Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘regeringen’

ID-kontroller: Ras i pendlingen och miljardförluster för ekonomin

Antalet pendlare från Sverige till Danmark kan minska med 25 procent och dansk ekonomi kan förlora två miljarder danska kronor. Det kan bli följden av av att ID-kontroller med transportöransvar införs vid gränsen till Sverige. Det varnar samarbetsorganisationen Greater Copenhagen. På torsdag röstar riksdagen om det kontroversiella lagförslaget. Det innebär att regeringen kan införa kontroller utan att fråga riksdagen. Ansvaret för att kontrollera att resenärerna har giltiga ID-handlingar läggs på trafikföretagen och deras medarbetare.

Turistbussföretagen: Krigsplacering av bussnäringen behövs

Vi behöver en ökad krigsberedskap. Under kalla kriget fanns en omfattande planering och överenskommelse mellan regering och bussnäring om samarbete. Nu behövs åter en krigsplacering av bussnäringen. Det skriver Svenska Turistbussföretagen genom sin ordförande Kjell Peterson i ett brev till civilminister Carl-Oskar Bohlin (M).

Regeringen vill göra Arlanda tillgängligare

Tillgängligheten till Arlanda flygplats behöver bli bättre och flygplatsens kapacitet öka. Det vill regeringen som på torsdagen tillsatte en samordnare för Arlanda flygplats. I uppdraget ingår bland annat att se över kollektivtrafiken till flygplatsen.

Hård kritik mot långtidsplan för infrastrukturen

Riksrevisionen riktar hård kritik mot den långsiktiga infrastukturplaneringen. Riksrevisionen hävdar i en ny granskning att regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Till det kommer att Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Detta trots att investeringsbudgeten för nationell plan 2022 – 2033 var större än någonsin tidigare, skriver Riksrevisionen i sin mycket beska granskning.

Lagrådet sågar förslag om ID-kontroller – går på samma linje som branschen

Det av bland andra Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik hårt kritiserade förslag om ID-kontroller som regeringen har lagt fram sågas nu av Lagrådet. Rådet går på samma linje som branschen och anser att regeringen i sitt förslag om ID-kontroller vill lägga ett orimligt ansvar på bland annat buss- och tågbolag. Det bemyndigande och den reglering som regeringen vill införa är enligt Lagrådet ”vare sig proportionerlig eller rättssäker”.

Generösare om sanktioner eller böter för gammal färdskrivare

Regeringen har nu beslutat att ändra reglerna om förares och trafikföretags ansvar när de inte använder den nya versionen av smarta färdskrivare, så kallade smarta färdskrivare version 2. Därmed anpassar sig Sverige till rekommendationer från EU-kommissionen och som delvis skiljer sig från vad regeringen beslutade för några månader sedan. De nya reglerna är generösare.

Sänkt åldersgräns för taxiförare

Regeringen vill sänka åldersgränsen för taxiförarlegitimation från 21 till 20 år. Dessutom vill regeringen höja beloppsgränsen för prisuppgift för taxiresor. Idag måste prisuppgift ges om det så kallade jämförelsepriset är över 500 kronor. Förslaget skickas nu ut på remiss.

Statligt stöd till Gotlandstrafiken

Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ska få statligt stöd för att dämpa effekterna av de allt högre priserna på naturgas. Det beslutade regeringen på torsdagen.

”Dyster tid för det kollektiva resandet”

”Utvecklingen för bussbranschen har under flera år varit oroande. Och ur kollektivtrafikens synvinkel har regeringens första år och två budgetar varit en dyster period. Risken är nu att viktiga projekt får skjutas på framtiden eller att de uteblir helt. Utan regeringens stöd kan inte kollektivtrafiken nå sin fulla potential som den gröna motorn i persontransporternas klimatomställning.” Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Sveriges Bussföretags vice vd och branschchef Anna Grönlund i en debattartikel i Altinget.

Bussförare och ID-kontroller riksdagsfråga

Den skarpa kritiken från branschorganisationer och fack mot regeringens förslag om ID-kontroller vid inresa till Sverige tas nu upp i riksdagen. Bakgrunden är en debattartikel, undertecknad av bland andra Kommunals ordförande Malin Ragnegård, Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg, Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg och Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)