Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Kraftig minskning av resandet i kollektivtrafiken

I spåren av covid-19-pandemin rasar nu resandet med kollektivtrafiken i Sverige. Det betyder också att biljettintäkterna, som täcker ungefär hälften av regionernas kostnader för kollektivtrafiken också minskar kraftigt. Skånetrafiken, exempelvis, rapporterar på onsdagen att antalet resor i stort sett har halverats på drygt två veckor.

Svensk Kollektivtrafik: ”Dubbelt negativt med nya permitteringsregler”

De tillfälliga regler för korttidspermittering som regeringen infört innebär en dubbel, negativ påverkan för regionerna. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett brev till infrastrukturdepartementet. Dels får regionerna som svarar för kollektivtrafiken ingen ersättning för det stora intäktsbortfall som är en följd av det nya coronaviruset och det minskade resandet, dels får de trafikföretag som kör kollektivtrafik på uppdrag av regionerna ingen ersättning om de tvingas att permittera medarbetare utan lön.

Covid-19: “Staten måste ställa upp för kollektivtrafiken”

För att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken är avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot regionerna och garantera ett gemensamt ansvar för kostnaderna för kollektivtrafiken. Miljardförluster hotar branschen. Det var branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks budskap under mötet mellan branschen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagsmorgonen.

”Nödvändigt med stöd till branschen”

Som vi nyligen rapporterat har resandet i kollektivtrafiken i Storstockholm minskat med omkring 20 procent. Men Storstockholm är inte unikt. Runt om i landet tar allt färre bussen eller de spårbundna trafikmedlen. Även i de andra storstadsregionerna minskar resandet, men nergången är inte begränsad till storstäderna.

Begär riktlinjer om Covid-19 för kollektivtrafiken

Mot bakgrund av pandemin med det nya coronaviruset, Covid-19, har Svensk Kollektivtrafik och branschorganisationen Tågföretagen på torsdagen skrivit till Folkhälsomyndigheten. I brevet begär organisationerna riktlinjer för Covid-19. Myndigheter i andra länder och från EU-håll har tagit fram konkreta riktlinjer för kollektivtrafiken, skriver de i brevet till Folkhälsomyndigheten.

Förare får beröm av färdtjänst- och sjukresekunder

Nio resenärer av tio är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Och ännu fler är nöjda med det bemötande de får av föraren. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning av den anropsstyrda trafiken för färdtjänst- och sjukresekunder.

”Nu krävs besked från EU om biodrivmedel”

Det finns en klar risk att biodrivmedel blir dyrare efter årsskiftet. Nu måste EU ge Sverige besked om fortsatt skattebefrielse för förnyelsebara drivmedel efter 2020. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i det senaste numret av den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s nyhetsbrev.

Taxi hoppar av samarbete i kollektivtrafiken – ny aktör bildas i branschen

Samtidigt som kollektivtrafikbranschens samverkansarena Partnerskap för en förbättrad kollektivtrafik byter ordförande lämnar taxibranschen partnerskapet. Bytet av ordförande är rutin eftersom posten roterar mellan organisationerna i Partnersamverkan. Parallellt med detta arbetar Svensk Kollektivtrafiks före detta vd Charlotte Wäreborn Schultz med att etablera vad som beskrivs som en “ny samverkansarena inom den särskilda kollektivtrafiken”, alltså färdtjänst, sjukresor med mera. Namnet på nykomlingen är Speak, Samverkan för Personligt Anpassad Kollektivtrafik.

Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder

Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP som på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik har analyserat förseningarna.

”Stöd till solceller ger fler elbussar”

Det borde gå att få statligt stöd för investeringar i solceller och utrustning för energilagring i anslutning till kollektivtrafikens fastigheter. Ett sådant stöd skulle göra det möjligt med elbussar i städer där elnätet inte räcker till för att leverera tillräcklig effekt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik till infrastrukturdepartementet i sitt remissvar på en utredning om mindre aktörer i energilandskapet.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)