Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Östergötland’

Östergötland: Stort intresse för färdtjänstupphandling, mindre för tåg

En rad stora aktörer i branschen var med och konkurrerade om den stora upphandling av särskild kollektivtrafik och allmän kollektivtrafik med taxifordon som Östgötatrafiken avgjorde på måndagen. Men bara två tågföretag la in anbud på Östgötatrafiken. Tre andra som var intresserade avstod från att bjuda. Vi har tidigare rapporterat om vem som vann. Här presenterar vi detaljer om upphandlingarna.

Samarbete fixar info till både buss och hållplats

Två svenska techbolag börjar samarbeta för att erbjuda realtidsinfo och infotainment till både bussar och hållplatser. Det är de båda företagen Gaia och Axentia som integrerar sina system till en gemensam plattform. Därmed skapas en lösning som förenklar för dem som producerar innehållet, samtidigt som informationens kvalitet säkras. Först ut är Östergötland. Där vann nyligen Axentia upphandlingen av digitala hållplatsskyltar, medan Gaias system redan finns på plats i fordonen.

Starkt i Östergötland

Medan kollektivtrafiken i Storstockholm brottas med lägre intäkter därför att resandet inte har återhämtat sig efter pandemin är bilden annorlunda i Östergötland. Under det första halvåret i år låg Östgötatrafikens försäljning, skolkort oräknade, 12,3 procent högre än första halvåret 2019, alltså det sista året innan pandemin.

Åtta konkurrerade om västra Östergötland

Hela åtta bussföretag kom in med anbud i den trafikupphandling som Östgötatrafiken avgjorde på torsdagen och som vi nyligen rapporterat om. Connect Bus Sandarna tilldelades trafiken som uteslutande ska köras med elbussar. Företagets prislapp landade på 884 miljoner kronor för den tioåriga avtalsperioden med trafikstart den 17 juni 2024.

Endast elbussar när Connect Bus vinner i Östergötland

Antalet elbussar i kollektivtrafiken i Östergötland tredubblas och samtidigt får Östgötatrafiken även elbussar i landsbygdstrafiken. Det står klart sedan Östgötatrafiken på torsdagen avgjort en upphandling av stadstrafiken i Motala och landsbygdstrafiken i den västra delen av Östergötland. Avtalet har tilldelats Connect Bus Sandarna.

TriNorth levererar IT och säkerhet till Mohlins Bussar

Det sundsvallsbaserade företaget TriNorth har levererat en stor order på utrustning till Mohlins Bussars nya, tioåriga trafikavtal för landsbygdstrafik i Östra Östergötland. Trafiken hade premiär i veckan. Ordern från Mohlins gäller utrustning till 18 nya Scaniabussar.

Uppstart i Östergötland

På söndagen tog Transdev över regionbusstrafiken i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik på uppdrag av Östgötatrafiken. Samtidigt sattes 32 nya, fossilfria boggibussar och dubbeldäckare in i trafiken. Det aktuella trafikavtalet löper på elva år och omfattar stråken Norrköping–Söderköping–Valdemarsvik, samt landsbygdsområdet Valdemarsviks landsbygd.

Dubbla stororder till Scania

Scania har fått stora order på bussar till Nobina och Transdev för trafik i Östergötland och Västerbotten. Sammanlagt omfattar beställningarna från de två operatörerna 113 bussar, varav hela 61 dubbeldäckare.

Fortsatt strid om skyddsglas på bussar

De skyddsglas som har monterats, och fortsätter att monteras vid förarplatsen på bussar i kollektivtrafik fortsätter att vålla konflikter mellan fack och arbetsgivare. Skyddsglasen ska skydda bussförarna mot covid-19-smaitta så att framdörrarna på bussarna kan öppnas. Men från fackligt håll hävdas att glasen ger upphov till trafikfarliga reflexer som stör förarna i deras arbete. I Östergötland avser facket nu att dra frågan inför domstol, rapporterar Sveriges Radio P4 Östergötland.

Nobina och Transdev vann upphandlingsstrid i Östergötland

Det blir med stor sannolikhet Nobina och Transdev som får köra express- och regionbusstrafiken i Östergötland under åren 2021 – 2032 med ett avtalsvärde på drygt 2,1 miljarder kronor med Östgötatrafiken som uppdragsgivare. Ursprungligen tilldelades trafiken Grimslövsbuss, men både Nobina och Transdev begärde överprövning och hävdade att Grimslövsbuss inte uppfyllde de krav som ställdes i upphandlingen.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)