Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SL’

Nu livebevakas hundratals SL-bussar

Från och med idag, fredag, börjar 304 SL-bussar i Stockholms innerstad att livebevakas. Det innebär att livebevakningen i SL-trafiken redan från början blir mer omfattande än tidigare planerat. Från början var det tänkt att bara stombusslinje 4 skulle utrustas med livebevakning efter midsommar. Men nu blir 304 bussar, varav fem stombusslinjer och 35 andra linjer, livebevakade.

Mesta busslinjen kan få 21-metersbussar

Sveriges mest belastade busslinje, stomlinje 4 i Stockholms innerstad, kan i framtiden få 21-metersbussar. Det är en av de åtgärder som SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, överväger för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. SL har utrett 21-metersbussar på linje 4 och bedömer att trängseln på bussarna skulle minska och körtiderna kunna kortas av, skriver lokaltidningen Mitti. Idag trafikeras linje 4 med 18,75-meters ledbussar.

Rekordlite fusk i SL-trafiken

Tjuvåkningen i SL-trafiken i Storstockholm låg i maj delvis på historiskt låga nivåer. Bussresenärerna fuskar minst – under maj tjuvåkte endast cirka 1,4 procent av de kollade bussresenärerna. På tunnelbanan var fusket 3,23 procent och i pendeltågstrafiken 4,09. Det är historiskt låga nivåer i spårtrafiken då tjuvåkningen har legat betydligt högre de senaste åren. På lokalbanorna var fusket 5,15 procent.

Återhämtning av kollektivresandet

Resandet med bussar och tåg i Halland börjar återhämta sig, rapporterar Hallandstrafiken som också konstaterar att återhämtningstakten är stark. Även i SL-trafiken i Storstockholm sker en återhämtning.

Kartläggning av resvanor ska ge effektivare trafiksystem

En avancerad kartläggning av stockholmarnas resvanor ska ge effektivare transporter, minskade bilköer och en mer hållbar stad. Bakgrunden är att trafiksituationen i Stockholm och andra storstäder präglas av trängsel på vägarna, fortsatt höga utsläpp av koldioxid och partiklar i luften, samtidigt som kollektivtrafikens ekonomi blöder då försäljningen av månadskort har rasat efter pandemin. Kartläggningen ska ge en detaljerad bild av Stockholmarnas resvanor. Wifisensorer med avancerade algoritmer, artificiell intelligens (AI), gps-, fordons- och mobildata med mera ska användas i kartläggningen. I kartläggningen, innovationsprojektet SMART, medverkar bland andra trafikoperatörerna Nobina, Keolis och Arriva.

Pristak för SL-resor nästa år

Nästa år införs ett pristak för biljetter i kollektivtrafiken i Region Stockholm, SL. Det innebär att resenärer som reser på enkelbiljetter slutar att debiteras efter ett visst antal resor under en dag. Systemet för pristak kallas capping. Först ut är ett pristak för resor under en dag. Om det fungerar väl utvidgas systemet till att gälla även månad. Nästa vecka väntas politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm att besluta om pristaket vars detaljer ännu inte är klara.

Fler biljetter till hemlösa i Storstockholm

SL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Stockholm, fortsätter sin fleråriga insats för att underlätta tillvaron för hemlösa. Totalt 15 000 nya SL-biljetter ska kunna delas ut till Stockholms hemlösa i samarbete med civilsamhälle och kyrkor.

SL blir lokal värd för Persontrafikmässan

SL, det vill säga Trafikförvaltningen Region Stockholm, engagerar sig nu i den stora branschmässan Persontrafik 2022 och medverkar som lokal värd för mässan. Mässans seminarieprogram har i år stort fokus på utveckling av kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschens viktiga delaktighet i att bygga hållbara samhällen. I programmet ingår även Färdtjänst- och Skolskjutsdagarna. Persontrafik äger rum 25-27 oktober på Stockholmsmässan.

Koll på bussen i SL-trafiken

På många håll i landet har resenärerna under ett antal år kunnat se var bussen de väntar på befinner sig. Från och med idag kan även resenärerna i SL-trafiken i Storstockholm få koll på var bussen befinner sig. Det är möjligt genom att samtliga bussars position via GPS kopplas till Nobinas reseplanerare Travis.

Häckande fåglar bromsar rivning av bussdepå

Just nu pågår rivningen av den stora gamla bussdepån i Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm. Istället ska på platsen byggas kontor och omkring 750 bostäder. Men nu har man upptäckt att depån redan är bostad. Under arbetet med att riva den före detta bussdepån har nämligen SL med hjälp av några uppmärksamma elever från den närbelägna Kristinebergsskolan upptäckt att strandskator häckar på taket.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)