Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regeringen’

Enklare kör- och vilotidsregler föreslås

Kör- och vilotidsreglerna för transportsektorn bör bli enklare. Bland annat ska det bli tillåtet att flytta ett fordon kortare sträckor, exempelvis till tvätthall, service och liknande. Det föreslår det statliga Tillväxtverket som på onsdagen lämnade över en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Bussföretagen: Vouchers skjuter bara problemen framåt

Att ge vouchers (ett slags värdebevis) till resenärer som begär pengarna tillbaka för paketresor som har ställts in på grund av covid-19-pandemin är ingen lösning. Vouchers omfattas inte av resegarantier. De är heller inte en lösning på de akuta likviditetsproblem som många researrangörer har ställts inför. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett remissvar till Kammarkollegiet.

Covid-19: Full kompensation till kollektivtrafiken – i Danmark

Kollektivtrafiken ska kompenseras fullt ut för sina merutgifter och minskade intäkter på grund av covid-19-pandemin. I Danmark som än en gång går före när det gäller statens insatser för att mildra effekterna av pandemin för företag och offentliga verksamheter. På onsdagen enades de danska kommunernas och regionernas organisationer med regeringen om att staten fullt ut ska kompensera trafikselskaberne (trafikhuvudmännen, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna) för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Skärpta säkerhetskrav för gasbussar

Säkerhetskraven för gasbussar ska skärpas. Regeringen gav på torsdagen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda nya krav på skyddskonstruktion för gastankarna på bussar eller andra krav på konstruktioner som ska skydda om en gasbuss kolliderar med något hinder.

Baylan: Reserestriktioner kan återinföras

De lättnader i restriktionerna för inrikes resor som börjar gälla den 13 juni är inte huggna i sten. Om människor och näringsidkare inte följer gällande rekommendationer och därmed ökar smittspridningen kommer regeringen att på nytt skärpa restriktionerna. Det framhöll näringsminister Ibrahim Baylan (S) på en presskonferens på torsdagsmorgonen.

Debatt: Coronakrisen hotar hel bransch – men regeringen är passiv

Coronakrisen riskerar att döda en hel bransch. Vi behöver hjälp! Varför vill regeringen inte rädda den miljövänligaste sektorn inom resebranschen? Det frågar Göran Grell och Fredrik Helgesson, ägare till RK Travel Group som är Nordens största grossistföretag och producerar resor för cirka 120 000 resdenärer årligen.

“Fler frågor än svar om nya reseregler”

I fredags aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten lättnader när det gäller restriktionerna för inrikes resor från och med den 13 juni. Då upphävs avrådan från icke nödvändiga resor inom landet. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik riktar nu kritik till informationen kring beskedet. De nya resedirektiven är otydliga och väcker fler frågor än de ger svar, anser Svensk Kollektivtrafik.

”Glädjande besked för besöksnäringen”

Torsdagens besked från regeringen om att hävda reserestriktionerna för inrikes resor är glädjande. Det säger besöksnäringens branschorganisation Visita som hoppas att beskedet leder till att hjulen kan börja snurra igen. Som vi tidigare rapporterat välkomnas regeringens besked även av Sveriges Bussföretag.

Slopade reserestriktioner välkomnas av bussbranschen

Från flera håll i rese- och besöksnäringen välkomnas regeringens besked om slopade reserestriktioner för inrikes resor. Sveriges Bussföretag säger att beskedet från regeringen om att tidigare reserestriktioner slopas innebär att bussresandet nu kan komma igång på ett ansvarsfullt sätt.

Lättade reserestriktioner för inrikes resor

Restriktionerna för inrikes resor lättas från och med den 13 juni. Det meddelade regeringen på en presskonferens på torsdagseftermiddagen. Men både regeringen och Folkhälsomyndigheten betonar att de lättande reglerna inte är villkorslösa och varnar för att nya restriktioner kommer om smittspridningen ökar.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)