Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘passagerarrättigheter’

Konsumentverket kollar bussföretag

Konsumentverket kommer under hösten att systematiskt kontrollera hur trafikföretagens passagerarvillkor ser ut och om de följer lagen. Bakgrunden är att myndigheten anser att trafikföretagens passagerarvillkor har stora brister, skriver Sveriges Bussföretags nyhetsbrev Buss-Info.

Nya villkor för passagerares rättigheter

Den första januari träder nya regler för passagerarrättigheter vid bussresor i kraft. Därför har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket tagit fram allmänna villkor för passagerarrättigheter. Sveriges Bussföretag har dessutom tagit fram en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter enligt den nya lagstiftningen. Villkoren och medlemshandboken gäller all kommersiell linjetrafik och turist-och beställningstrafik över 250 km.

Dålig information kan ge böter

Företag som bedriver kollektivtrafik är skyldiga att ge sina kunder en tydlig information om vilka villkor som gäller för de biljetter de köpt. Annars kan företagen få böta. Det är en del av ny lagstiftning om resenärers rättigheter som regeringen förbereder och som ska börja gälla den första juii nästa år, skriver tidningen Riksdag&Departement.

EU-kampanj om passagerarrättigheter

EU:s transportkommissionär Siim Kallas lanserar den här veckan en kampanj om passagerarrättigheter. För första gången någonsin under den stora semestersäsongen skyddas resenärer inom EU av de nya EU-reglerna om passagerarrättigheter, oavsett vilket transportmedel de använder: buss, fartyg, tåg eller flyg. Kampanjen ska ses mot bakgrund av att två tredjedelar av resenärerna är okunniga om sina rättigheter enligt undersökningar som EU-kommissionen har låtit göra.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)