Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sofia Melander’

Mer och mindre i östra Östergötland

Östgötatrafiken, som ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland utökar i sommar kollektivtrafiken i de östra delarna av länet kraftigt. Samtidigt tas några linjer som idag har ett mycket lågt resande bort och ersätts med närtrafik.

Sänkt pris ska locka tillbaka bilpendlare

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, gör nu en extra insats för att locka tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Bakgrunden är att många östgötar under pandemin valde bilen istället för kollektivtrafiken. Under andra halvan av april genomför Östgötatrafiken kampanjen ”Fast i bilberoende efter pandemin?”.

Billigare under lågtrafik i Östergötland

Den 14 februari inför Östgötatrafiken som hittills enda länstrafikbolag i Sverige en lågtrafikbiljett på  stora delar av sitt biljettsortiment. Biljetten  är ett billigare alternativ för dem som reser på tider då färre reser. Till grund för utformningen av lågtrafikbiljetten ligger analyser och intervjuer med tusentals östgötar om hur de kan tänkas ändra sina resvanor framöver.

Östgötatrafiken snabblanserar trängselvarning i appen

Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om nya rekommendationer för resor i kollektivtrafiken från onsdag den 8 december har fått Östgötatrafiken att snabbt lansera nya funktioner i sin app. Nu kan resenärer i appen se en prognos för hur många som förväntas vara ombord på olika avgångar. Kunder som söker sin resa i appen hittar informationen i form av symboler i anslutning till varje avgång.

Billigare resa i lågtrafik i Östergötland

Först i Sverige inför Östgötatrafiken tidsdifferentierade priser på stora delar av sitt biljettsortiment. Det innebär att det blir billigare att resa under lågtrafik än under rusningstid. Prisskillnaden mellan högtrafik och lågtrafik kommer att vra cirka tio procent. Syftet med förändringarna är enligt Östgötatrafiken bland annat att möta de ändrade vardagsrutiner som pandemin har medfört för många människor.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)