Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Ändrad skattesubvention av förmånsbilar välkomnas

Januaripartierna, det vill säga regeringspartierna samt Centern och Liberalerna, aviserade på fredagen en ändring av hur värdet av bilförmån ska beräknas. Idag görs en schablonberäkning som enligt regeringen resulterar i ett förmånsvärde som för de allra flesta bilmodellerna klart understiger marknadsvärdet, premierar fossildrivna bilar och skattemässigt gynnar bilförmån i förhållande till kontant lön. Därför ska schablonberäkningen för bilförmån ändras, anser januaripartierna. Förslaget välkomnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

“Sorgligt av regeringen”

Regeringens riktade stöd till kollektivtrafiken är alldeles för litet. Sparkade bussförare, indragna turer, nedlagda linjer, höjda biljettpriser och ökade klimatutsläpp väntar nästa år. Det säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik, i en kommentar till det paket för grön återhämtning som MP-ministrarna Per Bolund och Isabella Lövin presenterade på måndagen.

LEDARE: Ord, ord, ord från ministern

Ord, ord, ord. Det är strängt taget det enda som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har presterat under hela sommaren när det gäller kollektivtrafiken. Förutom maningar att se till att branschen förebygger trängsel och kör trafiken utan nerskärningar som gör att trängseln ombord på bussar och tåg ökar. Substansen i övrigt har uteblivit.

Branschen om framtiden i Riksdagens trafikutskott

En enad svensk kollektivtrafikbransch mötte på torsdagsförmiddagen Riksdagens trafikutskott. Där presenterade branschen ett ambitiöst dokument, Kollektivtrafik för grön nystart. Dokumentet innehåller konkreta förslag till åtgärder som måste genomföras från hösten 2020 för att undvika att det minskade kollektivtrafikresandet och stora intäktsförlusterna under coronakrisen leder till en nedåtgående spiral med indragna turer och nedlagda linjer.

Nya miljarder i coronakompensation till trafikföretag – i Danmark

Medan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige fortsatt efterlyser ökat statligt stöd till kollektivtrafiken i spåren av covid-19-pandemin går Danmark före. På söndagen meddelade det danska transportministeriet att man kommer att kompensera dansk kollektivtrafik med ytterligare cirka två miljarder danska kronor (cirka 2,8 miljarder SEK) utöver vad regeringen tidigare har ställt upp med. Redan den 17 juni garanterade den danska regeringen trafikselskabene (motsvarar våra regionala kollektivtrafikmyndigheter) full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.

“Slopa momsen på kollektivtrafik istället för höjning”

Höj inte momsen på kollektivtrafik. Sänk den istället. Det skriver två företrädare för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, Helena Leufstadius och Lars Sandberg, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Bakgrunden är att myndigheten Finanspolitiska Rådet och Stockholms Handelskammares Omstartskommission har föreslagit att dagens tre momssatser ska ersättas med en enda momsnivå. För kollektivtrafiken skulle då momsen mer än tredubblas och kollektivresandet minska med 20 procent, skriver de båda företrädarna för Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafikens covid-19-nota i år: 11 miljarder

Covid-19-pandemin kostar kollektivtrafiken i Sverige mellan tio och elva miljarder kronor i år och fem till sex miljarder nästa år. Det framhöll Kristoffer Tamsons (M) på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Tamsons är ordförande för SL (Trafikförvaltningen i Region Stockholm) och för branschorganisatioinen Svensk Kollektivtrafik. “Nu kör vi på fälgarna. Staten måste ta sitt ansvar när nu kollektivtrafiken tar sitt genom att köra så mycket trafik som möjligt”, sa Kristoffer Tamsons på seminariet.

Hur har Tomas Eneroth tänkt att kollektivtrafiken ska lösa trängselsituationen utan statligt stöd?

Nu måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom! Det är uppmaningen från Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) i den här debattartikeln.

“Skriande behov av stöd till busstrafiken”

Som vi rapporterat presenterade Sveriges Kommuner och Regioner samt företrädare för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter på torsdagen gemensamma rekommendationer för kollektivt resande. Välkommet, säger Sveriges Bussföretag som betonar att det samtidigt är helt avgörande med förnyat stöd till bussarna på grund av minskade biljettintäkter om kollektivtrafiken ska kunna upprätthålla ett samhällsviktigt utbud av turer.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)