Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Kollektivtrafik’

Ny ordförande i Partnersamverkan

Nu tar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) över ordförandeposten för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Ny ordförande är Peter Haglund. Ordförandeskapet för Partnersamverkan alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR.

Serviceresor: Nöjda resenärer men ökad trygghet efterlyses

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men samtidigt känner en mindre grupp resenärer sig otrygga. Det framgår av årets upplaga av rapporten ANBARO, Svensk Kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik.

Nya rekommendationer om index för serviceresor

Nu kommer nya branschrekommendationer för serviceresor. De nya rekommendationerna gäller bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik samt skolskjuts om inte körs med buss. Rekommendationerna ersätter tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar. Parterna har arbetat fram en helt ny indexkorg för serviceresor, alltså hur olika kostnader ska vägas mot varandra i trafikavtalen. Rekommendationerna har tagits fram av branschens gemensamma indexråd där Sveriges Bussföretag, Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen ingår.

Ökad marknadsandel men minskad kundnöjdhet i kollektivtrafiken

Kollekitvtrafikens marknadsandel ökar jämfört med de senaste åren och är nu i stort tillbaka på nivån från innan pandemin. Men samtidigt minskar kundnöjdheten. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks stora, årliga mätning Kollektivtrafikbarometern som presenterades på måndagsmorgonen. De nöjdaste resenärerna finns i Värmland, Blekinge och Östergötland. Minst nöjda med sin senaste resa är resenärer i Region Stockholm och i Skåne.

Terrorhotet: Förslag om starkare skydd i kollektivtrafiken

Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen sin utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafiken. De båda myndigheterna föreslår bland annat en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd, likaså ett nationellt program för ett sådant skydd. Även andra åtgärder föreslås. Sveriges Bussföretag välkomnar mycket i utredningens förslag men är starkt kritisk till att externa aktörer kan drabbas av ökade kostnader när de föreslagna åtgärderna ska genomföras. ”Orimligt. Samhället måste ta ansvaret för finansieringen”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Branschturné för ökade marknadsandelar

De tre branschorganisationerna inom kollektivtrafiken, Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen, ger sig ut på turné i vår. Under turnén besöker organisationerna ett antal regioner. Där ska man hålla workshops med syfte att arbeta för att nå branschens gemensamma mål att fyra av tio motoriserade resor år 2030 ska vara kollektiva. Både företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen bjuds in.

Därför skippar busspassagerare bältet

År 1999 blev det lag på att använda säkerhetsbälte i vissa busstyper. Nu, ett kvarts sekel senare struntar många busspassagerare alltjämt i att ta på sig bältet. En undersökning som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har låtit göra av bältesanvändningen på region- och expressbussar visar att de yngre och de äldsta resenärerna är sämst på att använda bälte. Män är sämre än kvinnor. De som inte använder bälte skyller oftast på att de inte har sett att det finns några säkerhetsbälten på bussen.

Ny version av branschrekommendation för bussar

Nu finns en ny version av den nordiska rekommendationen när det gäller bussar för kollektivtrafik, Bus Nordic. Jämfört med den tidigare versionen gäller innehåller den nya bland ändringar när det gäller bland annat säkerhet, tillgänglighetsanpassning och förtydliganden.

Bred enighet i branschen: Skrota förslaget om ID-kontrollerna

Såväl fackliga organisationer som branschorganisationerna inom kollektivtrafiken, bussbranschen och tågtrafiken kräver i en debattartikel i Altinget att regeringen skrotar sitt förslag om ID-kontroller. Bakgrunden är ett lagförslag som förbjuder transporter av personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. ”Det är inte transportföretagen som ska kolla ID-handlingar utan gränspolisen. I sitt lagförslag förslag berör inte regeringen med ett ord hur förslaget kommer att påverka bussförare och tågvärdar, alltså de som ska genomföra kontrollerna”, skriver branschföreträdarna.

Hård kritik mot långtidsplan för infrastrukturen

Riksrevisionen riktar hård kritik mot den långsiktiga infrastukturplaneringen. Riksrevisionen hävdar i en ny granskning att regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Till det kommer att Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Detta trots att investeringsbudgeten för nationell plan 2022 – 2033 var större än någonsin tidigare, skriver Riksrevisionen i sin mycket beska granskning.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)