Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Karlstads Universitet’

Forskare undersöker samband mellan resor och livshändelser

Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap en öppning för förändrade resvanor? Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska undersöka hur viktiga händelser påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande.

Handbok ska göra färdtjänstresan bättre

En handbok med ny kunskap och rekommendationer ska förbättra resan för dem som reser med färdtjänst. Det är forskare vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som har skapat handboken efter att ha studerat hur färdtjänstresor upplevs, vilka faktorer som påverkar resupplevelsen och hur denna ska bli bättre.

Buss istället för bil för seniorer?

Vad kan få äldre personer att välja buss istället för bil? ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.

Forskare kollar kombinerad mobilitet

Transportlösningar som tar resenären dit denne vill och när denne vill via en app i mobilen ska testas i Stockholm. Forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I testet deltar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda mobilitetsappen ”UbiGo” för sitt vardagliga resande.

Forskare kollar energieffektiv arbetspendling

Två forskare vid vid Karlstads universitet har tilldelats 5,3 miljoner kronor till forskning om energieffektivare arbetspendling. Huvudfinansiär för projektet är Energimyndigheten.

”Politiska kompromisser viktigare än resenärernas behov”

Vilka behov har resenärerna och hur kan dessa behov uppfyllas. Hur får man fler att välja kollektivtrafiken i stället för bilen? Det är frågor som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör ställa. Först när man gör det han myndigheterna på ett effektivt sätt fördela sina resurser och göra den framtida kollektivtrafiken mer attraktiv och hållbar. Det slås fast i en ny, akademisk uppsats vid Karlstads Universitet.

Förra fördubblingschefen blir konsult för offentlig sektor

Charlotte Wäreborn, tidigare vd för bland annat Svensk Kollektivtrafik och det kontroversiella ”fördubblingsbolaget” X2AB blir konsult med inriktning på offentlig sektor på konsultföretaget Effect Management. Företaget har kontor i Karlstad och Stockholm

Forskare ska sprida kunskap om energieffektiv kollektivtrafik

Samtidigt som upphandlare av kollektivtrafik inte sällan bestämmer vilken teknik och vilka drivmedel som ska användas är det si och så med kunskaperna om effektiv energianvändning. Det finns alltså ett behov av mer kunskap om energieffektivisering inom kollektivtrafiken. Olika system prövas, men praktiskt genomförande och informationsspridning sker långsamt till olika aktörer inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikforskare får Volvostipendium

Professor Margareta Friman vid Karlstads Universitet har tilldelats ett Volvostipendium för sin forskning om varför vi reser som vi gör. Det är Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2014 års stipendium på 250 000 kronor till Margareta Friman ”för att hon i sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval som människor gör”.

Barn som åker skolskjuts är bättre i plugget

Barn som åker skolskjuts, går eller cyklar till skolan är piggare och presterar bättre än barn som skjutsas av föräldrarna. Det visar en studie vid Karlstads universitet om hur barn upplever och påverkas av sina resor till och från skolan.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)