Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regeringen’

Regeringen förlänger korttidsarbetet

Regeringen förlänger möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Det innebär att korttidspermitteringen är kvar till och med april, det vill säga lika länge som det förlängda omställningsstödet som vi rapporterat om tidigare på fredagen.

Bussföretagen: Välkommen förlängning, men utformningen behöver ändras

Sveriges Bussföretag välkomnar att regeringen och samarbetspartierna har enats om att förlänga omställningsstödet till företag så att det också ska omfatta mars och april . Men samtidigt riktar bussföretagen kritik mot stödets utformning.

Omställningsstödet förlängs över mars och april

Det är nu klart att omställningsstödet till företag som har drabbats hårt av covid-19-pandemin förlängs ytterligare två månader. Därmed ska stödet också gälla för mars och april enligt en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet

Var det någon i regeringen som brydde sig?

Söndagen den 14 februari trädde de nya restriktionerna i kraft för buss- och tåglinjer över 150 kilometer. De väl underbyggda synpunkter på restriktionerna som den samlade buss-, tåg– och kollektivtrafikbranschen fört fram lämnades helt sonika därhän av regeringen. Inte ett kommatecken ändrades mellan regeringens ursprungliga förslag och det slutliga beslutet. Var det överhuvud taget någon i regeringskansliet som brydde sig om att läsa remissvaren, frågar vi på ledarplats.

Klart för förlängt omställningsstöd: ”Äntligen, men otillräckligt”

EU-kommissionen har nu godkänt regeringens förslag om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021. Reglerna ska börja gälla den 25 februari. ”Äntligen, men det räcker inte. Över 75 procent av bussföretagen har tappat mer än 80 procent av omsättningen inom vissa segment under 2020”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Bussföretagen: ”Tråkigt att regeringen inte lyssnar”

Regeringens beslut på fredagen om nya restriktioner när det gäller långväga linjetrafik med buss och tåg väcker besvikelse i branschen. Regeringen har i sitt beslut inte tagit någon hänsyn till de synpunkter på det nya regelverket som förts fram av organisationer som Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik eller Tågföretagen.

Regeringen klubbar nya restriktioner för långväga resor

Regeringen beslutade på fredagen om de tidigare aviserade restriktionerna när det gäller långväga buss- och tågresor. Branschens synpunkter har inte vunnit gehör hos regeringen. De nya restriktionerna träder i kraft den 14 februari och gäller till utgången av maj 2021

Skarp kritik mot nya restriktioner för buss och tåg

Den kollektivtrafik som körs på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna måste undantas från smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken. Det anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett mycket kritiskt remissvar på regeringens förslag om restriktioner för tåg- och busstrafik som överstiger 150 kilometer. Enligt regeringens förslag får antalet passagerare på linjer över 150 kilometer inte vid något tillfälle vara fler än hälften av sittplatserna ombord. Bussförare och tågpersonal ställs inför en omöjlig situation, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Bussföretagen till regeringen: Riktade stöd behövs

Det är nödvändigt med riktade stöd till bussföretagen för att kompensera det intäktsbortfall som uppstår när företagen endast får sälja hälften av biljetterna. Det skriver Sveriges Bussföretag till regeringen med anledning av de nya restriktioner för längre buss- och tågresor som regeringen vill införa från den 14 februari och som man aviserade på tisdagen. Bussföretagen vill också att restriktionerna ska gälla till den 11 april istället för 31 maj, samt att begränsningen görs utifrån principen en resenär per dubbelsäte istället för det totala antalet platser samt att två personer som reser tillsammans kan sitta tillsammans.

Bussföretagen: Nödvändigt med stöd till bussarna

Mot bakgrund av att regeringen på tisdagen meddelade att antalet resenärer på långfärdsbussar och -tåg ska begränsas från den 14 februari måste stöden till bussarna ses över. Det skriver Sveriges Bussföretag och Transportföretagen i en kommentar till regeringens besked om de nya restriktionerna som vi tidigare rapporterat om. Framför allt vill Sveriges Bussföretag se ett riktat stöd för avställda bussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)