Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tallink Grupp’

Svarta siffror för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Silja Line och Tallink, återgick till vinst under det andra kvartalet efter en mindre förlust under årets första tre månader. Färre fartyg i trafik gjorde att antalet resenärer liksom fraktvolymerna var mindre än samma period i fjol, men trots det ökade Tallink Grupps intäkter med 11,5 procent. Företaget levererade därmed också ett lönsamt första halvår för första gången sedan 2015. Det framgår av Tallink Grupps delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Fortsatt återhämtning för Tallink Grupp

Tallink Grupp, med Silja Line och Tallink, presenterade på tisdagen sina siffror för juni och för det andra kvartalet. Trots att antalet passagerare minskade marginellt visar siffrorna på en fortsatt återhämtning. Det beror på att Tallink Grupp har chartrat ut sju av femton fartyg i sin flotta, vilket innebär att beläggningen på de fartyg som går i trafik på Östersjön har en betydligt bättre beläggning än samma tid i fjol.

Tallink: ”Enormt positiv förändring”

”En solid utveckling under det kvartal som utgör lågsäsong för bolaget och därmed historiskt har varit det mest ekonomiskt utmanande”. Så beskriver Tallink Grupp det första kvartalet i den kvartalsrapport som Tallink presenterade på torsdagsmorgonen. Tallink Grupps nettoförlust blev 5,4 miljoner euro (62 miljoner SEK) under kvartalet. Förra årets första tre månader slutade med en nettoförlust på 40 miljoner euro (456 miljoner SEK). ”Vi är nöjda”, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

Ännu ett Tallinkfartyg lämnar Östersjön

Tallink Grupp har tecknat avtal med ett kanadensiskt företag om ett flerårigt avtal att chartra ut Tallinks fartyg Isabelle. Avtalet innebär att det kanadensiska företaget har en option att senare köpa fartyget som innan pandemin trafikerade rutten Stockholm – Riga.

Tallinkfärja till Irländska sjön

Tallink Grupp chartrar ut ett av sina fartyg på ett långsiktigt avtral. Det är Tallinks fartyg Star som sedan 2007 har trafikerat rutten Helsingfors – Tallinn som från och med den 5 maj chartras ut till Irish Continental Group. Fartyget ska gå i trafik mellan Irland och Storbritannien.

Allt fler reser med Tallink Silja

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, hade under det första kvartalet en stark passagerarökning jämfört med samma period förra året. Frakten minskade däremot. Det framgår av siffror som Tallink Grupp presenterade på tisdagsmorgonen. Mest ökade resandet mellan Stockholm och Tallinn.

Åter svarta siffror för Tallink

För första gången sedan 2019 redovisar Tallink Grupp svarta siffror för 2022. Under pandemiåren 2020 och 2021 var förlusterna för Tallink betydande. Det framgår av Tallink Grupps oreviderade finansiella resultat som presenterades på onsdagsmorgonen. Helårsvinsten för 2022 blev 13,9 miljoner euro, cirka 153,5 miljoner kronor. Förlusten 2021 uppgick till 56,5 miljoner euro, cirka 625 miljoner kronor.

Premiär för Tallinks nya

På luciadagen, den 13 december, ger sig Tallink Grupps nya fartyg MyStar ut på sin jungfrufärd från Tallinn till Helsingfors. MyStar är byggd på Rauma varv i Åbo och har sin hemmahamn i den estniska huvudstaden.

Stark återhämtning för Tallink

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line,publicerade på torsdagen sitt bästa resultat för tredje kvartalet sedan 2019. Under tredje kvartalet 2022 var koncernens oreviderade nettovinst 37,9 miljoner euro, cirka 415 miljoner kronor. De största orsakerna till intäktsökningen är restaurang- och butiksförsäljning ombord, biljettintäkter och intäkter från de charteravtal som bolaget har med sex fartyg uthyrda i slutet av tredje kvartalet.

Starkaste kvartalet sedan 2019 för Tallink Silja

Det tredje kvartalet i år blev det starkaste sedan 2019 för Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, rapporterar företaget. Under september reste 392 491 passagerare med Tallink Grupps fartyg, en ökning med 26,5 procent jämfört med september förra året, trots att sex av företagets fartyg är utchartrade sedan den 20 september 2022.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)