Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Länstrafiken Västernorrland’

Miljonböter för länstrafikbolag

Efter fyra års rättsliga turer har förvaltningsrätten i Umeå nu dömt länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland att att böta 1,9 respektive 1,7 miljoner kronor för att man struntade i att annonsera ut en upphandling av biljetthanteringssystem.

Konkurrensverket överklagar dom mot länstrafikbolag

Konkurrensverket nöjer sig inte med förvaltningsrättens friande dom mot länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland när det gäller deras köp av nya biljetthanteringssystem. Verket går nu till Kammarrätten i Sundsvall och överklagar. Konkurrensverket hade begärt att de båda länstrafikbolagen skulle betala sammanlagt 3,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter för att ha köpt nya biljetthanteringssystem utan att först genomföra en annonserad upphandling.

Nobina vinner Örnsköldsvik

NobinaloggaPå måndagen blev det klart att Nobina har tilldelats busstrafiken i Örnsköldsviks tätort med trafikstart den 15 juni 2014.Nerskärningar i Västernorrland får stora konsekvenser

Kraftiga försämringar hotar nu busstrafiken på E4:an mellan Sundsvall och Härnösand. Nerskärningarna kommer att slå direkt mot arbetspendling och att ”i stort sett all möjlighet till helg- och fritidsresande försvinner”. Det framgår av den analys som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har gjort av konsekvenserna av de besparingar som landstinget i Västernorrland beslutade i december. Då klubbades besparingar på elva miljoner/år på busstrafiken i länet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)