Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sveriges Bussföretag’

Svagare krisstöd minskar svenska bussföretags konkurrenskraft

Mycket har varit lika i de nordiska länderna när det gäller restriktioner och hur länderna har hanterat pandemisituationen. Men skillnader finns, framför allt när det gäller stödåtgärder. Det gör att svenska bussföretag kan få det svårt att konkurrera med sina nordiska kollegor, varnar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Busstorget öppnar dörrarna

Efter att ha varit digitalt förra året och helt inställt på grund av pandemin 2020 öppnar nu Busstorget 2022 för bokning. Busstorget är sedan 2015 den stora mötesplatsen för den svenska turistbussbranschen, med seminarier, föredrag, provkörning av bussar med mera.

Tävling ska locka till fordonstekniska programmet

Det finns i Sverige en stor brist på fordonstekniker. För att få fler att intressera sig för fordonstekniska utbildningar lanserar nu Motorbranschens Arbetsgivarförbund, som i likhet med Sveriges Bussföretag är med i Transportföretagen, en ny tävling. Alla gymnasieskolor med fordonstekniska utbildningar kan delta i tävlingen. Den har fått namnet ”Nästa stopp: Fordonstekniska programmet!”. Förstapriset är 60 000 kronor.

”Avskaffa dagens reseavdrag”

Dagens reseavdrag måste avskaffas och ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Fossila bränslen måste fasas ut snabbare. Produktion och användning ska inte subventioneras. Det skriver en rad företrädare för 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners i en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln har bland annat undertecknats av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik samt ordförandena i Cykelfrämjandet och Gröna Bilister.

Anna Grönlund: Så påverkar EU svensk bussbransch 2022

Varför vill krafter inom EU försvåra för svensk bussbransch att köra på fossilfria drivmedel? Hur kan enskilda städer i Europa få sätta upp egna regler för tillträde och miljökrav för bussar när vi genom EU har en gemensam inre marknad? Nu, i början av 2022, passade vi på att fråga Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, tillika vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté och del av den svenska delegationen i UITP:s EU-kommitté, om status i aktuella EU-frågor som påverkar den svenska bussbranschen.

Biodrivmedel: ”Öppning finns men regeringen måste agera skyndsamt”

Regeringen måste agera snabbt hos EU och ansöka om fortsatt skattereduktion för höginblandade biodrivmedel. Det anser Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som anser att det nu finns en öppning för nya statsstödsregler inom EU. Dessa gör det möjligt att fortsätta med den svenska skattereduktionen för höginblandade biodrivmedel även efter årets slut. Det skulle ha stor betydelse för den svenska bussbranschen.

Svensk-finsk offensiv till försvar för biodrivmedel

Transportföretagen och dess finska systerorganisation FinMobility går till gemensam offensiv i EU till försvar för de förnyelsebara biodrivmedlen. Bakgrunden är att biodrivmedel som HVO 100 hotas av en kraftig prischock om EU slopar den hittillsvarande skattebefrielsen för sådana drivmedel när man reviderar direktivet för förnybar energi.

Förlängt krisstöd välkomnas av bussföretagen

Regeringen beslutade på tisdagen att förlänga omställningsstödet till företagen med anledning av den fortsatta pandemin och de åtgärder och restriktioner som nu införs. Dessutom höjs takbeloppet för omställningsstöd. Åtgärderna välkomnas av Sveriges Bussföretag.

60 000 i pris för uppsatser om kollektivtrafik

Nu är det dags för årets uppsatstävling om kollektivtrafik på väg. I potten ligger 60 000 kronor som studenter som skriver om kollektivtrafik på väg har chansen att dela på. Det är Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som delar ut sitt vartannat år återkommande pris för den bästa examensuppsatsen om kollektivtrafik på väg.

Krav på bokade platser för långväga resor

När nya restriktioner införs den 24 december med anledning av covid-19-pandemin blir det varken krav på vaccinationsbevis eller begränsning av antalet resenärer på bussar och tåg i långväga trafik, alltså på linjer över 150 kilometer. Istället blir det obligatoriskt med platsbokning och alla resenärer måste ha en bokad sittplats. Det meddelade regeringen på en presskonferens på tisdagseftermiddagen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)