Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Återhämtning för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel börjar nu närma sig nivåerna före pandemin. De personer som arbetar på distans alla dagar i veckan har blivit färre och ersatts av personer som arbetar hemma någon eller några dagar i veckan. Det framgår av halvårsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern som redovisar utvecklingen under årets första sex månader.

Kommunalt engagemang och samverkan krävs för busstrafik med kapacitet

Kapacitetsstark busstrafik och lösningar som liknar BRT (Bus Rapid Transit) kräver samverkan mellan kommun, regioner och operatörer. ”Många kommuner är intresserade, men intresset har en tendens att svalna när de får reda på vilka insatser de behöver göra”, sa trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) på onsdagen på ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Bussföretag och Mobility Sweden.

Nya mål och visioner för branschen

Fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva. Det förutsätter en lång rad åtgärder, både på kort och lång sikt, och kräver engagemang, både från trafikföretagen och från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Men det förutsätter att kollektivtrafiken också får stöd på nationell nivå. Nu bjuder branschen in regeringen till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet. På måndagen presenterade kollektivtrafikbranschen sin gemensamma vision, sina mål och sitt löfte inför framtiden.

Transportforum: Stor potential för nedlagd trafik

Tillgängligheten i kollektivtrafiken är ofta ett problem för äldre och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under fredagen tog flera seminarier på Transportforum i Linköping upp frågan om hur man kan underlätta för dessa resandegrupper.

Klart: Reseavdraget ersätts med skattereduktion

Nu har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det innebär att alla kommer att beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet.

60 000 kronor för examensarbeten om kollektivtrafik

Nu börjar det bli brådis för studenter som vill ha chansen att prisbelönas för bästa uppsats om kollektivtrafik på väg. I samarbete med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik utlyser K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) två uppsatspriser riktade till studenter. Uppsatserna ska behandla hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. I potten ligger 60 000 kr som kan komma att delas mellan flera examensarbeten.

Uppdaterade miljökrav vid trafikupphandlingar

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har nu uppdaterat de miljökrav som ska ställas vid upphandling av både busstrafik och trafik med personbil, exempelvis färdtjänst och sjukresor. De nya miljökraven är kompatibla med EU:s nya direktiv om rena fordon, Clean Vehicles Directive.

Företagsledare manar EU-kommissionen att satsa på bioenergi

Både biodrivmedel och fasta biobränslen måste ha en central roll när EU arbetar för att bli oberoende av den ryska gasen, oljan och kolet. Det skriver över 500 företagsledare, varav drygt 100 svenska, från 26 länder till EU-kommissionen. De konstaterar att Rysslands anfallskrig på Ukraina tydligt har visat på brister i EU:s energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen, varav en stor del kommer från Ryssland.

Kollektivtrafiken i spetsen mot fossilfritt

Kollektivtrafiken i Sverige leder utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs nu på förnybara drivmedel eller el. Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el. Men nu är det angeläget att regeringen och EU-kommissionen säkrar skattebefrielsen av biodrivmedel långsiktigt – annars kan utvecklingen vridas mot mer fossilt i kollektivtrafiken, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)