Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Superbussar’

Uppsala går vidare med spårväg istället för BRT

Uppsala kommun går vidare med sina planer på att bygga spårväg i Uppsala. Kommunstyrelsen i Uppsala har nu godkänt en slutrapport i den laddade frågan. Där hävdas det att den ekonomiska nyttan är större än kostnaderna för spårväg, däremot inte för BRT (Bus Rapid Transit, superbussar).

Malmö bygger om för fler superbussar

Nu fortsätter Malmö stad att bygga om gator i centrala staden inför starten av nästa superbusslinje i staden, MalmöExpressen 4. På tisdagen gav tekniska nämnden i Malmö klartecken till den sista etappen av de planerade ombyggnationerna som behöver göras inför trafikstarten av MalmöExpressen på linje 4. Etappen omfattar sträckan genom Malmö centrum, från Hornsgatan till Gustav Adolfs torg. Totalt kostar satsningen 114 miljoner kronor. Moderaterna och Sverigedemokraterna motsatte sig satsningen.

Klart för superbussar i Örebro

Kommunfullmäktige i Örebro beslutade på onsdagen efter en lång debatt att starta genomförandet av den första etappen av BRT (Bus Rapid Transit), eller superbussar, i Örebro. Bakom beslutet stod en bred majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige. Den första etappen av BRT-linjen kommer att gå mellan Tegnérlunden i centrala Örebro och stadsdelen Brickebacken.

Metrobussar ska klara växande Storgöteborg

Superbussarna rycker allt närmare i Göteborgsområdet. Antalet invånare i de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200 000 personer till 2035 och kommunerna har gått samman om en målbild för en bättre och mer hållbar trafiksituation. En del av detta är särskilda metrobussar med egna körbanor som binder ihop städerna runt Göteborg och flera viktiga platser i storstadsområdet med förbindelser in till centrala Göteborg. Konsultföretaget Ramböll har nu fått i uppdrag att närmare studera hur ett metrobusstråk på Landvettervägen i Partille kan utformas.

Ett steg närmare superbussar i Örebro

Införandet av superbussar, BRT (Bus Rapid Transit), i Örebro ryckte på onsdagen ett steg närmare. Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län beslutade idag om att ingå ett samarbetsavtal med Örebro kommun om en första etapp av BRT i staden, en trafik som bland annat kännetecknas av hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser.

Jätteorder på superbussar från Van Hool till Trondheim

Den belgiska busstillverkaren Van Hool har från Trondheim fått sin hittills största order på superbussen Exqui.City, alltså samma bussmodell som används på bland annat MalmöExpressen. Ordern omfattar 58 stycken 24 meter långa dubbelledade hybridbussar om ska köras på HVO och har två drivaxlar.

Superbussarna ökar i Malmö

Malmö kommer de närmaste tio åren att få minst fem nya superbusslinjer à la Malmöexpressen. Den första nya superbusslinjen kommer redan under 2019, skriver Sydsvenskan. Först ut blir linje 8 mellan Hyllie och Kastanjegården.

Småland kan få superbussar

Expressbussar eller superbussar kan i framtiden komma att knyta samman orter i Småland som saknar tågförbindelse. De tre länstrafikbolagen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar ska gemensamt utreda behovet av ett nytt busslinjenät i Småland.

Överger spårvägsplaner för elektriska superbussar

Politikerna i den australiensiska staden Brisbane har beslutat att överge de långt gångna planerna på en ny snabbspårväg i staden. Istället ska man satsa på superbussar – dubbelledade elbussar som ska gå var tredje minut. Genom att överge spårvägsplanerna sparar staden miljardbelopp.

Allt fler satsar på BRT – superbussar på väg köra om spårvägar

Högklassiga, snabba bussystem vinner snabbt terräng i världens storstadsregioner. Utbyggnaden av BRT-system (Bus Rapid Transit) var i fjol dubbelt så stor som utbyggnaden av spårvägar (light rail) i världen. Med nuvarande takt kommer världens BRT-system att år 2030 att vara större än spårvägssystemen enligt den globala transportstiftelsen ITDP, Institute for Transportation & Development Policy.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)