Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Taxi’

Bättre resultat för taxijätte

Nordens största taxiföretag, Cabonline, förbättrade sitt rörelseresultat under första halvåret. Det framgår av Cabonlines delårsrapport som presenterades på torsdagen. Cabonlines intäkter under det första halvåret ökade med nio procent till 2 922 miljoner kronor trots att det andra kvartalet, april – juni, gav en intäktsminskning med en procent jämfört med fjolåret.

Nytt avtal för taxiförare klart – hotande konflikt avblåst

Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Transportarbetarförbundet kom på onsdagen överens om ett nytt avtal för taxiförare. Därmed avblåses också den varslade blockad och strejk som annars skulle ha trätt i kraft på måndag och som hade drabbat sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och andra serviceresor likaså närtrafik hårt. Det nya avtalet ligger inom märket och löper på 26 månader från den 1 juli i år.

Rött, grönt, gult och blått i Dalarna

En helt ny prismodell och zonindelning ska införas för kollektivtrafiken i Dalarna från den 1 januari. Då får Dalatrafik fyra zoner istället för dagens 60-tal zoner: röd, grön, gul och blå om regionstyrelsen i Dalarna får som den vill. Syftet är enligt Dalatrafik och politikerna att göra det enklare för resenärerna att förstå zonsystemet samt öka kollektivtrafikens attraktivitet. Men eventuella vinster går enligt Dalatrafik inte att kalkylera idag.

Taxivarsel skjuts upp

Transportarbetarförbundet och Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) kom på onsdagen överens om att pausa den pågående medlingen mellan parterna. Istället fortsätter parterna med bilaterala samtal. Transport skjuter även på sitt varsel när det gäller blockad med stopp mot nyanställningar inhyrd personal, övertid och mertidsarbete.

Transportkonflikt allt närmare – kan slå hårt not serviceresor

Den konflikt som Transport varslade om den 15 augusti rycker allt närmare. Ännu på tisdagsmorgonen har Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) och Transport enats om något avtal. Om konflikten bryter ut kan den få stora konsekvenser för serviceresor, det vill säga färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. I ett andra steg kan konflikten lamslå stora delar av de serviceresor som körs med specialfordon. Länstrafiken Örebro Serviceresor uppmanar nu sina kunder att undvika att resa morgnar och eftermiddagar.

Förlikning efter infekterad skolskjutsstrid

Den infekterade konflikten mellan Ängelholms kommun och taxijätten Cabonline om skolskjutsar och måltidstransporter i kommunen har nu avgjorts genom att parterna har förlikats. I ett gemensamt pressmeddelande förklarar parterna att tvisten ”nu avslutats i gott samförstånd”.

Allt mer elektriskt för Taxi Stockholm

Andelen elbilar hos ett av landets största taxiföretag, Taxi Stockholm, ökade markant förra året. När året började var 3 procent av Taxi Stockholms cirka 1400 bilar elbilar, men i slutet av året var elbilarnas andel 17 procent. När regeringen i slutet av förra året tog bort elbilsstödet försvårades omställning till fossilfritt, säger Johan Porsman, hållbarhetsansvarig på Taxi Stockholm.

Storupphandling av serviceresor

På onsdagen blev det klart vilka trafikföretag som under fyra år får köra serviceresor på uppdrag av Jönköpings Länstrafik, JLT. Totalt handlar det om trafik med närmare 200 fordon som JLT nu har upphandlat. Nio trafikföretag delar på uppdraget. Trafikstart är den 1 september 2024.

Allvarliga brister vid mer än var femte taxikoll

När Transportstyrelsen i höstas undersökte hur taxiföretag och –förare följde regelverket framkom inga brister vid cirka 70 procent av kontrollerna. Men vid mer än var femte kontroll hittade Transportstyrelsen allvarliga brister. ”Problemet är oftast inte fusk bland dem som har tillstånd utan konkurrens från svarttaxi”, säger Mattias Andersson, utredare vid Transportstyrelsen. Dessutom kör många taxibilar för fort.

Taxiförarutbildning på Gotland

Arbetsförmedlingen startar arbetsmarknadsutbildning för taxi på Gotland. Utbildningen vänder sig till de som idag är arbetssökande och startar med 24 elever. Taxiföretagen kommer att erbjuda praktik och finns med som stöd i hela utbildningsprocessen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)