Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kollektivtrafikbarometern’

Covid-19: Tre av fyra har ändrat resvanor

Av de svenskar som reser regelbundet med kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser som tidigare. 37 procent säger att de helt avstår från resor med kollektivtrafik och 21 procent avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. Det visar resultat från Kollektivtrafikbarometern som undersökningsföretaget Origo Group genomför på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Covid-19: Kollektivtrafikens resenärer känner sig trygga

Covid-19-pandemin har bara i liten grad minskat förtroende för kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschen. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter. Det visar nya siffror från Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen pågår kontinuerligt och kompletterades i slutet av mars med frågor om medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

Karlstadsborna nöjdast i svensk kollektivtrafik

Karlstad och Karlstadsbuss har Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Samtidigt är svenskarna allt mer nöjda med kollektivtrafiken och de som reser med denna är mer trogna kunder än förra året. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks stora, årliga intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern. Hela 89 procent av kunderna i Karlstad är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

Ökad marknadsandel och nöjdare resenärer i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat med tre procentenheter till 31 procent från 2017 till 2018. Även andelen nöjda resenärer har ökat med tre procentenheter mellan de båda åren. I fjol var 79 procent av resenärerna nöjda med sin senaste kollektivresa. Samtidigt anser många resenärer att informationen vid störningar är dålig och många litar inte på att de kommer fram i tid när de reser kollektivt. Karlstadsbuss hade i fjol de nöjdaste kollektivresenärerna i landet. Det framgår av Kollektivtrafikbarometern för 2018 som presenterades på tisdagsförmiddagen.

Varannan reser, de flesta är nöjda med kollektivtrafiken

Nästan hälften av svenskarna reser regelbundet med kollektivtrafiken. De vanligaste skälen till att man gör det är att man slipper parkera, att det är miljövänligt eller att man saknar körkort eller tillgång till bil. Bland personer som sällan nyttjar kollektivtrafiken är de vanligaste skälen till att inte resa kollektivt att man föredrar bil och att avgångarna inte passar. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern 2017 som presenterades på tisdagen.

Karlstad och Luleå har nöjdaste resenärerna

Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik har de nöjdaste resenärerna i svensk kollektivtrafik. Det framgår av årets upplaga av Kollektivtrafikbarometern som presenterades på onsdagsförmiddagen av Svensk Kollektivtrafik. Generellt är närmare åtta av tio resenärer med kollektivtrafiken i Sverige nöjda med sin senaste resa enligt barometern. Bussen fortsätter att dominera med drygt två tredjedelar av kollektivresorna.

Nytt företag tar tempen på kollektivtrafiken

Ett nytt företag tar över Kollektivtrafikbarometern, den stora årliga undersökningen om kollektivtrafiken i Sverige. Det är undersökningsföretaget CMA som efter en offentlig upphandling av Svensk Kollektivtrafik har valts som leverantör av undersökningen.

Västmanland i topp med nöjda kunder

VL, som svarar för kollektivtrafiken i Västmanland, toppar för första gången Kollektivtrafikbarometerns nöjd kundindex. 78 procent av resenärerna i Västmanland säger vara nöjda med kollektivtrafiken i länet. Det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern; den branschgemensamma kundundersökningen som genomförs kontinuerligt över året och som mäter resvanor.

Karlstadsborna nöjdast i hela Sverige

Karlstadsborna är nöjdast i hela landet med sin kollektivtrafik. Det står klart efter att 2015 års mätningar i den nationella kollektivtrafikbarometern sammanställts. Samtidigt ökar resandet i stadstrafiken i Karlstad för tionde året i rad. Kollektivtrafikbarometern är den omfattande, årliga kundundersökning av kollektivtrafiken i landet som genomförs av Svensk Kollektivtrafik. Årets upplaga presenterades på tisdagen.

Fortsatt uppåt i Karlstad

Karlstadsbuss´ utveckling är en unik framgångssaga i svensk kollektivtrafik. Resandet med stadsbussarna i Karlstad har nu ökat nio år i rad. 2014 nådde man 6,5 miljoner resor med de oranga bussarna. Det är en ökning med 100 000 resor från året innan. De senaste nio åren har resandet ökat med 2,6 miljoner resor, en ökning med 67 procent.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)