Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Luleå Lojaltrafik’

Fortsatt frihet för Luleå

Luleå kommun får fortsätta att själv bestämma över lokaltrafiken utan att vara underställd länstrafiken. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beslutade på tisdagen att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att det nuvarande avtalet med Luleå Lokaltrafik AB (LLT) upphör i oktober 2020. LLT är ett av få kommunägda bussföretag i Sverige.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)