen framåt.” Det menar Stefan Magnusson, ordförande i bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond BR. Han är också styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och vd i Nettbuss Sverige AB. Han intervjuas här i det nya avsnittet av samtalsserien Bussbranschen 2030 av Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund.

Nyskapande uppsats om BRT belönad

Årets bästa examensarbete på temat ”Kollektivtrafik på väg” prisbelönades på Persontrafikmässan i Stockholm på tisdagen. Priset på 60 000 kronor gick till Frida Odbacke, Lunds universitet, för hennes examensarbete ”Bedömningsverktyg för svensk BRT – Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige”.

Självkörande “rullande busskur” ger komfort och trygghet

I framtiden kan en självkörande buss, som också fungerar som väderskydd, komma att göra kollektivtrafiken på landsbygden mer tillgänglig, tryggare och bekvämare. Det hävdas i en ny studie i Skellefteå. Tanken är att självkörande småbussar hämtar upp resenärer på landsbygden och tar med dem till närmaste hållplats för regionbusstrafiken. Men det stannar inte vid det.

Vägen vidare för bussbranschen

Framtiden är i fokus i en ny serie filmer från Sveriges Bussföretag som vi presenterar här på bussmagasinet.se. Nu kan vi visa den andra filmen i serien Bussbranschen 2030, där Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund samtalar med nyckelpersoner i och kring bussnäringen. I det här avsnittet handlar det om turist- och beställningstrafik och Annas gäster är Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism och vd för Hotell Ett samt Ken Forsberg, mångårig aktiv bussföretagare.

Bussbranschen 2030 – ny serie om bussbranschens framtid

En ny intervjuserie, Bussbranschen 2030, startar nu här i bussmagasinet.se. Där står framtidsfrågorna i fokus. I en serie TV-intervjuer möter Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag, personer med en nyckelroll för branschen och dess framtid. Först ut i Bussbranschen 2030 är ett samtal med John Hultén, föreståndare för K2, Sveriges nationella centrum för kollektivtrafikforskning.

Små förändringar kapar kostnader och minskar behovet av bussar

Det behövs bara marginella förändringar i tidtabellerna för att minska antalet bussar som behövs i kollektivtrafiken. Därmed kan man också sänka kostnaderna för trafiken. Nyckeln är att kapa trafiktopparna något. Det visar en ny rapport från K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)