Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NHO Transport’

Klara begränsningar för kabotage i Norge

Den norska regeringen beslutade sent på tisdagseftermiddagen om nya, strikta regler för kabotage, körd av utländska turistbussar i landet. De nya reglerna börjar gälla redan den 1 januari nästa år och innebär bland annat att en utländsk turistbuss endast får köra kabotage i Norge under 20 dagar innan bussen måste lämna landet. Kabotage är transport av passagerare inom ett lands gränser, utfört av ett företag som har sin hemvist i ett annat land.

Nordisk bussbransch efterlyser enhetliga EU-regler om cabotage

EU bör införa gemensamma regler för cabotage när det gäller turistbussar. Det skriver bussbranschens organisationer i Sverige, Norge, Danmark och Island i ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär Adina Valean. I brevet skriver organisationerna att dagens cabotageregler är oklara och att det har lett till att företag från andra EU-länder med lägre löner obehindrat kör cabotage i Norden.

Norge: Bussbranschen sticker ut när det gäller framtidstro

Optimismen inför framtiden dominerar i endast två branscher i Norge, bussbranschen och oljeindustrin. Det visar en undersökning som den norska arbetsgivarorganisationen NHO har gjort. Samtidigt konstaterar NHO att bussbranschen är den näringsgren i landet som har störst brist på kvalificerad arbetskraft. Bristen på bussförare är även i vårt västra grannland ett växande problem.

Tuffare tag mot cabotage i Norge

Den norska regeringen har presenterat en handlingsplan med 39 punkter mot social dumpning inom transportsektorn, både när det gäller gods- och persontransporter. När det gäller cabotage med turistbuss vill regeringen testa handlingsutrymmet i EU-reglerna när det gäller ”tillfällig persontransport”. Cabotage är transport av personer eller gods i ett annat land än transportföretagets eget. Den norska bussbranschen välkomnar handlingsplanen.

Vill slopa drivmedelsskatt för bussar

För att möta de dramatiskt höjda drivmedelspriserna vill den norska bussbranschens organisation NHO Transport att den så kallade veibruksavgiften för bussar slopas tills vidare. Veibruksavigften är en skatt på bensin, mineraloljor, biodiesel, naturgas och LPG som produceras i Norge eller importeras till landet. Avgiften tas ut vid leverans i tank av drivmedel till företag som arbetar med vägtransporter och uppgår till cirka 3 – 5 norska kronor per liter, beroende på drivmedel.

”Undersök smittspridningen i kollektivtrafiken”

Hälsomyndigheterna bör analysera smittspridningen i kollektivtrafiken och i andra berörda branscher under covid-19-pandemin . Det skriver den norska buss- och kollektivtrafikbranschens organisationer, arbetsgivare och kommuner i ett brev till den norska regeringen. Syftet är att få kunskap om vilka restriktioner och åtgärder som är relevanta vid framtida utbrott.

Förlängt stöd efter hårdare restriktioner i Norge

Den norska regeringen införde den 3 januari nya, strängare restriktioner för att begränsa den ökade spridningen av covid-19-smaitta. Till skillnad mot den svenska regeringen har den norska i direkt anslutning till de nya restriktionerna också aviserat om stödåtgärder till näringslivet. Vid en presskonferens på onsdagen meddelade regeringen i Oslo att kompensationsordningen, en motsvarighet till det svenska omställningsstödet, förlängs till slutet av april. Den norska bussbranschen stöder dock krav från oppositionen i Stortinget att stödet ska förlängas till halvårsskiftet.

Covid-19: ”Prioritera anställda i kollektivtrafiken vid vaccinering”

Alla som arbetar ombord på bussar, färjor och tåg i kollektivtrafiken bör prioriteras när vaccineringen mot covid-19 kommer igång. Det skriver samtliga organisationer inom norsk kollektivtrafik på torsdagen i en gemensam skrivelse till motsvarigheten till den svenska Folkhälsomyndigheten, Folkehelseinstituttet.

Klart med coronastöd till norska expressbussar

Det är nu klart att den norska staten får ge stöd till expressbussar och kommersiell linjetrafik med båt i Norge. Detta sedan sedan det europeiska frihandelsområdet EFTA:s övervakningsmyndighet ESA nu har godkänt stödet för 2020. Dessutom har det norska Samferdseldepartementet beslutat om ett stöd till expressbussar och kommersiella båtlinjer nästa år med 100 miljoner norska kronor – ett stöd som formellt klubbas av Stortinget i december. ”Den svenska regeringen bör följa Norges exempel med riktade stöd till utsatta näringar”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Mer stöd till coronadrabbade företag – i Norge

Norge fortsätter att gå före Sverige när det gäller att stötta företag som drabbats hårt av coronakrisen. Den norska regeringen och Framstegspartiet enades på måndagskvällen i Stortinget  om att förlänga stödåtgärderna till näringslivet till och med februari nästa år. Ersättningsnivåerna höjs också successivt eftersom man inte ser några lättnader i covid-19-krisens spår före mars nästa år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)