Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknad’

Rapport: ”40 procents marknadsandel för kollektivtrafiken möjlig”

Det är fullt möjligt att nå målet att kollektivtrafiken ska stå för fyra av tio motoriserade resor år 2030. Det konstaterar en ny rapport från Sveriges Bussföretag som tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen står bakom målet. Men om målet ska nås krävs en rad åtgärder, inte minst eftersom kollektivtrafiken har tappat marknad under pandemin, en marknad som den ännu inte har vunnit tillbaka. Om kollektivtrafiken lyckas attrahera fler resenärer finns stora klimatvinster att göra.

Ökad marknadsandel för kollektivtrafik finansierar sig själv

Det är självfinansierande att nå branschens gemensamma mål att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på 40 procent av det motoriserade resandet år 2030. Fyra av tio resor ska då alltså göras med kollektivtrafik. I fjol var kollektivtrafikens marknadsandel 28 procent, 2019 var den 32 procent. Kostnaderna och intäkterna för att nå målet om en 40-procentig marknadsandel kommer att vara lika stora. Skattesubventioneringen behöver inte öka. Och bussen ska stå för en stor del av det ökade resandet, enligt en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit konsultföretaget WSP ta fram.

Bussresenärer uppmuntras att tycka till om resan

Skånetrafiken och trafikföretaget VR vill ge bussresenärer i stads- och regiontrafiken i Kristianstad möjlighet att direkt tycka till om sin upplevelse ombord på bussen. Syftet är att kontinuerligt förbättra resupplevelsen för kunderna.

Tvärtom i Halland

Hallandstrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Halland, sänker priset på alla sina periodbiljetter från och med idag, måndag, och resten av månaden. Den som köper en periodbiljett under kampanjperioden får 25 procents rabatt på priset. ”När mycket annat blir dyrare gör vi tvärtom”, säger Hallandstrafiken.

Forskare: Satsning på lågtrafik ger fler som reser även i högtrafik

Att satsa på avgångar då färre reser ger fler resenärer i kollektivtrafiken även under rusningstid. Det konstateras i en doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Att ha ett bättre utbud av turer gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler resenärer. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt sätt att få ett ökat resande, konstaterar forskaren Joel Hansson på K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Säkerhet i topp för bussresenärer

Innan pandemin kom inte frågor om säkerhet med på tio-i-topplistan över vad resenärer i långväga busstrafik ansåg viktiga. Nu kommer säkerheten högst upp på resenärernas lista över vilken information man vill ha när man bokar en bussresa. Det visar den stora undersökning om långväga bussresor som Volvo Bussar har gjort och som kommer att vara helt klar att presenteras efter sommaren. Skillnaderna mot en tidigare, liknande undersökning är på flera punkter slående.

Succéstart för unik satsning på kollektivtrafik

Att kunna resa med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för en knapp hundralapp i månaden har blivit en succé i Tyskland. Den 1 juni infördes den så kallade 9-eurobiljetten i landet. Biljetten har lockat många till kollektivtrafiken som annars hade tagit bilen. Och bara en vecka efter det att biljetten introducerades hade en tredjedel av de vuxna tyskarna en 9-eurobiljett. Biljetten har också gjort att resandet med kollektivtrafiken i exempelvis Berlin nästan helt har återhämtat sig efter pandemin.

Resenärerna återvänder snabbare under helger

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm har åtminstone just nu stabiliserat sig på en lägre nivå än innan pandemin. Jämfört med 2019 låg resandet med SL-trafiken under vecka 14 generellt på cirka 80 procent av nivån samma vecka innan pandemin. Resandet under helgerna har återhämtat sig bättre än resandet under veckodagarna.

Västtrafik öppnar för fler att sälja biljetter

Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, öppnar nu för att hotell, eventföretag eller bilpooler kan börja sälja Västtrafiks digitala biljetter. Satsningen på att låta andra aktörer få tillgång till Västtrafiks digitala biljettutbud är det första i sitt slag i Sverige. Tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter har tidigare gjorts i olika tester men nu görs det i större skala och i skarpt läge.

FlixBus: Resenärerna återvänder efter avskaffade restriktioner

De avskaffade coronarestriktionerna har gjort att resenärerna har börjat återvända. Det konstaterar expressbussföretaget FlixBus som ser en ökande biljettförsäljning. Ökningen började redan dagarna efter det att regeringen meddelat att restriktionerna ska upphöra.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)