Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknad’

Halland: Nya biljetter efter kundönskemål

Hallandstrafiken inför nu nya biljetter sedan man lyssnat på önskemål från sina kunder. Det är resultatet av en dialog som Hallandstrafiken inledde i höstas med en del av sina kunder för att bättre förstå deras behov och önskemål. Resultatet är biljetter som är bättre anpassade till resmönster- och behov efter pandemin.

Ökat resande trots sparkrav i kollektivtrafiken

I många regioner ställs kollektivtrafikmyndigheterna inför sparkrav som tvingar fram nedskärningar i utbudet. Men med offensiva metoder går det att öka resandet, trots sparbeting. Det framgår av en studie som presenterades på Transportforum i Linköping.

Fler upplänningar har förtroende för kollektivtrafiken

Fler upplänningar tycker att det är tryggt och enkelt att resa med kollektivtrafiken i Region Uppsala. Hälften är positiva till UL, som svarar för kollektivtrafiken i regionen. Och åtta av tio anser att UL är väl tillgängligt för deras resbehov. Det framgår av UL:s årliga marknadsundersökning. Undersökningen visar också att UL återhämtar sig väl efter pandemin och att 54 procent starkt skulle rekommenderar andra att resa med UL.

Nytt zonsystem ska förenkla i Jämtland

Länstrafiken i Jämtland Härjedalen planerar att ersätta dagens avståndsbaserade biljettpriser med zontaxa och några få zoner som täcker hela regionen. Totalt nio zoner ska införas, två av dem utanför regionen. Även biljettutbudet ska förenklas, förutsatt att politikerna i Region Jämtland Härjedalen säger ja till förändringarna.

1300 förslag till bättre kollektivtrafikapp

Bättre och snabbare information om förseningar och inställda resor samt bättre resultat när man söker en resa. Det är vad Skånetrafikens resenärer främst önskar när det gäller att utveckla den skånska kollektivtrafikappen.

Rött, grönt, gult och blått i Dalarna

En helt ny prismodell och zonindelning ska införas för kollektivtrafiken i Dalarna från den 1 januari. Då får Dalatrafik fyra zoner istället för dagens 60-tal zoner: röd, grön, gul och blå om regionstyrelsen i Dalarna får som den vill. Syftet är enligt Dalatrafik och politikerna att göra det enklare för resenärerna att förstå zonsystemet samt öka kollektivtrafikens attraktivitet. Men eventuella vinster går enligt Dalatrafik inte att kalkylera idag.

Rapport: ”40 procents marknadsandel för kollektivtrafiken möjlig”

Det är fullt möjligt att nå målet att kollektivtrafiken ska stå för fyra av tio motoriserade resor år 2030. Det konstaterar en ny rapport från Sveriges Bussföretag som tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen står bakom målet. Men om målet ska nås krävs en rad åtgärder, inte minst eftersom kollektivtrafiken har tappat marknad under pandemin, en marknad som den ännu inte har vunnit tillbaka. Om kollektivtrafiken lyckas attrahera fler resenärer finns stora klimatvinster att göra.

Ökad marknadsandel för kollektivtrafik finansierar sig själv

Det är självfinansierande att nå branschens gemensamma mål att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på 40 procent av det motoriserade resandet år 2030. Fyra av tio resor ska då alltså göras med kollektivtrafik. I fjol var kollektivtrafikens marknadsandel 28 procent, 2019 var den 32 procent. Kostnaderna och intäkterna för att nå målet om en 40-procentig marknadsandel kommer att vara lika stora. Skattesubventioneringen behöver inte öka. Och bussen ska stå för en stor del av det ökade resandet, enligt en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit konsultföretaget WSP ta fram.

Bussresenärer uppmuntras att tycka till om resan

Skånetrafiken och trafikföretaget VR vill ge bussresenärer i stads- och regiontrafiken i Kristianstad möjlighet att direkt tycka till om sin upplevelse ombord på bussen. Syftet är att kontinuerligt förbättra resupplevelsen för kunderna.

Tvärtom i Halland

Hallandstrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Halland, sänker priset på alla sina periodbiljetter från och med idag, måndag, och resten av månaden. Den som köper en periodbiljett under kampanjperioden får 25 procents rabatt på priset. ”När mycket annat blir dyrare gör vi tvärtom”, säger Hallandstrafiken.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)