Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknad’

Säkerhet i topp för bussresenärer

Innan pandemin kom inte frågor om säkerhet med på tio-i-topplistan över vad resenärer i långväga busstrafik ansåg viktiga. Nu kommer säkerheten högst upp på resenärernas lista över vilken information man vill ha när man bokar en bussresa. Det visar den stora undersökning om långväga bussresor som Volvo Bussar har gjort och som kommer att vara helt klar att presenteras efter sommaren. Skillnaderna mot en tidigare, liknande undersökning är på flera punkter slående.

Succéstart för unik satsning på kollektivtrafik

Att kunna resa med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för en knapp hundralapp i månaden har blivit en succé i Tyskland. Den 1 juni infördes den så kallade 9-eurobiljetten i landet. Biljetten har lockat många till kollektivtrafiken som annars hade tagit bilen. Och bara en vecka efter det att biljetten introducerades hade en tredjedel av de vuxna tyskarna en 9-eurobiljett. Biljetten har också gjort att resandet med kollektivtrafiken i exempelvis Berlin nästan helt har återhämtat sig efter pandemin.

Resenärerna återvänder snabbare under helger

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm har åtminstone just nu stabiliserat sig på en lägre nivå än innan pandemin. Jämfört med 2019 låg resandet med SL-trafiken under vecka 14 generellt på cirka 80 procent av nivån samma vecka innan pandemin. Resandet under helgerna har återhämtat sig bättre än resandet under veckodagarna.

Västtrafik öppnar för fler att sälja biljetter

Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, öppnar nu för att hotell, eventföretag eller bilpooler kan börja sälja Västtrafiks digitala biljetter. Satsningen på att låta andra aktörer få tillgång till Västtrafiks digitala biljettutbud är det första i sitt slag i Sverige. Tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter har tidigare gjorts i olika tester men nu görs det i större skala och i skarpt läge.

FlixBus: Resenärerna återvänder efter avskaffade restriktioner

De avskaffade coronarestriktionerna har gjort att resenärerna har börjat återvända. Det konstaterar expressbussföretaget FlixBus som ser en ökande biljettförsäljning. Ökningen började redan dagarna efter det att regeringen meddelat att restriktionerna ska upphöra.

Billigare under lågtrafik i Östergötland

Den 14 februari inför Östgötatrafiken som hittills enda länstrafikbolag i Sverige en lågtrafikbiljett på  stora delar av sitt biljettsortiment. Biljetten  är ett billigare alternativ för dem som reser på tider då färre reser. Till grund för utformningen av lågtrafikbiljetten ligger analyser och intervjuer med tusentals östgötar om hur de kan tänkas ändra sina resvanor framöver.

Så ska resenärerna vinnas tillbaka

För att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken i det nya normala efter covid-19-pandemin krävs en rad åtgärder. Några av dessa är en snabbare digitalisering av branschen, förbättrad städning och renhållning samt ökad och mer riktad marknadsföring. Men det är också viktigt att man fortsätter att skydda dem som arbetar i kollektivtrafiken, exempelvis genom att fortsätta med plexiglasskydd för bussförarna och ökad rengöring av förarutrymmen. Det konstaterar den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, i en ny rapport som presenterades på tisdagen.

Dumpa bilen och få tre års fria kollektivresor

Om du har en gammal bil eller motorcykel och skrotar den kan du få tre års fria resor med kollektivtrafiken istället. Erbjudandet gäller den som bor i Barcelona och vill göra sig av med sitt gamla miljöbelastande fordon. Istället får vederbörande ett helt nytt avgiftsfritt resekort, T-verda, som gäller under tre år på kollektivtrafiken i den katalanska storstaden.

Kollektivtrafiken kan tappa var femte resenär

Kollektivtrafiken i storstäderna kan efter pandemin förlora en av fem resenärer, jämfört med innan pandemin. En del av de nya resvanor som svenskarna skaffat sig under pandemin kan bli kvar även i framtiden. Kollektivtrafikens marknadsandel i storstadsområdena kan dyka från 43 till 35 procent för arbetsresor och från 40 till 32 procent för resor som gäller privata ärenden. Det konstaterar konsultföretaget WSP i sin stora mobilitetsstudie som bygger på intervjuer med 1800 svenskar i storstadslänen. Höjd trängselskatt och höjda parkeringsavgifter, samt att pengar från trängselskatten ska kunna användas för kollektivtrafik är åtgärder som WSP föreslår.

Sverige elbussfemma i Europa – BYD och Solaris störst på marknaden

Sverige blev 2020 femte största land i Västeuropa inklusive Polen när det gäller nyregistrerade elbussar, tätt efter Norge. I Nederländerna rullade flest nya elbussar ut i trafik under fjolåret. BYD och Solaris var klart störst på den västeuropeiska marknaden för elbussar förra året med Volvo på tredje plats. Det visar den årliga analysen av nyregistrerade bussar med alternativ drivlina som har tagits fram av holländska Chatrou CME Solutions.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)