Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Skånetrafiken’

Mer infotainment i Skåne

Skånetrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Region Skåne, fortsätter sitt samarbete med IT-företaget MultiQ och har beställt infotainment för 6,4 miljoner kronor till bussar. Beställningen ligger inom det ramavtal som Skånetrafiken har tecknat med MultiQ. Leveransen sker i december när de aktuella bussarna sätts i trafik.

Framdörrarna stängs på skånska bussar

Skånetrafiken ansluter sig nu till de allt fler trafikhuvudmän som stänger framdörrarna på bussarna med anledning av den ökade spridningen av covid-19-smittan. Stängningen sker den 12 januari. Till att en början stängs dörrarna månaden ut, men beslutet kan komma att omprövas senare.

Fyra företag konkurrerade om Lund

Sammanlagt fyra stora bussföretag var med och konkurrerade om Skånetrafikens upphandling av stadstrafiken i Lund som avgjordes på måndagen, vilket vi tidigare rapporterat om. Skillnaderna mellan anbuden var betydande. Keolis Sverige tilldelades trafiken. Avtalet har trafikstart i augusti nästa år och sträcker sig som längst fram till december 2035.

Keolis tar över i Lund

Keolis har vunnit upphandlingen av stadstrafiken i Lund med både buss och spårväg. Trafiken körs idag av Vy Buss, men tas över av Keolis i augusti 2023 på ett avtal som sträcker sig till december 2035. Detta, sedan Skånetrafiken på måndagen fattat tilldelningsbeslut när det gäller upphandlingen.

Lättare byta till och från buss i Skåne

Skånetrafiken satsar nu på utökad ledsagarservice även för resenärer som ska byta mellan tåg och buss, buss och tåg eller mellan olika bussar. Den utökade ledsagarservicen gäller på de större orterna i Skåne. Syftet är att öka tillgängligheten, tryggheten och att göra det enklare för personer med funktionsvariation att resa med kollektivtrafiken.

Bergkvarabuss och Skånetrafiken först med eldrivna regionbussar

Med början på söndag, den 12 december, kommer Skånetrafiken och bussföretaget Bergkvarabuss att vara först i Sverige med fullelektriska regionbussar i reguljär trafik. Bussarna är tillverkade av BYD och kommer att trafikera regionbusslinjer i Malmöregionen.

Flexibla nattstopp på Skånebussar

För att öka tryggheten för resenärer som åker med Skånetrafikens bussar kvälls- och nattetid ska Skånetrafiken testa flexibla nattstopp på en rad busslinjer, både regionbussar och stadsbussar. Flexibla nattstopp finns redan i busstrafiken på flera håll i landet och innebär att bussen kan stanna även mellan hållplatserna för att släppa av resenärer.

Storsatsning på superbussar i Malmö

De närmaste tio åren görs en storsatsning på kollektivtrafiken i Malmö. Som resultat av ett nytt samverkansavtal mellan Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina kommer busstrafiken i Malmö att utvecklas kraftigt de kommande åren. Fem nya MalmöExpresslinjer tillkommer och dagens MalmöExpress 5 byggs ut. Linjerna ska trafikeras med 24-meters, helelektriska dubbelledade bussar. Därmed blir Malmö en av de första städerna i Europa som har 24-meters elbussar i trafik. Sedan tidigare finns sådana bland annat i Nantes, Frankrike.

Konkurrensverket: ”Pandemin inget skäl att inte upphandla”

Konkurrensverket vill att Skånetrafiken ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Bakgrunden är att Skånetrafiken med covid-19-pandemin som argument förlängde färdtjänstavtal utan att först ha gjort en upphandling. Så får det inte gå till, anser Konkurrensverket.

Kameror på Malmöbussar ska sända live

Övervakningskameror på två av stadsbusslinjerna i Malmö kommer från början av nästa år att kunna sända direkt från bussen till trafikledningen om det uppstår en hotfull situation eller incident ombord. Det är ett pilotprojekt för att öka tryggheten ombord för förare och resenärer. Malmö är först i landet med den här typen av livekameror.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)