Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lars Backström’

Västtrafik: Fler kontroller och civila biljettkontrollanter

Civilklädda bijettkontrollanter och nästan fyra gånger så många kontroller som idag. Västtrafik, som svarar för kollektivtraifken i Västra Götaland, satsar nu på att minska fuskåkandet i kollektivtrafiken. Bakgrunden är att Västtrafik varje år förlorar flera hundra miljoner kronor i uteblivna intäkter därför att en del resenärer väljer att inte köpa giltig biljett.

Västtrafik uppmanar till bildelning

Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, uppmuntrar nu resenärer i kollektivtrafiken att prova bildelning. Det är ett test som Västtrafik gör i samarbete med bildelningsaktören GoMore. Syftet är att få fler att resa hållbart med bil.

”Öka tempot i omställningen”

”Regeringen har satsat miljarder på att sänka bensin- och dieselpriset. Tänk om samma summor hade spenderats på att öka det hållbara resandet.” Det skriver Västtrafiks vd Lars Backström i en debattartikel i Göteborgs-Posten på fredagen. Med hänvisning till Västtrafiks årliga stora attitydundersökning Hållplats 2023 framhåller Backström att det finns ett folkligt stöd för att satsa på hållbar mobilitet och att öka omställningstakten.

Tuffare ekonomi förändrar resandet

Den tuffare ekonomiska situationen för många hushåll och den pressade samhällsekonomin påverkar människors resvanor. Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, har nu presenterat sin årliga attitydundersökning, Hållplats 2023. I undersökningen uppger nästan hälften av de svarande att ökade levnadskostnader och drivmedelspriser gör att de kör mindre bil än tidigare.

Stark återhämtning i väst – rekordhög marknadsandel

Resandet med Västtrafik i Västra Götaland fortsätter att återhämta sig och är nu nästan uppe på samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i hela regionen nu högre än någonsin, visar en ny rapport från Västtrafik.

Under perioden januari – april i år gjordes 107 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Det innebär att resandet nu är uppe på 95 procent av nivån innan pandemin. Samtidigt är andelen hållbara resor högre än någonsin i Västra Götaland, marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel ligger på 42 procent i april 2023, jämfört med 39 procent 2019.

Resandet ökar i alla trafikslag – buss, båt, tåg och spårvagn. Procentuellt ökar resandet med tåg mest där sju miljoner resor gjordes mellan januari och april i år. Men det är bussen som är det dominerande trafikslaget i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under perioden januari – april i år gjordes det 56 miljoner resor med Västtrafiks bussar. Spårvagnarna hade 43 miljoner resor, tågen sju miljoner och båtarna 1 miljon resor.

Västtrafik: Elbil otillräckligt – nödvändigt med kollektivtrafik

En elektrifiering av personbilarna är bra, men räcker inte på långa vägar. Fler måste resa kollektivt. Om 50 personer reser med en elbuss blir utsläppen elva gånger mindre än om samma personer kör elbil. Det hävdar Västtrafik som med underlag från Svenska MIljöinstitutet (IVL) har tagit fram siffror som visar hur utsläppen av koldioxid skiljer sig åt mellan olika sätt att resa: elbuss, elbil och fossilbil. Det skriver Västtrafiks vd Lars Backström i den här debattartikeln.

40 bussturer ska lätta på trycket

Nu lättar Västtrafik på den hårt belastade trycket på den hårt belastade linje 100 mellan Borås och Göteborg. Som vi tidigare rapporterat har trängselproblemen på linjen varit stora och många resenärer har fått vänta länge för att komma med en buss.

Ny elbussdepå i Skövde

Bygget av en ny depå för 80 elbussar inleddes på måndagen i Skövde med ett första spadtag. Timboholms nya bussdepå i staden kommer bland annat att ha 4 200 kvadratmeter solceller. Hela fastigheten är på 48 000 kvadratmeter och är förberedd för att byggas ut för att ta emot ytterligare 20 elbussar. Själva depåbyggnaden är på 3 200 kvadratmeter.

Stark återhämtning i Västsverige

Resandet med kollektivtrafiken i Västra Götaland ökar stadigt och börjar nu närma sig de nivåer som gällde innan pandemin. Det visar en färsk rapport från Västtrafik. Under de senaste månaderna har resandet med Västtrafik legat på cirka 90 procent av nivåerna innan pandemin.

Västtrafiks biljetter i app för alla färdsätt

Genom ett nytt samarbete mellan Nobinas mobilitetsapp Travis och Västtrafik säljs nu biljetter till kollektivtrafiken tillsammans med annan mobilitet, exempelvis elsparkcyklar eller taxi. ”Nu mer än någonsin behöver vi hitta nya sätt för att få fler att resa hållbart”, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)