Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘nerskärningar’

Skånetrafiken: ekonomi och miljöhänsyn bakom nerskärningarna

Det är med tanke på ekonomin men också av hänsyn till miljön som Skånetrafiken har beslutat att skära ner trafiken ytterligare, uppger Saman Tondnevis, affärschef Buss på Skånetrafiken. Som en följd av de ytterligare nerskärningar som Skånetrafiken planerar att genomföra i augusti varslade bussoperatören Nobina på torsdagen drygt 250 bussförare, vilket vi tidigare rapporterat om. Under årets första fem månader ligger Skånetrafikens intäkter cirka 400 miljoner kronor under budget.

Först nerskärningar, sedan egen regi i Region Örebro län

Först ska Region Örebro län skära ner i kollektivtrafiken. Sedan ska man börja köra större delen av denna i egen regi. Politikerns i regionens nämnd för samhällsbyggnad beslutade på onsdagen om nerskärningar i trafiken (eller effektiviseringar, som man kallar det) för 14,9 miljoner kronor nästa år och med 24,7 miljoner kronor på helår från 2019 – samma år som regionen börjar köra en stor del av busstrafiken i egen regi istället för att upphandla den.

Nerskuren busstrafik i Storstockholm idag

När årets första riktiga arbetsvecka efter helgerna inleddes på måndagen genomfördes samtidigt stora nerskärningar av busstrafiken i Storstockholm. Det är i princip endast innerstadsbussarna som rullar som tidigare. I övrigt skärs trafiken ner på 99 busslinjer. Fyra linjer läggs dessutom ner helt.

Nerskurna nerskärningar i Storstockholms busstrafik

Färre linjer i busstrafiken i Storstockholm än ursprungligen planerat kommer att drabbas av nerskärningar från nyåret. I den trafikbeställning som Storstockholms Lokaltrafik på fredagen la till bussoperatörerna har de 133 linjer som ursprungligen var tänkta att drabbas nu bantats till 99. Av de 117 linjer som var tänkta att glesas ut får 94 glesare trafik och av de tolv linjer som hotades av nerläggning försvinner fyra.

Ingen lösning i Storstockholm – 133 busslinjer skärs ner

Det är nu helt klart att trafiken på 133 busslinjer i Storstockholm bantas eller läggs ner helt i januari. Det extra krismöte som landstingets trafiknämnd höll sent på måndagseftermiddagen ledde inte till någon lösning.

Stora nerskärningar i januari i busstrafiken i Storstockholm

SL, dvs trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, förbereder nu stora nerskärningar i busstrafiken i Storstockholm – nerskärningar som på modernt politikerspråk kallas effektiviseringar. Glesare turer, nerlagda linjer och minskad nattrafik väntar i SL-trafiken som utgör drygt hälften av landets kollektivtrafik. Bussentreprenörerna fick tidigare i år i uppdrag att räkna på hur kostnaderna för trafiken skulle pressas med 250 miljoner om året. Nästa år ska nerskärningarna genomföras. Bussar kommer att bli över och anställningstryggheten för förarna urholkas.

Eskilstuna planerar skära ner stadsbusstrafiken

Eskilstuna kommun planerar att nästa sommar reducera trafiken på flera av de tyngsta stadsbusslinjerna med en tredjedel. Dagens sommartidtabell med tjugominuterstrafik ska bantas till 30-minuterstrafik på tre av de fem stora stadsbusslinjerna.

Västtrafiks ”dödslista” klubbad – men mer nerskärningar väntar

Västtrafiks styrelse har nu klubbat vilka busslinjer i Västra Götaland som ska läggas ner eftersom man anser att de har för få resenärer. Nerdragningarna, av Västtrafik kallade effektiviseringar, innebär att Västtrafik på årsbasis sparar 37 miljoner kronor. Men Västtrafik aviserar redan nu att fler nerskärningar kommer eftersom man av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har fått i uppdrag att göra nerskärningar motsvarande 70 miljoner kronor på helårsnivå. Västtrafik säger också upp samarbetet med Swebus om Swebuslinje 830 mellan Jönköping och Göteborg. Där har Västtrafik köpt platser på bussarna men nu är det slut med det.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)