Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknad’

Sålde bilen när de upptäckte bussen

Två av nitton deltagare i projektet Bussmiljönärerna i Lidköping och Götene har sålt sina bilar efter under tre månader ha provat att åka buss till jobbet. Nästan alla deltagare uppger att de är positiva till att resa med kollektivtrafiken och tre fjärdedelar säger att de kommer att fortsätta att ta bussen till och från arbetet.

Karlstadsborna nöjdast i svensk kollektivtrafik

Karlstad och Karlstadsbuss har Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Samtidigt är svenskarna allt mer nöjda med kollektivtrafiken och de som reser med denna är mer trogna kunder än förra året. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks stora, årliga intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern. Hela 89 procent av kunderna i Karlstad är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

Bilister som provat väljer bussen

Mer än var femte vanebilist fortsatte att åka kollektivt när de väl provat på att ta bussen eller tåget till jobbet. Det är resultatet av årets kampanj i Örebro län där bilpendlare fick prova att resa gratis med kollektivtrafiken under en period i januari. Drygt 4 000 bilpendlare testade, över 850 har valt att fortsätta med Länstrafiken sex månader efter kampanjens slut. Succé, anser Länstrafiken i Örebro län.

Hela sommaren till priset av en månad

I Örebro län inleds sommaren idag och pågår fram till den 18 augusti och pågår samtidigt en månad. Vädermässigt är datumen givetvis osäkra, men för pendlare i länet är det de tiderna som gäller. Förvirrat? Inte. Det är Länstrafiken i Örebro som nu startar sin sommarkampanj som innebär att Länsbiljetten får en utökad giltighetstid till priset av en biljett som gäller 31 dagar.

Ökad marknadsandel och nöjdare resenärer i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat med tre procentenheter till 31 procent från 2017 till 2018. Även andelen nöjda resenärer har ökat med tre procentenheter mellan de båda åren. I fjol var 79 procent av resenärerna nöjda med sin senaste kollektivresa. Samtidigt anser många resenärer att informationen vid störningar är dålig och många litar inte på att de kommer fram i tid när de reser kollektivt. Karlstadsbuss hade i fjol de nöjdaste kollektivresenärerna i landet. Det framgår av Kollektivtrafikbarometern för 2018 som presenterades på tisdagsförmiddagen.

Mindre missnöje i Sörmland

Färska siffror från Sörmlandstrafiken, som har ansvaret för kollektivtrafiken i Sörmland, visar att sörmlänningarnas syn på kollektiv trafiken i länet har blivit mer positiv. Två tredjedelar, 67 procent, av bussresenärerna uppgav i höstas att de var nöjda med Sörmlandstrafiken. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2015.

Nobina lanserar meny med extraprodukter för bussar

Extra allt eller plocka från menyn. Bussoperatören Nobina lanserar nu en hel palett av extraprodukter som man erbjuder huvudmän och kollektivtrafikmyndigheter. Syftet är att göra kollektivtrafiken attraktivare, förbättra kundernas upplevelse och därmed stimulera till ett ökat resande. ”De tilläggsprodukter vi erbjuder är ett sätt för oss att bidra till att utveckla kollektivtrafiken”, säger Henrik Dagnäs, marknadsdirektör på Nobina Sverige.

Snabbare, oftare och billigare lockar till fler kollektivresor

Att resan med kollektivtrafiken går snabbare än motsvarande bilresa är den viktigaste faktorn för att få fler att välja kollektivtrafiken. Det är ett av resultaten i den stora enkätundersökning som har gjorts bland invånare i Stockholms län och som nu är klar. Bakom undersökningen står Trafikförvaltnigen vid Stockholms läns landsting och drygt 20 000 personer svarade på enkäten.

Knapptryck visar hur nöjda bussresenärerna är

Mungiporna uppe eller nere? I bussarna i Kristianstad har Transdev sedan ett par månader testat ett nytt sätt att ta reda på hur kunderna upplever sin resa. I december lanserades tjänsten ”Happy or not” där kunderna genom att trycka på mentometerknappar betyg på sin upplevelse av bussresan. Det är en teknik som används på flera håll. Bland annat använder Swedavia samma teknik för att mäta hur resenärerna upplever säkerhetskontrollen.

Transportstyrelsen: Fördubblingen långt borta

Marknadsöppningen för persontransporter både på väg och järnväg har lett till ett ökat utbud. Men det är inte privat, kommersiell trafik som har ökat. Istället är det den offentligt finansierade trafiken som har bidragit till det ökade utbudet. Och kostnaderna rusar i höjden. Det konstaterar Transportstyrelsen i en ny rapport som presenterades på torsdagen, Transportmarknaden i siffror.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)