Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tekniska Verken’

Kommunalt Linköpingsföretag gasar i Norrköping

Det är nu klart att de gasdrivna bussarna i Norrköping ska tankas med biogas från Svensk Biogas, ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping. Men gasen ska vara lokalproducerad enligt det avtal som Svensk Biogas och bussoperatören Transdev har tecknat och som innebär att Svensk Biogas ska stå för gasen till Norrköpingsbussarna från den 15 juni.

Statliga pengar hjälper kommunalt gasbolag gå över gränsen

Svensk Biogas får statligt stöd på 19,3 miljoner för att bygga ut infrastrukturen för biogas i Kalmar län. Det är Naturvårdsverket som inom sitt program Klimatklivet har beviljat Svensk Biogas klimatinvesteringsstöd för att uppföra tankstationer för biogasdriven kollektivtrafik. Svensk Biogas ägs helt av Tekniska Verken AB i Linköping, som är ett bolag som är helägt av Linköpings kommun.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)