Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Margareta Friman’

Forskare kollar energieffektiv arbetspendling

Två forskare vid vid Karlstads universitet har tilldelats 5,3 miljoner kronor till forskning om energieffektivare arbetspendling. Huvudfinansiär för projektet är Energimyndigheten.

Forskare ska sprida kunskap om energieffektiv kollektivtrafik

Samtidigt som upphandlare av kollektivtrafik inte sällan bestämmer vilken teknik och vilka drivmedel som ska användas är det si och så med kunskaperna om effektiv energianvändning. Det finns alltså ett behov av mer kunskap om energieffektivisering inom kollektivtrafiken. Olika system prövas, men praktiskt genomförande och informationsspridning sker långsamt till olika aktörer inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikforskare får Volvostipendium

Professor Margareta Friman vid Karlstads Universitet har tilldelats ett Volvostipendium för sin forskning om varför vi reser som vi gör. Det är Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2014 års stipendium på 250 000 kronor till Margareta Friman ”för att hon i sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval som människor gör”.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)