Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regeringen’

Samordnare ska underlätta satsningar på batteriproduktion och elektrifiering

Regeringen tillsätter en särskild samordnare för att underlätta de stora etableringar som fordonsindustrin planerar för en grön omställning. Det gäller bland annat Volvokoncernens planerade batterifabrik i Mariestad och Scanias batterisatsning i Södertälje, likaså Volvo Cars och Norhvolts gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg Samordnarens uppgift blir att på olika sätt underlätta etableringarna. Både Volvokoncernen och Scania välkomnar regeringens beslut som presenterades av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) vid en pressträff på måndagsmorgonen.

Regeringen vill ha snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och vätgastankning

Trafikverket och Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram ett handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomisk utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon som drivs med bränsleceller. Infrastrukturen ska avse både tunga och lätta fordon.

Regeringens plan får kritik: ”Ännu värre i Norrbotten än i landet”

Bussföretagen riktar skarp kritik mot regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen. Planen presenterades av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tidigare i sommar och möttes då av besk kritik från bland andra Transportföretagen och Sveriges Bussföretag. Trots att infrastrukturministerna, när han presenterade planen, talade om en rekordsatsning när det gäller länsplanerna framhöll Transportföretagen och Sveriges Bussföretag att underhållssatsningen inte ens räcker till att betala av på underhållsskulden. I en debattartikel i måndagens Norrbottens-Kuriren riktar Sveriges Bussföretag och dess regionala organisation i Norrbotten ny kritik mot regeringens nationella plan.

Bussföretagen: Regional kollektivtrafik behandlas styvmoderligt av regeringen

Regeringen behandlar den regionala kollektivtrafiken styvmoderligt och urholkar resurserna till regionernas trafikarbete. Den ekonomiska ramen för länsplanerna har minskat stadigt år efter år. 2010-2021 fick länsplanerna nästan åtta procent av resurserna i den nationella planen men i den senaste nationella planen bara 5,2 procent. Det är en trend som måste brytas för att den regionala kollektivtrafiken ska kunna utvecklas, skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten på tisdagen, Karl-Erik Bäckwall, regional representant för Sveriges Bussföretag Mittsverige samt Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund.

Bussföretagen: Oroväckande minskning av satsning på regionala vägar

Möjligheterna att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och öka kollektivresandet försämras. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Där varnar bussföretagen för konsekvenserna av att de statliga investeringarna i den regionala transportinfrastrukturen, länsplanerna, får en allt mindre del av den nationella planen. Regeringen beslutade nyligen om en ny nationell plan för åren 2022 – 2033. I förhållande till den nationella planen för åren 2014 – 2025 har anslaget till länsplanerna minskat med en tredjedel, konstaterar bussföretagen.

Svensk satsning på flytande biodrivmedel välkomnas

Regeringen vill öka den svenska produktionen av flytande biodrivmedel. Det framhöll lantbruksminister Anna-Caren Sätherberg (S) på en pressträff på tisdagen. De flytande biodrivmedlen, främst HVO, används av en mycket stor del av den svenska bussbranschen. En ökning av den inhemska produktionen stärker Sveriges beredskap och försörjningsförmåga, samtidigt som det skapar fler jobb och ökar takten i klimatomställningen, konstaterade landsbygdsministern. Initiativet välkomnas av Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som tror att priset på flytande biodrivmedel kan pressas.

Slutparkerat för elsparkcyklar

Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre får parkeras på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Förbudet gör det möjlighet för kommuner och polisen att flytta felparkerade elsparkcyklar.

Regeringens vägsatsningar risas av Transportföretagen

Regeringens nya plan för satsningar på transportinfrastrukturen får både ris och ros från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. De satsningar på vägnätet som tas upp i planen får hård kritik. ”Underhållssatsningen räcker inte ens till att betala av på underhållsskulden”, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Och Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag, menar att regeringens besked inte bidrar till att skapa attraktiv och trafiksäker kollektivtrafik i hela landet, snarare tvärtom.

Mest järnväg i ny infrastrukturplan för 900 miljarder

”De satsningar vi gör i den nya infrastrukturplanen kommer att märkas i hela landet, både när det gäller järnväg och vägar. Den kommer att bidra till fler jobb, både nu och i framtiden genom att den vidgar arbetsmarknadsregionerna. Vi bygger ihop landet” Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när han på en presskonferens på måndagsmorgonen presenterade regeringens nya nationella plan för transportinfrastruktur. Planen omfattar perioden 2022 – 2033.

Nödvändigt att stärka kollektivtrafiken

Nyligen beslutade regeringen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det låter mycket men täcker långt ifrån de minskade biljettintäkterna i pandemins kölvatten. Detta trots att resandet återhämtar sig. Men en återhämtning är inte tillräcklig. Det behövs kraftfulla insatser för att stärka kollektivtrafiken så att fler än tidigare väljer den. Varje bilist som går över till kollektivtrafik är en seger för miljön och en motgång för Putins angreppskrig.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)