Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘K2’

Prisade uppsatser om framkomlighet för bussar och bra resecentrum

Priset för årets bästa examensarbete om kollektivtrafik på väg delades på onsdagen ut på mässan Persontrafik i Stockholm. Uppsatser om attraktivt resecentrum, framkomlighet för stadsbussar och pandemins påverkan på kollektivtrafiken belönades vid årets prisutdelning. Priset delas ut vartannat år till examensarbete som skrivits på kandidat- eller mastersnivå vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om kollektivtrafik på väg. Bedömningskriterierna är relevans för branschen samt akademisk kvalitet.

Forskare: Satsning på lågtrafik ger fler som reser även i högtrafik

Att satsa på avgångar då färre reser ger fler resenärer i kollektivtrafiken även under rusningstid. Det konstateras i en doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Att ha ett bättre utbud av turer gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler resenärer. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt sätt att få ett ökat resande, konstaterar forskaren Joel Hansson på K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

60 000 kronor för examensarbeten om kollektivtrafik

Nu börjar det bli brådis för studenter som vill ha chansen att prisbelönas för bästa uppsats om kollektivtrafik på väg. I samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik utlyser K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) två uppsatspriser riktade till studenter. Uppsatserna ska behandla hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten.

Ökat bilberoende i mindre städer

Allt fler människor i Sverige flyttar till små städer. Men samtidigt blir de som bor i små städer allt mer beroende av bil för att klara sina transportbehov. Men det går att vända utvecklingen mot mer hållbar mobilitet. Det konstateras i en ny rapport från K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Starka stråk i fokus för kollektivtrafiken

Förr sågs kollektivtrafik som ett redskap för att motverka avfolkning på landsbygden. Men nu koncentreras infrastruktur och resurser till starka stråk och kollektivtrafiken präglas av en strävan att vara ett hållbart och attraktivt alternativ till bilen. Det framgår av en aktuell doktorsavhandling vid Lunds universitet.

60 000 i pris för uppsatser om kollektivtrafik

Nu är det dags för årets uppsatstävling om kollektivtrafik på väg. I potten ligger 60 000 kronor som studenter som skriver om kollektivtrafik på väg har chansen att dela på. Det är Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som delar ut sitt vartannat år återkommande pris för den bästa examensuppsatsen om kollektivtrafik på väg.

Stort rådslag för förnyad kollektivtrafik efter pandemin

Ett stort rådslag som är tänkt att starta nu i höst och pågå hela nästa år ska bidra till att förnya kollektivtrafiken och det kollektiva resandet. Initiativet kommer från K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik och bakgrunden är att kollektivtrafiken och resandet har påverkats dramatiskt under covid-19-pandemin. K2 har knutit ett 30-tal nyckelpersoner från olika delar av mobilitetsbranschen till rådslaget.

Känsla av otrygghet skrämmer bort resenärer

Många avstår från att resa med kollektivtrafiken därför att de är oroliga för att utsättas för brott eller uppfattar trafikmiljön till eller från hållplatsen som osäker. Det framgår av en färsk forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Rapporten bygger på en undersökning av hur resenärer i Malmö upplever att det är tryggt i anslutning till Malmös större kollektivtrafiknoder.

”Viktigt utveckla miljökrav vid upphandlingar”

Det är viktigt att fortsätta att utveckla de miljökrav som ställs vid upphandlingar av busstrafik. Det hävdas i en doktorsavhandling vid Lunds universitet. I avhandlingen konstaterar K2:s Malin Aldenius att de flesta är överens om att bussarna ska bidra till transportsektorns omställning till förnybara bränslen. Däremot är det inte lika självklart hur ansvaret ska fördelas och vilket förnybart bränsle man ska välja. K2 är Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Forskare: ”Staten måste engagera sig mer i kollektivtrafiken”

”Det finns en risk för nedskärningar som kan leda kollektivtrafiken in i en nedåtgående spiral. Staten behöver visa ett ökat engagemang för kollektivtrafiken de kommande åren”. Det säger John Hultén, föreståndare för K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Bakgrunden är en ny 50-sidig rapport från forskare vid K2 där utmaningar, möjligheter och vägval som kollektivtrafiken står inför med anledning av covid-19-pandemin.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)