Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Med upphandlingar som uppgift

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har anställt en ny projektledare med inriktning på affärsutveckling och frågor som gäller upphandlingar. Det är Jens Tångefjord som närmast kommer från Sogeti Sverige AB, ett konsultföretag inom Capgemini med kontor på 20 platser i Sverige.

Fakta från branschen om förnybart och elproblem

De båda branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har uppdaterat sin folder Faktabakgrund om förnybara drivmedel och kapacitetsproblem för elförsörjning. Bakgrunden är att det nu kommer en strid ström av nya lagförslag och initiativ för en fossilfri fordonsflotta, både i Sverige och från EU-kommissionen.

Svensk Kollektivtrafik: ”Rätt riktning men mer behövs”

Det finns förslag som går i rätt riktning, men mer behövs. Det säger Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman när han kommenterar det budgetförslag som regeringen presenterade på måndagen. Han menar bland annat att den miljard som regeringen vill ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna nästa år som kompensation för minskade biljettintäkter till följd av pandemin är otillräcklig.

”Skattebefriade biodrivmedel viktiga – långsiktigt beslut behövs”

EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är ett viktigt och mycket positivt besked för kollektivtrafikbranschen. Det anser Svensk Kollektivtrafik. Beslutet innebär att exempelvis biodiesel är fortsatt skattefritt. ”Men nu krävs ett långsiktigt beslut för att inte kollektivtrafiken ska drabbas av en kostnadsbomb”, menar Svensk Kollektivtrafik.

”Stora fördelar med upphandlad kollektivtrafik”

Att upphandla kollektivtrafik i konkurrens har stora fördelar. Det konstaterar en färsk rapport från den internationella kollektivtrafikunionen UITP. UITP har studerat effekterna av upphandlingar i rad städer och regioner i världen, inklusive Sverige. Lägre kostnader, partnerskap som bidrar till en bred kunskap för introduktion av ny teknik, ökad effektivitet och förbättrad service är faktorer som rapporten lyfter fram som skäl för att upphandla kollektivtrafik.

Regeringen storsatsar på elbussar – men inte i Sverige

Att skottar skulle vara snåla är bara snack. I synnerhet när det gäller elektrifieringen av busstrafiken. På torsdagen beslutade den skotska regeringen att stötta en övergång till elbusstrafik med ett nytt stöd på 50 miljoner pund (cirka 600 miljoner kronor). Tidigare i år anslog den skotska regeringen 40,5 miljoner pund (cirka 483 miljoner kronor) som stöd till operatörer som går över till elbussar. På ett år har Skottland, med hälften så många invånare som Sverige, därmed klubbat elbusstöd som motsvarar tolv år av den svenska elbusspremien.

Ödesår för klimatsmart busstrafik – biodrivmedel hotas av EU

Det här året är ett ödesår för biodrivmedel i busstrafiken. Det konstaterar Sveriges Bussföretag med anledning av att EU under året kommer att fatta ett antal avgörande beslut när det gäller användningen av biodrivmedel i transportsektorn. Sveriges Bussföretag har tillsammans med Transportföretagen och flera andra organisationer under flera år arbetat för gynnsamma villkor för biodrivmedel för transportsektorn inom hela EU. Även regeringens särskilde samordnare för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, har arbetat hårt för detta och den svenska regeringen har upprepade gånger lyft frågan med övriga medlemsländer inom EU. Hur det går är ännu ovisst.

”Samma skattelättnad för kollektivtrafik som för miljöbil och cykel”

Förmånsbeskattning av periodbiljett till kollektivtrafiken bör ske på samma villkor som för miljöbil som förmånsbil och förmånscykel. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik till regeringen.

Intäktstappet i kollektivtrafiken fortsätter

Det intäktstapp som kollektivtrafiken i Sverige har drabbats av på grund av covid-19-pandemin fortsätter. En sammanfattning av årets första fyra månader visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som motsvarande period 2019, alltså innan pandemin.

”Regeringen går för långt om rena bussar”

På flera punkter går regeringen för långt när det gäller att genomföra EU-direktivet om rena fordon, Clean Vehicle Directive. Det anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i sitt svar till regeringen om hur direktivet ska genomföras i Sverige. Bland annat vänder man sig mot att regeringen i sitt förslag är så luddig att det går att tolka som att direktivet ska gälla även bussar i regiontrafik, medan EU endast ställer krav på stadsbussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)