Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Taxi hoppar av samarbete i kollektivtrafiken – ny aktör bildas i branschen

Samtidigt som kollektivtrafikbranschens samverkansarena Partnerskap för en förbättrad kollektivtrafik byter ordförande lämnar taxibranschen partnerskapet. Bytet av ordförande är rutin eftersom posten roterar mellan organisationerna i Partnersamverkan. Parallellt med detta arbetar Svensk Kollektivtrafiks före detta vd Charlotte Wäreborn Schultz med att etablera vad som beskrivs som en “ny samverkansarena inom den särskilda kollektivtrafiken”, alltså färdtjänst, sjukresor med mera. Namnet på nykomlingen är Speak, Samverkan för Personligt Anpassad Kollektivtrafik.

Förseningar i kollektivtrafiken kostar miljarder

Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP som på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik har analyserat förseningarna.

”Stöd till solceller ger fler elbussar”

Det borde gå att få statligt stöd för investeringar i solceller och utrustning för energilagring i anslutning till kollektivtrafikens fastigheter. Ett sådant stöd skulle göra det möjligt med elbussar i städer där elnätet inte räcker till för att leverera tillräcklig effekt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik till infrastrukturdepartementet i sitt remissvar på en utredning om mindre aktörer i energilandskapet.

“Svensk kraftansträngning för biodrivmedel behövs i Bryssel”

Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan kollektivtrafiken och åkerierna tvingas att gå tillbaka till fossil diesel. Det vore förödande för klimatomställningen. Det skriver företrädare för bland andra buss- och kollektivtrafikbranschen, 2030-sekretariatet och åkerinäringen i en debattartikel i torsdagens Göteborgs-Posten.

60 000 till uppsatser om kollektivtrafik

Nu är det dags för årets uppsatstävling. I potten ligger 60 000 kronor som studenter som skriver om kollektivtrafik på väg har chansen att dela på. Det är K2, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik som delar ut sitt vartannat år återkommande pris för den bästa examensuppsatsen om kollektivtrafik under 2019 och 2020

Fakta om förnybart för bussar

En lättillgänglig samling av fakta om förnybara drivmedel för bussar har tagits fram av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ingår. Bakgrunden är att kollektivtrafiken i Sverige länge har haft som mål att fasa ut fossila drivmedel. Nu är man på god väg att lyckas, men samtidigt finns utmaningar. Partnersamverkan har tagit fram en faktafolder i ämnet som visar hur drivmedelsläget ser ut och vilka hinder och utmaningar branschen står inför.

Agneta Weissglas permanent hos Svensk Kollektivtrafiks

Efter fem år som kommunikationskonsult hos Svensk Kollektivtrafik anställs nu Agneta Weissglas på heltid som kommunikationsansvarig vid organisationen. Hon är välbekant även för många av Sveriges Bussföretags medlemmar efter att under flera år ha arbetat med motsvarande uppgifter på dåvarande Svenska Bussbranschens Riksförbund.

“Svårare med biodrivmedel för flyg än för buss”

“Vägtrafiken har bättre möjligheter till elektrifiering och användande av biogas än flyget. Men flyget behöver biobränslen för att minska sina utsläpp. Om det inte produceras tillräckligt med biodrivmedel till rimliga priser finns det en överhängande risk att kollektivtrafiken blir tvungen att återgå till att köra bussar på diesel, med ökade utsläpp av växthusgaser som följd.” Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till infrastrukturdepartementet med anledning av en utredning om användning av biojet för flyget.

Biodrivmedel: ”Regeringen måste höja rösten i Bryssel”

“Den svenska regeringen måste höja rösten betydligt i Bryssel. Skattefrågan för de rena biodrivmedlen är en ödesfråga för de kommande tio åren. Utan dem klarar vi troligen inte att nå målet med en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2030. Senast Sverige gjorde en kraftfull markering i Bryssel gällde det undantaget för det svenska snuset. Är inte biodrivmedlen värda samma insats? Det frågar en rad företrädare för bland andra kollektivtrafikbranschen, bussföretag, åkerinäringen, energisektorn, lantbruket och andra aktörer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skarp kritik mot Konsumentverket: “Förvirrar resenärer”

Svåra att följa, skiljer sig från EU-reglerna och förvirrande för resenärerna, höga kostnader till låg nytta, minskar konkurrensen. Konsumentverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för trafikföretag att informera resenärer får skarp kritik av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Tidigare har också Sveriges Bussföretag sågat Konsumentverkets förslag på en rad punkter.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)