Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SL’

Sega överprövningar kan göra att SL satsar på att äga egna bussar

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, ska utreda om man ska köpa egna bussar som trafikutövarna kan använda. Anledningen är att överprövningarna av upphandlingar är mer regel än undantag drar ut allt mer på tiden. Och under tiden måste trafiken rulla.

M: ”Slakt på kollektivtrafiken i Storstockholm”

”En slakt utan dess like stundar för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen”. Det säger förre trafikregionrådet, numera oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) om de omfattande nedskärningar som SL i Storstockholm ska genomföra med början i december och som vi nyligen rapporterat om.

Klart med stora nedskärningar i SL-trafiken i vinter

Det är nu klart vilka stora nedskärningar som kommer att göras i SL-trafiken i vinter. Åtminstone delvis. Den katalog av nedskärningar som SL-chefen David Lagneholm presenterade på onsdagen innehåller nämligen många brasklappar, trots att det är bestämt att ett femtontal busslinjer ska läggas ner i samband med tidtabellskiftet i december medan andra kortas av eller får färre turer. Även tunnelbanan får minskad trafik, likaså Spårväg City. Landsbygdstrafiken och pendelbåtarna berörs inte medan omfattningen på neddragningen av pendeltågstrafiken ännu inte är klar.

Busstillverkaren BYD: Bilden av oss stämmer inte

Den kinesiska elbusstillverkaren BYD avvisar den bild av företaget som ges i en rapport om batteri- och elbussproduktion i Kina som vi nyligen rapporterat om. Rapporten har skrivits av Globalworks Lund på uppdrag av Västtrafik, SL och Skånetrafiken. ”BYD betonar att man inte känner igen sig i skildringen eftersom BYD gör allt för att undvika de problem som nämns i artikeln”, skriver BYD:s holländska PR-företag till Bussmagasinet.

Rapport: Tvångsarbete och usla arbetsförhållanden bakom kinesiska elbussar

Omfattande tvångsarbete, usla arbetsförhållanden, diskriminering av nationella minoriteter, tvångsförflyttningar av arbetskraft är ingredienser i batteri- och elbussproduktion i Kina. Men batterier från kinesiska tillverkare används också i bussar tillverkade i Europa. På uppdrag av Västtrafik, SL och Skånetrafiken har Globalworks Lund kartlagt försörjningskedjorna hos batteri- och elbusstillverkare i Kina. I Sverige kör tre operatörer med bussar från en av de undersökta tillverkarna som pekas ut som ett högriskföretag, BYD. Det är Nobina, Transdev och Bergkvarabuss.

”Högre pris hellre än nedskärningar”

Det är bäddat för politisk strid kring de dramatiska nedskärningar som hotar kollektivtrafiken i Region Stockholm och som drabbar busstrafiken hårdast. En ny Novusundersökning som Moderaterna i Region Stockholm har beställt anser nästan sju av tio stockholmare att det är bättre att höja priset på SL-kortet än att skära ned i kollektivtrafiken.

Politiker låter tjänstemän ansvara för rekordneddragingnar

Kollektivtrafiken i Storstockholm står inför mycket stora neddragningar senare i år. Anledningen är SL:s, det vill säga trafikförvaltningens, pressade ekonomi som beskrivs som ”historiskt tuff”. Kommunerna i Region Stockholm har kommit med en rad kritiska synpunkter. Men den politiska majoriteten i regionens trafiknämnd (V+C+MP+S) vill inte själv hålla i yxan när det gäller de dramatiska nedskärningarna. Istället lämnar de över till SL:s tjänstemän att besluta om dessa.

Problem gav bättre resultat än väntat för SL

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, som svarar för kollektivtrafiken i Storstockholm och kör drygt hälften av all kollektivtrafik i landet, redovisar ett bättre resultat än väntat för årets sju första månader. En betydande del av det bättre resultatet beror på problem i trafiken. SL har helt enkelt haft lägre kostnader för incitament eftersom trafikföretagen, främst MTR i pendeltågstrafiken, inte har klarat att leverera den trafik som de ska enligt avtal. Även lägre index har bidragit till att SL:s kostnader för trafiken har blivit lägre än budgeterat. Men det har också biljettintäkterna, visar SL:s månadsrapport för juli. Och elpriserna slår hårt mot SL.

M: Flagga för Ukraina på bussar och tåg

Med inspiration hämtad från Lettlands huvudstad Riga vill Moderaterna i Region Stockholm att SL:s bussar och tåg ska flagga för Ukraina. Det ska ske genom dekaler på fordonens dörrar.

Tuffare tryck på elbusstillverkare

Kraven på att tillverkningen av elbussar ska ske på ett socialt hållbart sätt ökar i Europa. Nu har två av de verkligt stora kontinentala elbussköparna, lokaltrafikföretagen i Berlin och Hamburg, gemensamt gått ut med krav på socialt hållbara leveranskedjor när det gäller elbussar. I Sverige har aktörer som Skånetrafiken, Västtrafik, SL och Svealandstrafiken varit föregångare i arbetet för motverka kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption i leveranskedjan.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)