Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Fortfarande mest kvinnor i kollektivtrafiken

Kvinnorna dominerar fortsatt som resenärer i kollektivtrafiken och andelen manliga resenärer är lägre än andelen kvinnliga. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar en temarapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Den här gången fokuserar rapporten på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Biogassmäll för 200 miljoner om året

Kollektivtrafiken i Sverige drabbas av kostnadsökningar på 200 miljoner kronor per år på grund av att skattebefrielsen av biogas avskaffades den 7 mars. Men det kan bli mycket värre. Risken finns nämligen att Skatteverket tvingas att kräva tillbaka skattebefrielsen för åren 2021 och 2022. Då kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bli återbetalningsskyldiga för ytterligare 360 miljoner kronor. Det konstaterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Sjukresor och färdtjänst får högt betyg

Färdtjänsten och sjukresorna får fortsatt bra betyg av resenärerna. Allra nöjdast är de äldsta resenärerna som också gör de längsta resorna. Det framgår av den årliga rapporten ANBARO från Svensk Kollektivtrafik, alltså barometern för anropsstyrd trafik. Där mäts hur resenärerna upplever sin senaste färdtjänst- eller sjukresa.

Ett år sedan pandemirestriktioner lyftes

Torsdagen den 9 februari var det ett år sedan de flesta av pandemirestriktionerna togs bort. Pandemin och effekterna av restriktionerna slog hårt mot bussbranschen, kollektivtrafiken och rese- och besöksnäringen med hotell och restauranger. Då hade pandemin pågått i nästan två år.

Ökad marknadsandel för kollektivtrafik finansierar sig själv

Det är självfinansierande att nå branschens gemensamma mål att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på 40 procent av det motoriserade resandet år 2030. Fyra av tio resor ska då alltså göras med kollektivtrafik. I fjol var kollektivtrafikens marknadsandel 28 procent, 2019 var den 32 procent. Kostnaderna och intäkterna för att nå målet om en 40-procentig marknadsandel kommer att vara lika stora. Skattesubventioneringen behöver inte öka. Och bussen ska stå för en stor del av det ökade resandet, enligt en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit konsultföretaget WSP ta fram.

Östergötland i topp, Gotland i botten i svensk kollektivtrafik

Allt fler svenskar återvänder till kollektivtrafiken, men ännu är det inte som innan pandemin. De frekventa kollektivtrafikresenärerna har kommit tillbaka men de som tidigare växlade mellan bil och kollektivtrafik väljer nu oftare bilen. Det visar årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Östergötland, Kalmar län och Värmland har de nöjdaste resenärerna medan Dalarna och Gotland som vanligt ligger sämst till.

Branschvädjan: Donera bussar till Ukraina (uppdaterad version)

Branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik går nu ut i en gemensam vädjan till svenska bussföretag att hörsamma EU-kommissionens uppmaning om att donera en eller flera trafikdugliga skolbussar till Ukraina.

”Politiska åtgärder krävs mot bussförarbristen”

År 2030 ska utsläppen från transporterna i landet ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Då krävs ett ökat kollektivresande, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt att tackla den stora och ökande bristen på bussförare. Branschen har förstås ett stort ansvar, men nu krävs politiska åtgärder. Det skriver Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nya krav för specialfordon

Svensk Kollektivtrafik har nu publicerat nya funktions- och utrustningskrav för så kallade specialfordon. Kraven gäller vid upphandling och kravställning vid påbyggnad av dessa fordon, i vissa fall även på hur själva trafiken utförs. Kraven gäller främst fordon som används framför allt inom sserviceresor, erviceresor, det vill säga färdtjänst, sjukresor, vissa former av omsorgsresor och särskilt anordnad skolskjuts. Men de fungerar lika bra för övriga serviceresor som exempelvis sker med flextrafik och närtrafik.

”Nödvändigt med nationell plan för kollektivtrafiken”

Om transportsektorn ska klara sina klimatmål till år 2030 krävs en nationell kollektivtrafikpolitik med kraftfulla åtgärder. Det skriver den politiska ledningen för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet. ”Kollektivtrafikens frånvaro i den nationella politiken skiljer ut svensk politik från stora delar av vår omvärld”, skriver ordföranden Kristoffer Tamsons (M), förste vice ordföranden Ulrika Frick (MP) samt andre vice ordföranden Tommy Levinsson (S). De vill bland annat avskaffa det nuvarande reseavdraget, avskaffa momsen på kollektivtrafik och ta bort förmånsskatten på periodkort i kollektivtrafiken.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)