Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Covid-19: Tre av fyra har ändrat resvanor

Av de svenskar som reser regelbundet med kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser som tidigare. 37 procent säger att de helt avstår från resor med kollektivtrafik och 21 procent avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. Det visar resultat från Kollektivtrafikbarometern som undersökningsföretaget Origo Group genomför på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Mer tid för uppsatser om kollektivtrafik

Studenter på landets högskolor och universitet som i sitt examensarbete har skrivit om kollektivtrafik på väg får nu mer tid på sig för att tävla med sina uppsatser. 60 000 kronor ligger i potten för bästa examensarbete. Anledningen till den utökade ansökningstiden är att Persontrafikmässan i Göteborg har skjutits fram till den 19 – 21 januari på grund av covid-19-pandemin. Ursprungligen skulle Persontrafik 2020 ha ägt rum i oktober.

Covid-19: Kollektivtrafikens resenärer känner sig trygga

Covid-19-pandemin har bara i liten grad minskat förtroende för kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschen. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter. Det visar nya siffror från Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen pågår kontinuerligt och kompletterades i slutet av mars med frågor om medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

Svensk Kollektivtrafik: Tänk efter om du måste resa

Inför midsommarhelgen, som är en av årets största reshelger, går branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ut med en vädjan till landets befolkning: Tänk efter om du verkligen måste resa med buss, tåg eller båt i midsommar! Man pekar på att Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd kräver att alla tar ett stort personligt ansvar för att undvika smittspridning.

Svensk Kollektivtrafiks vd: Jag känner oro för sommaren

“Många har tidigare anammat Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men på senare tid har resandet i kollektivtrafiken börjat öka. Det är förståeligt, men gör att jag känner oro för sommaren”. Det sa Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius på en presskonferens som infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) höll på fredagseftermiddagen.

“Fler frågor än svar om nya reseregler”

I fredags aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten lättnader när det gäller restriktionerna för inrikes resor från och med den 13 juni. Då upphävs avrådan från icke nödvändiga resor inom landet. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik riktar nu kritik till informationen kring beskedet. De nya resedirektiven är otydliga och väcker fler frågor än de ger svar, anser Svensk Kollektivtrafik.

“Sprid skolstarterna för minskad smittspridning”

När höstterminen börjar i gymnasieskolorna bör skolornas starttider på morgnarna spridas ut. Annars finns det stor risk för trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska resa med bussar och tåg till skolan i rusningstrafik. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Bakgrunden är att regeringen på måndagen meddelade att gymnasieskolorna åter kommer att öppna i höst.

Branschtoppar till EU: Stöd kollektivtrafiken för en grön omstart

Mer än 80 beslutsfattare inom kollektivtrafiken i EUs medlemsländer skickade på onsdagen ett öppet brev till EU:s beslutsfattare. I brevet tar de upp hur coronakrisen har påverkat kollektivtrafiken inom EUs medlemsländer och hur kollektivtrafiken är en nyckel till en grön omstart efter pandemin i EU. Bakom brevet till EU:s toppar står bland andra en rad svenska branschföreträdare.

“Viktig delseger för kollektivtrafiken” men “pengarna redan slut”

Det öronmärkta stöd på tre miljarder kronor till kollektivtrafiken i landet som regeringen presenterade på måndagen är en viktig delseger för kollektivtrafiken, säger Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons (M). “Välkommet, men pengarna är slut redan innan de delas ut”, kommenterar Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. “Ska samhället ta sig ur krisen med en bevarad standard på kollektivtrafiken, behövs ordentliga stödåtgärder,” anser Transportföretagen.

Covid-19: Regler för högsta antal passagerare

I Sverige kommer regelbundet rapporter om trängsel ombord på vissa turer i kollektivtrafiken. För att förebygga att resenärer trängs ombord har nu trafikhuvudmannen i Osloregionen, Ruter, beslutat att i begränsa antalet resenärer ombord i fordonen. Detta sedan Norges motsvarighet till Svensk Kollektivtrafik, Kollektivtrafikkforeningen, har etablerat en nationell vägledning för branschen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)