Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kollektivtrafikbarometern’

Återhämtning för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel börjar nu närma sig nivåerna före pandemin. De personer som arbetar på distans alla dagar i veckan har blivit färre och ersatts av personer som arbetar hemma någon eller några dagar i veckan. Det framgår av halvårsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern som redovisar utvecklingen under årets första sex månader.

Pandemieffekt: Minskad marknadsandel för kollektivtrafiken

Som en följd av covid-19-pandemin minskade kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet även i fjol. Den är nu 20 procent lägre än innan pandemin. eftersom resenärerna uppmanats att inte resa med kollektivtrafiken och undvika trängsel. Värmlänningarna är mest nöjda med sin kollektivtrafik, medan Gotland ligger i botten på nöjdhetslistan. Det framgår av den senaste Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik. Barometern bygger på intervjuer med 88 000 slumpmässigt utvald personer.

Tre av fyra i Skåne har ändrat resvanor

Tre fjärdedelar av skåningarna har ändrat sitt sätt att resa på grund av pandemin, färre känner sig trygga i kollektivtrafiken och fler väljer bilen. Trots detta är kundnöjdheten stabil och punktligheten har förbättrats. Det visar årets resultat av Kollektivtrafikbarometern.

Karlstad har landets nöjdaste kollektivresenärer

Karlstadsbuss´ resenärer är nöjdast i landet medan Dalatrafik får det lägsta betyget i landet. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2020 som presenterades på onsdagsförmiddagen. Under pandemiåret 2020 rasade kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet, från 32 till 21 procent. Men kunderna är fortsatt nöjda – 79 procent av resenärerna är nöjda med sin senaste resa. Kollektivtrafikens punktlighet har också ökat.

Covid-19: Tre av fyra har ändrat resvanor

Av de svenskar som reser regelbundet med kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser som tidigare. 37 procent säger att de helt avstår från resor med kollektivtrafik och 21 procent avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. Det visar resultat från Kollektivtrafikbarometern som undersökningsföretaget Origo Group genomför på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Covid-19: Kollektivtrafikens resenärer känner sig trygga

Covid-19-pandemin har bara i liten grad minskat förtroende för kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschen. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter. Det visar nya siffror från Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen pågår kontinuerligt och kompletterades i slutet av mars med frågor om medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

Karlstadsborna nöjdast i svensk kollektivtrafik

Karlstad och Karlstadsbuss har Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Samtidigt är svenskarna allt mer nöjda med kollektivtrafiken och de som reser med denna är mer trogna kunder än förra året. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks stora, årliga intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern. Hela 89 procent av kunderna i Karlstad är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

Ökad marknadsandel och nöjdare resenärer i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat med tre procentenheter till 31 procent från 2017 till 2018. Även andelen nöjda resenärer har ökat med tre procentenheter mellan de båda åren. I fjol var 79 procent av resenärerna nöjda med sin senaste kollektivresa. Samtidigt anser många resenärer att informationen vid störningar är dålig och många litar inte på att de kommer fram i tid när de reser kollektivt. Karlstadsbuss hade i fjol de nöjdaste kollektivresenärerna i landet. Det framgår av Kollektivtrafikbarometern för 2018 som presenterades på tisdagsförmiddagen.

Varannan reser, de flesta är nöjda med kollektivtrafiken

Nästan hälften av svenskarna reser regelbundet med kollektivtrafiken. De vanligaste skälen till att man gör det är att man slipper parkera, att det är miljövänligt eller att man saknar körkort eller tillgång till bil. Bland personer som sällan nyttjar kollektivtrafiken är de vanligaste skälen till att inte resa kollektivt att man föredrar bil och att avgångarna inte passar. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern 2017 som presenterades på tisdagen.

Karlstad och Luleå har nöjdaste resenärerna

Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik har de nöjdaste resenärerna i svensk kollektivtrafik. Det framgår av årets upplaga av Kollektivtrafikbarometern som presenterades på onsdagsförmiddagen av Svensk Kollektivtrafik. Generellt är närmare åtta av tio resenärer med kollektivtrafiken i Sverige nöjda med sin senaste resa enligt barometern. Bussen fortsätter att dominera med drygt två tredjedelar av kollektivresorna.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)