Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Exmensarbeten om framkomlighet för bussar prisas

Framkomlighet för busstrafik är temat i två examensarbeten som belönas med 40 000 respektive 20 000 kronor. Det är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som skulle delat ut priset vid webbinariet ”Strategiska verktyg för ökad framkomlighet för busstrafik” på tisdgseftermiddagen.  Tekniska problem gjorde att webinariet har  fått skjutas upp till ett kommande datum. Vinnarna av branschens pris för bästa uppsats presenterar sina arbeten under webbinariet.

Hundratals miljoner riskerar bli bortkastade

Staten tar regionernas kostnader för att införa det nationella biljettsystem i kollektivtrafiken som ska införas nästa år. Det framgår av regeringens vårändringsbudget som presenterades på torsdagen. Samtidigt riskerar hundratals miljoner att bli bortkastade, varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik: ”Positivt men otillräckligt”

Som vi tidigare rapporterat kommer regeringen och samarbetspartierna att öka sitt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med ytterligare en miljard kronor. Men det räcker inte, säger Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i en kommentar.

”Välkommet men otillräckligt från regeringen”

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks ordförande, Kristoffer Tamsons (M) välkomnar den ytterligare miljard i stöd till kollektivtrafiken som regeringen föreslog på fredagen. Samtidigt anser han att förslaget är helt otillräckligt. ”Som att sätta ett Bamseplåster på en blödande pulsåder”, säger Kristoffer Tamsons”.

Kapacitetsbrist hotar serviceresor

Kapaciteten när det gäller serviceresor hotar att inte räcka till senare i år. Det varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Organisationen bedömer att när äldre och riskgrupper har blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter åter öppnar kommer många med rätt till serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Till det kommer när vården öppnar upp för planerad vård som har senarelagts under pandemin.

”Omstarta Sverige med hjälp av kollektivtrafiken”

Risken är stor att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna står inför stora besparingar nästa år. Följden blir uppsagd personal, att resenärerna cementeras i bilåkande och att det låga kollektivtrafikresandet pressas ned ytterligare för många år framåt. Det varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en ledare i sitt nyhetsbrev. Istället vill organisationen att kollektivtrafiken ska bli ett verktyg för omstart av Sverige och föreslår ett paket av åtgärder för att stärka kollektivtrafiken inför framtiden. Flera av förslagen är direkt inriktade på busstrafiken.

Covid-19 kostar kollektivtrafiken 15,8 miljarder

Under det här året väntas den svenska kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor som en följd av covid-19-pandemin. Det visar en ny prognos från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Corona ändrade svenskarnas resvanor radikalt

Covid-19-pandemin har fått svenskarna att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under det år som gått. Samtidigt vill många återvända till bussar och tåg när pandemin väl är över. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten behandlar svenskarnas inställning och resebeteende när det gäller kollektivtrafiken och pandemin.

Var det någon i regeringen som brydde sig?

Söndagen den 14 februari trädde de nya restriktionerna i kraft för buss- och tåglinjer över 150 kilometer. De väl underbyggda synpunkter på restriktionerna som den samlade buss-, tåg– och kollektivtrafikbranschen fört fram lämnades helt sonika därhän av regeringen. Inte ett kommatecken ändrades mellan regeringens ursprungliga förslag och det slutliga beslutet. Var det överhuvud taget någon i regeringskansliet som brydde sig om att läsa remissvaren, frågar vi på ledarplats.

Bussföretagen: ”Tråkigt att regeringen inte lyssnar”

Regeringens beslut på fredagen om nya restriktioner när det gäller långväga linjetrafik med buss och tåg väcker besvikelse i branschen. Regeringen har i sitt beslut inte tagit någon hänsyn till de synpunkter på det nya regelverket som förts fram av organisationer som Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik eller Tågföretagen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)