Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mittsveriges Bussbranschförening’

Dyrare trafik beror inte på ointresse från bussbolag

Att kollektivtrafiken i Jämtland i de senaste upphandlingarna har blivit dyrare beror inte på bristande vilja till konkurrens från bussföretagen. Det skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten, ÖP. Där bemöter Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och ordföranden i Mittsveriges Bussbranschförening, Karl Erik Bäckwall påståenden från Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland. Hägg har tidigare hävdat att kollektivtrafikens fördyring beror på bristande konkurrens i upphandlingar.

BR kritiserar krav på bankgaranti i Västernorrland

Bussbranschens Riksförbund, BR, riktar idag hård kritik mot de krav på bankgaranti som den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ställer i sin kommande upphandling. Kravet gör kollektivtrafiken dyrare. Samtidigt strider det mot de gemensamma avtalsmodeller som branschen har tagit fram.

Krav på bankgaranti gör kollektivtrafiken dyrare

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Västernorrland ställer i sin kommande upphandling av kollektivtrafik krav på att vinnande företag ska ha en bankgaranti. Ett sådant krav strider mot de gemensamma avtalsmodeller som tagits fram av branschen och innebär ökade kostnader för kollektivtrafiken, dvs. resenärerna och skattebetalarna.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)