Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Studieresa’

Studieresa till Europas mest avancerade BRT-system

Den franska staden Nantes är pionjär i Europa med ett avancerat BRT-system. 2006 invigde staden sin BusWay istället för att fortsätta investera i spårväg. Resandet ökade dramatiskt. Under hösten har de ursprungliga bussarna på BusWay bytts ut mot eldrivna, 24 meter långa dubbelledbussar för att klara behovet av ökad kapacitet. Den 4 – 6 maj arrangerar Sveriges Bussföretag en studieresa i samarbete med Transdev till Nantes, där toppmodern, attraktiv kollektivtrafik kopplas samman med hållbar stadsplanering och en levande stadsmiljö.

”Största teknologiskiftet i bussindustrin i mannaminne”

Den utveckling mot elbussar som nu har börjat skjuta fart i allt fler städer, både i Europa och i övriga världen, innebär en stor förändring av busstrafiken. ”Det är det största teknologiskiftet i bussindustrin i mannaminne”, hävdade Volvo Bussars vd Håkan Agnevall i samband med den studieresa om elbussar som Sveriges Bussföretag arrangerade den gångna veckan.

Följ med på studieresa för bussfolk till Tallinn

Följ med på en spännande och intressant studieresa till Tallinn den 20 – 23 maj! Tillsammans med Tallink, Busland och Bussbranschens Riksförbund, BR, arrangerar vi en studieresa med en rad intressanta inslag som täcker in ett brett område, från teknik till turism.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)