Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sveriges Bussföretag’

Fjorton SL-bussar kan doneras till Ukraina

Upp till fjorton SL-bussar kan komma att doneras till Ukraina. Det uppger på fredagseftermiddagen trafikregionrådet Anton Fendert (MP) i Region Stockholm. Innan bussarna kan skickas för att användas som skolbussar i Ukraina måste dock MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gå igenom dem och se att de uppfyller de krav och behov som finns i Ukraina. ”Jag hoppas att bussarna kan skickas skyndsamt”, säger Anton Fendert till bussmagasinet.

Branschvädjan: Donera bussar till Ukraina (uppdaterad version)

Branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik går nu ut i en gemensam vädjan till svenska bussföretag att hörsamma EU-kommissionens uppmaning om att donera en eller flera trafikdugliga skolbussar till Ukraina.

”Politiska åtgärder krävs mot bussförarbristen”

År 2030 ska utsläppen från transporterna i landet ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Då krävs ett ökat kollektivresande, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt att tackla den stora och ökande bristen på bussförare. Branschen har förstås ett stort ansvar, men nu krävs politiska åtgärder. Det skriver Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Transportföretagen: Elektrifieringen kräver justerade kör- och vilotidersregler

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Det menar branschorganisationen Transportföretagen som tillsammans med Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har tagit fram förslag till förändringar av regelverket. Ännu är det i princip bara lastbilstransporter som berörs, men när den långväga busstrafiken och beställningstrafiken med buss om några år börjar elektrifieras i större skala kommer behovet av justerade kör- och vilotider även där.

Sänk åldern för bussförare, slopa 50-kilometersregeln – maning till regeringen från internationella organisationer

Körkortsåldern för bussförare måste sänkas och den så kallade 50-kilometersgränsen avskaffas. Förarbristen är akut och snart kan den uppgå till 100 000 bussförare inom EU. Det skriver den internationella vägtransportunionen IRU samt branschorganisationen EPTO, European Passenger Transport Operators till Sveriges EU-minister Jessika Roswall (M) samt bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Bakgrunden är att Sverige just nu är ordförandeland i EU som på sin agenda har en ändring av EU:s körkortsdirektiv där sådana frågor regleras.

Tunga namn till Busstorget

Det är nu klart att ytterligare två tunga namn kommer att medverka på Busstorget som äger rum den 20-21 april på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, nordväst om Stockholm. Busstorget är den årliga mötesplatsen för bussresearrangörer, turistbussföretag och deras samarbetspartners och arrangeras av Sveriges Bussföretag i samarbete med de stora turistbussleverantörerna.

Busstorgets program börjar ta form

Programmet för Busstorget 2023, bussresebranschens årliga mötesplats, börjar nu ta form, även om alla detaljer ännu inte är klara. Årets upplaga av Busstorget äger rum på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta den 20 – 21 april.

Marginell påverkan på bussbranschen när Sverige är EU-ordförande

Den 1 januari tar Sverige över som ordförandeland i EU. För bussbranschen finns flera frågor på bordet och olika lagförslag som ska beslutas. Men hur stor roll ordförandelandet kan spela i de olika processerna finns det idag delade meningar om. Det konstaterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag. ”När vi hos regeringen har lyft frågor som är viktiga för bussbranschen har vi mötts av svalt intresse”, säger Anna Grönlund.

Bussföretagen: Välkommen översyn av bussförarutbildning

Arbetsförmedlingen har beslutat att se över systemet för arbetsmarknadsutbildningarna. Ett beslut i rätt riktning, anser Sveriges Bussföretag som länge har begärt att fler bussförare utbildas och rekryteras de kommande åren. Förbättringar i arbetsmarknadsutbildningar behövs omgående, anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår.

Bussföretagen om biodrivmedlen: ”En välkommen och glädjande julklapp”

EU-kommissionens beslut på onsdagen att godkänna Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel välkomnas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Regeringen ansökte tidigare i år om fortsatt skattebefrielse för åren 2023 – 2033, men EU-kommissionen har nu förlängt skattebefrielsen under fyra år, till och med 2026.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)