Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘luftkvalitet’

Koll på luften i bussen kan minska smitta

Genom att mäta och hålla koll på hur mycket koldioxid (CO2) som finns i luften i bussar och annan kollektivtrafik går det att minska spridningen av covid-19-viruset. Det hävdar två företag som arbetar med IoT, ”sakernas internet”.  De båda företagen erbjuder nu en nyckelfärdig lösning till företag och organisationer inom svensk kollektivtrafik. Sedan tidigare har lösningen framgångsrikt lanserats på den spanska marknaden.

Stadsbuss mäter Stockholms luftkvalitet

Sedan igår, måndag, är en av de bussar som Keolis kör i Stockholm samtidigt ett mätinstrument. Under en vecka kommer bussen att i en teststudie vara utrustad med en sensor som mäter Stockholms luftkvalitet.

Elbussar som luftmätare prisbelönas

Ett nytt, effektivt och billigare sätt att mäta luftkvalitet som har utvecklats av en grupp studenter vid Chalmers i Göteborg har prisbelönats. Studenterna har fått Chalmers Entrepreneurial Student Award för metoden att montera sensorer på elbussar som körs i Göteborgs innerstad. Vi har tidigare i en artikel rapporterat om projektet.

Här är busshållplatsen som är en luftrenare

Nu går det att rena luften medan man väntar på bussen eller spårvagnen. Två svenska företag lanserar nämligen ett väderskydd med inbyggda luftrenare för hållplatser. Upp till 85 – 90 procent av föroreningarna kan renas bort i väderskyddet. Bakom satsningen om har döpts till Clean Shelter står Team Tejbrant och luftreningsexperterna Camfil.

Fri kollektivtrafik när luften är dålig

Bryssel ska införa nolltaxa i kollektivtrafiken och fria hyrcyklar när luftföroreningarna i staden blir alltför stora, rapporterar tidningen The Guardian. De nya reglerna väntas börja gälla i sommar. Syftet är att pressa ner luftföroreningarna och klara EU:s normer för luftkvalitet.

Elbussar ger Umeå renare luft

Som första stad i Sverige började Umeå i slutet av 2010 testa fullelektriska bussar i stadstrafiken. Något år senare beslutade man, även då som första stad i Sverige, om en storskalig satsning på elbussar. Motiven är att komma till rätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna samt bullerproblem i centrum. Nu presenterar staden siffror som visar att de elbussar man har idag har bidragit till en bättre luft i staden – och man räknar med ytterligare förbättringar när elektrifieringen fortsätter i stor skala.

Malmöexpressen rensade luften

Luftkvaliteten på en av Malmös huvudgator, Amiralsgatan, har blivit bättre sedan busslinje 5 – Malmöexpressen – började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar en rapport som miljöförvaltningen I Malmö tagit fram.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)