Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SL’

Transdev tar över nästa höst

Det är nu klart att Transdev tar över busstrafiken i Norrtälje från Nobina den 22 augusti nästa år. Sedan följer Norrort i Storstockholm den 6 november, även det nästa år. Transdev vann den aktuella trafiken i en upphandling förra året, men upphandlingen överklagades av de förlorande operatörerna Nobina, Arriva och Keolis. Nu är det dock klart att Transdev får trafiken sedan förvaltningsdomstol har gett SL rätt om upphandlingen.

Bättre än väntat trots miljardunderskott för SL

Miljardunderskott men ändå bättre än väntat. Det rapporterar SL i Storstockholm som svarar för mer än hälften av landets kollektivtrafik. När två tredjedelar av året har gått räknar SL med ett underskott på -3 367 miljoner kronor på grund av covid-19-pandemin. Men jämfört med den prognos som SL gjorde i april är det totalt 454 miljoner bättre. Nästan 70 procent av resenärerna är tillbaka. SL konstaterar således en vändning i siffrorna redan innan restriktionerna har lyfts.

Blippmöjligheterna i Storstockholm utvidgas till barn, seniorer och studenter

Från och med nästa vecka kommer inte bara vuxna fullprisbetalande att kunna blippa sitt bankkort för att resa med SL-trafiken. Då kommer även rabatterade resor som görs av seniorer, studenter och barn att kunna betalas med ett bankkortsblipp. Jämfört med fullpriset på 38 kronor reser dessa grupper på rabatterad biljett för 25 kronor.

Tuffare busskrav även hos Västtrafik

Även Västtrafik skärper kraven på de bussar som bussföretagen använder i upphandlad trafik. I framtida upphandlingar måste bussföretagen visa att de bussar de vill använda har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. Västtrafik pekar inte ut några tillverkningsländer eller busstillverkare. Men i praktiken kan bussar från exempelvis Kina stoppas om inte bussföretagen på ett trovärdigt sätt kan visa att de har tillverkats på ett etiskt hållbart sätt. Och bussar som trafikföretagen har idag riskerar att underkännas i kommande upphandlingar.

SL: ”Låt ordningsvakter bötfälla tjuvåkare”

Ordningsvakterna i kollektivtrafiken behöver utökade befogenheter, fler verktyg och rätt utbildning. Det hävdar SL, trafikförvaltningen i Region Stockholm, i sitt remissvar om den nya ordningsvaktslagen. Bland annat vill SL att ordningsvakter ska kunna bötfälla för tjuvåkning och nedskräpning. SL vill också utöka ordningsvakternas befogenheter när det gäller kroppsvisitering.

Stombussar står stilla en fjärdedel av tiden

De blå stombussarna i Stockholms innerstad står stilla under en fjärdedel av den totala körtiden. Antingen står bussarna vid hållplats eller så har de fastnat i trafiken. Ändå har hållplatstiderna minskat något därför att pandemin har medfört ett minskat resande och därmed färre påstigande. För att säkra god framkomlighet för alla stombussar skulle det krävas investeringar på 2,5 miljarder, men hittills har bara 208 miljoner investerats. Det konstaterar Trafikförvaltningen i Region Stockholm i sin senaste analys av stombusstrafiken i Storstockholm, Stombussrapport 2020.

”Regioner har förlorat kontrollen över konsulterna”

Konkurrensen sätts ur spel och regionerna har förlorat kontrollen. Det hävdar Innovationsföretagen mot bakgrund av en ny undersökning som organisationen har gjort. Den visar att så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Enbart SL i Storstockholm har spenderat 1,5 miljarder kronor på en enda konsultmäklare i fjol.

Stora klasskillnader i kollektivtrafiken under pandemin

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm nästan halverades i fjol på grund av covid-19-pandemin. Men resandeminskningen var mycket ojämnt fördelad. I innerstaden och välbärgade områden försvann över 80 procent av resenärerna, men i andra områden var minskningen mycket lägre, cirka 40 procent. Det visar en studie som forskare vid KTH har gjort och som Dagens Nyheter har tagit del av. Klasskillnaderna mellan rika och resurssvaga områden är tydlig.

”Stora fördelar med upphandlad kollektivtrafik”

Att upphandla kollektivtrafik i konkurrens har stora fördelar. Det konstaterar en färsk rapport från den internationella kollektivtrafikunionen UITP. UITP har studerat effekterna av upphandlingar i rad städer och regioner i världen, inklusive Sverige. Lägre kostnader, partnerskap som bidrar till en bred kunskap för introduktion av ny teknik, ökad effektivitet och förbättrad service är faktorer som rapporten lyfter fram som skäl för att upphandla kollektivtrafik.

SL fick rätt i domstol – Transdevs storslam godkänt

Det är nu klart att Transdev får köra busstrafiken i norra Storstockholm samt Norrtälje liksom trafiken på Roslagsbanan. Kammarrätten har nu kommit med sina domar när det gäller Arrivas och Nobinas överklaganden av det tilldelningsbeslut som trafiknämnden i Region Stockholm fattade i mitten av maj förra året. Avtalen bedömdes då ha ett sammanlagt värde på cirka nio miljarder kronor. SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, välkomnar kammarrättens domar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)