Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Peter Liss’

Sociala företag fixar Svealandstrafikens föraruniformer

Svealandstrafiken, som kör en stor del av busstrafiken i regionerna Västmanland och Örebro län, har skrivit avtal med två sociala företag som ska sy, ändra och reparera bussförarnas uniformer. Ett socialt företag är ett företag som driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Företagen återinvesterar sina vinster i företaget och är fristående från offentlig sektor. Det är första gången Svealandstrafiken tecknar avtal med sociala företag.

Svealandstrafiken: Egen körskola en framgångssaga

Att ha körskola i egen regi har varit ett lyckat strategiskt beslut. Det anser man inom samhällsägda Svealandstrafiken som utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i regionerna Västmanland och Örebro. Svealandstrafikens körskola har sedan starten 2012 utbildat närmare 160 bussförare, varav 58 kvinnor. Av kvinnorna jobbar 34 fortfarande kvar som förare i företaget.

Delade meningar om egen regi – men samsyn om samarbete

”Bekräftar vad vi redan visste”. ”Vinklade slutsatser”. Den rapport om busstrafik i egen regi som presenterades på måndagen väckte skilda reaktioner nr den på måndagseftermiddagen diskuterades av en rad företrädare för buss- och kollektivtrafikbranschen. Men samtidigt som det fanns en oenighet om värdet av att i Örebro ha gått ifrån en upphandling i konkurrens av trafiken fanns en bred enighet inför framtiden: att krisen i covid-19-pandemins kölvatten öppnar för nya samarbeten och en nystart av kollektivtrafiken.

Svealandstrafiken köper nio bussdepåer

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken förvärvar under våren två fastighetsbolag som innefattar totalt nio bussdepåer i Örebro län. Företaget uppger att affären är en del av förberedelserna inför de framtida trafikstarter som Svealandstrafiken har i uppdrag att genomföra i länet under åren 2021–2025.

Nya ledbussar i Västerås

Gatubilden i Västerås förändras i dagarna, samtidigt som trängseln på stadsbussarna minskar. 32 nya ledbussar sätts nu in i stadstrafiken i Västrås på linje 1 – 7. De första sex bussarna är redan i trafik och resten kommer att driftsättas i början av det här året. De nya bussarna är vita precis som de befintliga bussarna men har en ny strajpning.

Klartecken för gemensamt bussbolag – slut för privata i Örebro län

Regionstyrelsen i Örebro beslutade på onsdagen att gå vidare i arbetet med att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafiken i både Region Västmanland och Region Örebro län. Den 8 februari tar styrelsen för Region Västmanland upp frågan.

Västerås överväger gå från gas till el

Västerås kan komma att byta ut biogasbussarna i stadstrafiken mot elbussar. AB Västerås Lokaltrafik, VL, har utrett frågan och vill efterhand fasa ut äldre gasbussar mot elbussar. Totalt handlar det om ett 70-tal bussar. För att teknikskiftet ska bli verklighet krävs flera politiska beslut, rapporterar Sveriges Radio P4 Västerås. Sedan i december 2014 rullar en elbuss på prov i Västerås.

Västerås Lokaltrafk passerar 100-strecket

Västerås Lokaltrafik har utvecklats till att bli en av busstillverkaren Solaris´ verkliga storkunder. På torsdagen tog företaget emot sin 100:e Solarisbuss. 2010 fick man sin första Solaris och sedan har man varje år tagit emot nya bussar från den polska tillverkaren.

Västerås Lokaltrafik prisat för integration, mångfald och jämställdhet

Västerås Lokaltrafik har vunnit arbetsgivarorganisationen KFS pris för 2016 för sin, enligt juryns motivering, ”viktiga insats för integration, mångfald, jämställdhet och positiv samhällsutveckling. Initiativen har samtidigt gagnat den egna verksamhetens utveckling och leverans till nytta för hela samhälle

Fler Solarisbussar till Västerås

Västerås Lokaltrafik utökar sin flotta av bussar från Solaris. När företaget nu har upphandlat tolv nya biogasbussar för regiontrafik valde man än en gång Solaris som leverantör. När bussarna är levererade kommer Västerås Lokaltrafik att ha totalt 111 Solaris i sin vagnpark.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)