Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regeringen’

Transportföretagen: Fortsatt omställningsstöd och riktade stöd nödvändiga

Effekterna av pandemin är inte över. Många företag inom persontransportsektorn behöver fortsatt stöd. Om de lämnas vind för våg under pandemins sista skede hotas transporternas återgång, något som kan stoppa återhämtningen även i andra branscher. Behoven av omställningsstöd och korttidspermitteringar är stora inom i synnerhet flygbranschen och bussbranschen. Därför måste stöden förlängas. Låt inte företagen och deras kompetenta personal falla på pandemins mållinje! Det kräver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, av regeringen.

Biobränslelobby sågar stärkt elbusspremie

Regeringens budget bidrar bara till en begränsad klimatnytta. Det hävdar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som anser att de 1,1 miljarder kronor som regeringen vill stärka elbusspremien med inte gör någon nytta. Svebio är en branschorganisation för företag som framställer och använder biobränslen och har som mål att öka användningen av bioenergi.

Bussföretagen: Glädjande besked om elbusspremien

Sveriges Bussföretag välkomnar fredagens besked från regeringen om att elbusspremien ska återställas och dessutom förstärkas kraftigt under nästa år. Beskedet är välkommet och visar att den dialog vi haft rörande elbusspremien gjort avtryck, säger Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag.

1,1 miljarder i förstärkt elbusspremie

Regeringen aviserade på fredagen en lraftig ökning av elbusspremien under nästa år. Vid en presskonferens på fredagsförmiddagen meddelade de båda miljköpartistiska statsråden Märta Stenevi och Per Bolund att regeringen avser att förstärka elbusspremien  under 2022 med 1,1 miljarder kronor.

Ny lag om hittegods i kollektivtrafiken

Nästa sommar införs en ny lag om hittegods i kollektivtrafiken – bussar, tåg, flyg, spårvagnar, tunnelbana och fartyg. Enligt den nya lagen ska den som hittar ett kvarglömt föremål så snart som möjligt lämna över föremålet till trafikföretaget.

Svensk Kollektivtrafik: ”Rätt riktning men mer behövs”

Det finns förslag som går i rätt riktning, men mer behövs. Det säger Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman när han kommenterar det budgetförslag som regeringen presenterade på måndagen. Han menar bland annat att den miljard som regeringen vill ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna nästa år som kompensation för minskade biljettintäkter till följd av pandemin är otillräcklig.

Transportföretagen: Långsiktiga satsningar behövs

”Satsningar på konkurrenskraftiga transporter kan vara lösningen för fler arbetstillfällen efter coronakrisen. Här finns ett gyllene tillfälle för riksdagen. Därför efterlyser vi kraftfullare satsningar, mer långsiktiga planer för 2022 och en dialog om transportnäringens framtid”. Det skriver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, med anledning av den budgetproposition som regeringen presenterade tidigare i veckan. Ett område som Transportföretagen särskilt pekar ut när det gäller behov av stöd och satsningar är bussbranschen.

– Det vi framför allt efterlyser är långsiktighet för att trygga jobben inom transportnäringen. För att inte Sverige ska tappa en stor del av sin kapacitet inom persontransport måste regeringen fortsätta att med riktade åtgärder stötta de branscher som drabbats hårdast av krisen, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Organisationen pekar på att en av flera sektorer i transportbranschen som har drabbats hårt av pandemin är bussbranschen. Över 75 procent av bussföretagen uppgav i våras i en medlemsenkät till Sveriges Bussföretag att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020.

– Omställningsstödet har tillsammans med stödet för korttidspermittering varit välkommet och viktigt för att fler företag ska kunna överleva och säkra en svensk persontransportkapacitet för framtiden. Bland de bussföretag som huvudsakligen kör kommersiell busstrafik, som expressbussar, turistbussar och beställningstrafik, har vissa företag haft en nedgång i verksamheten på 98 procent. Och även om våra medlemsföretag ser tecken på ljusning i takt med att allt fler vaccineras, är det lång väg kvar innan hjulen snurrar igen, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

– När nu restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021 kommer fler vilja ta bussen till dessa evenemang – men allt kommer inte vara öppet den första oktober.

En besvikelse i budgeten, menar Anna Grönlund, är att stödet till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i budgeten för 2022 landar på enbart en miljard kronor, detta som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av pandemin. Sedan tidigare har regeringen öronmärkt 5 miljarder kronor för 2020 och 2021. Samtidigt har branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik beräknat att kollektivtrafikens intäktsförlust beräknas hamna på totalt närmare 16 miljarder kronor för 2020 och 2021 jämfört med 2019.

Samtidigt anser Sveriges Bussföretag att det är positivt att regeringen vill satsa 111 miljoner kronor på att fortsätta att utveckla ett nationellt biljettsystem.

– Om regeringen tillsammans med landets regionala kollektivtrafikmyndigheter går vidare med ett sådant system är det viktigt att också säkerställa ett konkurrensneutralt system och utveckla tankarna om tredjepartslösningar i systemet vidare. När landets resenärer kan få tillgång till hela den samlade kollektivtrafiken, både offentligt finansierad likväl som kollektivtrafik som drivs av enskilda företag såsom expressbussar, blir det enklare för resenären att välja kollektivtrafiken för sin resa, säger Anna Grönlund.

”Skattebefriade biodrivmedel viktiga – långsiktigt beslut behövs”

EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är ett viktigt och mycket positivt besked för kollektivtrafikbranschen. Det anser Svensk Kollektivtrafik. Beslutet innebär att exempelvis biodiesel är fortsatt skattefritt. ”Men nu krävs ett långsiktigt beslut för att inte kollektivtrafiken ska drabbas av en kostnadsbomb”, menar Svensk Kollektivtrafik.

Statlig miljard till kollektivtrafiken nästa år

Kollektivtrafiken får ett statligt pandemistöd på en miljard nästa år. Det avslöjade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Per Bolund (MP) när de på måndagseftermiddagen presenterade ett paket av åtgärder inom transportsektorn. Sammanlagt presenterades åtgärder på totalt sju miljarder kronor i år och nästa år. Mest pengar satsar regeringen på biltrafiken – 1,9 miljarder i klimatbonus för miljöbilar.

Bussföretagen: Glädjande besked om biodrivmedel

Sverige får fortsatt skattebefrielse för höginblandade, flytande biodrivmedel, meddelade EU-kommissionen på fredagen. ”Ett glädjande besked som är viktigt för den svenska bussbranschen”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)