Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘terrorhot’

Terrorhotet: Förslag om starkare skydd i kollektivtrafiken

Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen sin utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafiken. De båda myndigheterna föreslår bland annat en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd, likaså ett nationellt program för ett sådant skydd. Även andra åtgärder föreslås. Sveriges Bussföretag välkomnar mycket i utredningens förslag men är starkt kritisk till att externa aktörer kan drabbas av ökade kostnader när de föreslagna åtgärderna ska genomföras. ”Orimligt. Samhället måste ta ansvaret för finansieringen”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)