Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sveriges Bussföretag’

Grönt för korttidspermitteringar även i upphandlad trafik

Även trafikföretag som kör upphandlad trafik liksom kommunala bussbolag ska få stöd för korttidsarbete (eller korttidspermitteringar som det tills nyligen hette). Det föreslår riksdagens finansutskott på måndagen. Utskottet säger också ja till att familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna.

Nu stannar flertalet expressbussar

Ybuss längs Norrlandskusten står still. Vy Travels expressbussar har dragit ner kraftigt på trafiken. FlixBus likaså. Silverlinjen har reducerat trafiken… Och så vidare. I spåren av covid-19-pandemin minskar nu trafiken i det svenska expressbussnätet kraftigt. Precis som vi redan förra veckan rapporterade har flera svenska expressbusslinjer kraftigt dragit ned på sin trafik., Några ställde in trafiken på vissa linjer helt. Detsamma gäller för kommersiell linjetrafik till och från flygplatser och färjor, där det tidigare gått ett stort antal bussar kors och tvärs genom Sverige. Det är trafik som nu ställs när såväl flyg- och färjetrafiken kraftigt minskas i spåren av coronakrisen.

Danmark går före för att stötta bussbranschen

Danmark är ett bra exempel för den svenska regeringen att följa när det gäller att hjälpa och rädda bussföretagen. Det gäller både de företag som kör kollektivtrafik och de som kör turist- och expressbusstrafik. Det konstaterar Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag, som har analyserat den danska regeringens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin.

SKR: “Öppna för permitteringar och kompensera intäktsbortfall i kollektivtrafiken

Regeringen måste stötta landets kommuner och regioner när det gäller de insatser och kostnader som covid-19-pandemin orsakar dem och de bolag som de anlitar, både kommunala och privata. Det gäller bland annat kollektivtrafiken. Det skriver Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en debattartikel i Dagens Samhälle. “Glädjande”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund

Krispaketet för småföretag: “Välkommet men för lite”

Det stödpaket för småföretag som regeringen presenterade på onsdagen välkomnas av företrädare för transport- och besöksnäringen. Men genomgående anser branschorganisationerna att åtgärderna är för små och att mer behövs. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, vill således fortfarande se ett heltäckande permitteringssystem som kommer de små och medelstora företagen till del och som täcker upp till hundra procent. Likaså vill Transportföretagen även se kontantstöd.

Busstorget skjuts upp ett år

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin skjuts årets upplaga av Busstorget fram i tiden. Det beslutade arrangörerna, Sveriges Bussföretag samt fordonstillverkarna Mercedes-Benz, Setra, Neoplan, MAN, Scania, Volvo, VDL att Busstorget 2020 skjuts upp till nästa år. Samtidigt börjar arrangörerna redan nu att arbeta med ett Busstorg 2021. Busstorget skulle ha ägt rum 16 – 17 april på Aronsborg i Bålsta, nordväst om Stockholm.

Nu kommer konkurserna i bussbranschen

I skuggan av coronakrisen kommer nu de första konkursbeskeden i bussbranschen. Flera företag har idag, fredag, lämnat in konkursansökan, andra företag lämnar in ansökan nästa vecka, uppger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. I nuläget är det främst mindre företag som begär sig själva i konkurs, men även större företag signalerar om ett mycket kritiskt läge, enligt Anna Grönlund. Mot bakgrund av det synnerligen allvarliga läget ställer nu Sveriges Bussföretag en rad krav för att rädda så många som möjligt av branschens företag.

Avtal mellan Kommunal och bussföretagen om korttidspermitteringar

Landets bussföretag pressas nu hårt av situationen kring det nya coronaviruset, covid-19. Mot den bakgrunden har nu Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen, och Kommunal enats om ett centralt avtal kring korttidspermittering. Avtalet om korttidspermittering gäller i enlighet med de förslag som regeringen har lagt fram som en del av budgetåtgärderna för att stärka näringslivet. De innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

“Snabba åtgärder krävs – annars konkurs för bussföretagen”

Sveriges Bussföretag, som är ett förbund inom Transportföretagen, träffade på onsdagsmorgonen infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att presentera förslag hur bussbranschen ska klara den akuta krisen till följd av coronaviruset. Om inte snabba åtgärder sätts in riskerar landets bussföretag att slås ut, var beskedet från bussföretagen.

Bussförarens dag: “Landets bussförare är hjältar”

Idag, onsdag, är det Bussförarens dag. Branschorganisationen Sveriges Bussföretag vill därför hylla landets alla bussförare. I ett uttalande säger organisationen att man dagen till ära vill “uppmärksamma alla bussförare och det fantastiska arbete som de gör. Utan bussförare stannar samhället. Det blir svårare att ta sig till jobbet, skolan och till läkarbesöket. Det blir också svårare att arbeta eller studera på annan ort.”

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)