Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘moderaterna’

Regeringen stoppar nya reseavdraget – generösare villkor för bilpendling

Den förändring av reseavdraget som kollektivtrafikens branschorganisationer länge verkat för stoppas av den nya regeringen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas.

V, M och KD eniga om miljardstöd till kollektivtrafiken

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kom på tisdagen överens om en miljardsatsning på stöd till kollektivtrafiken. Stödet uppgår till minst 2,5 miljarder kronor och ska gå till kollektivtrafiken redan i år. Exakt hur de kommer att användas avgörs av regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken. Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik samt för SL samt trafikregionråd i Region Stockholm, välkomnar uppgörelsen. ”Nu får vi fast mark under fötterna och kan minska risken för underskott, neddragningar och höjda biljettpriser”, säger han i en kommentar till överenskommelsen.

Dålig stämning (M) i Dalarna

Det har blivit en ordentlig fnurra bland moderaterna i Dalarna när det gäller kollektivtrafiken, och i synnerhet busstrafiken i Falun. Bakgrunden är att Region Dalarna (Dalatrafik) har beslutat att dra in drygt 50 bussturer i Falun med hänvisning till att det är för få som reser med turerna. Det har fått Falun att flyga i taket och anklaga regionen för att inte ha informerat kommunen om indragningarna. Varpå det moderata ordkriget har tagit fart.

Tre av fyra allianspartier svänger om elskatt för elbussar

När riksdagen på onsdagen ska rösta om budgeten för 2019 är elbussarna förlorare. Av allianspartierna är det bara centern som föreslår att elskatten på elbussar ska avskaffas, något som tidigare även liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna har begärt. Men de tre senare partierna har i sina budgetförslag gjort en U-sväng och slopat kravet som har drivits hårt av bland andra Sveriges Bussföretag.

Politisk samsyn om trängselskatt applåderas

Naturskyddsföreningen i Stockholms län välkomnar den breda politiska samsynen i Stockholms län att makten över trängselskatten ska läggas på lokal nivå. Idag beslutar staten genom riksdagen hur trängselskatterna ska utformas och pengarna från skatten användas.

BRT och T-bana prioritreras i Storstockholm

Sex politiska partier i Stockholms läns landsting går samman om att en BRT-linje och en T-baneutbyggnad är de viktigaste satsningarna på kollektivtrafik i Storstockholm. I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver gruppledarna för de fyra borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt om vad landstinget prioritera

”Reklamförbud kostar SL kvarts miljard”

Förslaget om reklamförbud i kollektivtrafiken som Miljöpartiets arbetsgrupp för kulturfrågor har lagt fram fortsätter att väcka starka reaktioner. Kristoffer Tamsons(M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, karakteriserar förslaget som ”ett dråpslag mot tunnelbanan”.

Stora satsningar på kollektivtrafik i väst

Med bred majoritet har regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen klubbat stora satsningar på kollektivtrafiken i regionen. Satsningarna finansieras genom att såväl skatt som biljettpriser höjs. Moderaterna och Miljöpartiet i regionen, som tidigare krigat om kollektivtrafiken, är nu helt överens om satsningen och framtiden för denna.

Nya chefen får fortsätta i Västernorrland

Den pikanta striden om chefsjobbet på kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur, är nu avgjord. Förvaltningsrätten har nu i ett preliminärt beslut meddelat att avslå det yrkande om inhibition av utnämningen av Camilla Fahlander. Det var en av politikerna i myndighetens direktion, Bengt Sörlin(M) som hade överklagat utnämningen av Fahlander.

Pikant strid om chefsjobb i Västernorrland

En pikant strid om chefsjobbet för Din Tur, dvs kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, har nu seglat upp. Den tidigare ordföranden för kollektivtrafikmyndigheten, Bengt Sörlin(M) har överklagat myndighetens egen utnämning av en ny chef. Sörlin vill själv ha jobbet istället för Camilla Fahlander som har utsetts av direktionen för myndigheten.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)