Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SAMOT’

Kollektivtrafik och samåkning i nytt landsbygdsprojekt

Ett nytt projekt med det fiffiga namnet Kollaborativ Kollektivtrafik ska utveckla affärsmodeller som stärker samverkan mellan kollektivtrafiken i gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster. Projektet ska pågå i tre år och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare kollar energieffektiv arbetspendling

Två forskare vid vid Karlstads universitet har tilldelats 5,3 miljoner kronor till forskning om energieffektivare arbetspendling. Huvudfinansiär för projektet är Energimyndigheten.

”Politiska kompromisser viktigare än resenärernas behov”

Vilka behov har resenärerna och hur kan dessa behov uppfyllas. Hur får man fler att välja kollektivtrafiken i stället för bilen? Det är frågor som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör ställa. Först när man gör det han myndigheterna på ett effektivt sätt fördela sina resurser och göra den framtida kollektivtrafiken mer attraktiv och hållbar. Det slås fast i en ny, akademisk uppsats vid Karlstads Universitet.

Forskare ska sprida kunskap om energieffektiv kollektivtrafik

Samtidigt som upphandlare av kollektivtrafik inte sällan bestämmer vilken teknik och vilka drivmedel som ska användas är det si och så med kunskaperna om effektiv energianvändning. Det finns alltså ett behov av mer kunskap om energieffektivisering inom kollektivtrafiken. Olika system prövas, men praktiskt genomförande och informationsspridning sker långsamt till olika aktörer inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikforskare får Volvostipendium

Professor Margareta Friman vid Karlstads Universitet har tilldelats ett Volvostipendium för sin forskning om varför vi reser som vi gör. Det är Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2014 års stipendium på 250 000 kronor till Margareta Friman ”för att hon i sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval som människor gör”.

Barn som åker skolskjuts är bättre i plugget

Barn som åker skolskjuts, går eller cyklar till skolan är piggare och presterar bättre än barn som skjutsas av föräldrarna. Det visar en studie vid Karlstads universitet om hur barn upplever och påverkas av sina resor till och från skolan.

Karlstads nya bussar blir forskningsprojekt

Vad resenärerna tycker om de nya stadsbussarna i Karlstad ska nu kartläggas vetenskapligt. När Karlstadsbuss den 1 juli bytte entreprenör förnyades också hela bussflottan. En rad förbättringar infördes, bland dem fritt internet ombord, underhållningssystemet Buss-TV och en modernare inredning. Nu ska Karlstads Universitet kartlägga vad resenärerna tycker om förändringarna och hur de påverkar deras syn på Karlstadsbuss.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)