Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NCC’

Traveller Buss kör tunnelbanebyggare

Traveller Buss, som ingår i samma koncern som Bergkvarabuss, har fått i uppdrag av byggföretaget NCC att köra interna personaltransporter vid utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen från Odenplan i Stockholm till Arenastaden i Solna. Travellers uppdrag avser personaltransporter inom det stora projektet Station Hagastaden med tillhörande entreprenadarbeten Uppdraget inleds den här månaden och väntas pågå till slutet av 2025.

Nytt högkvarter för skånsk kollektivtrafik

Skånetrafiken flyttar sitt högkvarter men stannar kvar i Hässleholm. På fredagen skrev Region Skåne och Hässleholms kommun under ett hyresavtal gällande nya lokaler för Skånetrafikens anställda i Hässleholm.

Storföretag i väst i samarbete med Västtrafik

Fjorton av de största företagen i Västsverige inleder tillsammans med Västsvenska Handelskammaren ett unikt samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen för att öka det hållbara resandet. Syftet är att stimulera fler gav företagens medarbetare att åka kollektivt, cykla eller gå. Namnet på samarbetet blir En ren vana.

Nytt kollektivtrafiknav norr om Stockholm

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt nav för kollektivtrafiken norr om Stockholm. Det nya navet ska etableras i anslutning till Arninge station och Arninge handelsplats i Täby kommun, nordost om Stockholm. Uppdraget innebär att NCC ska bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan. Vidare ingår en ombyggnad av Arninge trafikplats, flera nya busshållplatser, bussgator samt VA-arbeten. Uppdraget är enligt byggföretaget värt 355 miljoner kronor.

Ny stadsbussterminal i Skövde

Om en dryg vecka, den 23 oktober, kan resenärer i kollektivtrafiken i Skövde uppleva ett lyft. Efter ett års ombyggnad öppnar då den i praktiken nya stadsbussterminalen som kommer att trafikeras av alla stadsbussar i Skövde. Under ombyggnadstiden har bussarna angjort tillfälliga hållplatser.

Största bigoasverket byggs i Skåne

Byggfirman NCC har fått i uppdrag att grundlägga Sveriges största biogasverk. Anläggningen, Jordberga, ska framför allt leverera biogas till Skånetrafikens bussar i tio skånska städer. Anläggningen byggs på 70 000 kvadratmeter mark utanför Trelleborg.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)