Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tillväxtverket’

Tyskland i topp i turismen till Sverige

Sommarturismen från utlandet till Sverige ökar. Mest ökar den från Tyskland som i sommar svarade för flest utländska gästnätter i Sverige. Under juni – augusti ökade antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige med fem procent jämfört med samma period i fjol, rapporterar Tillväxtverket.

Fortsatt ökning av turismen i Sverige

Fjolåret blev ett år med en fortsatt ökning av turismen i Sverige, rapporterar Tillväxtverket. Antalet gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade med tre procent, jämfört med året innan till totalt 65 miljoner gästnätter. Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökar åter, samtidigt som trenden med fler långväga besökare förstärks.

Stora Turismpriset till sörmländska Julita Gård

Sörmländska Julita Gård tilldelades på torsdagen Stora Turismpriset 2018. Priset delades ut i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan, som samlade verksamma inom besöksnäringen i Sverige. Konferensen arrangeras av SKL i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverk för Turism.

Turistsommaren: Mer utländskt, mindre svenskt

De svenska gästnätterna på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade årets rekordheta sommar. Men samtidigt ökade de utländska gästnätterna,rapporterar Tillväxtverket. Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige var 27,6 miljoner under juni-augusti. Det är oförändrat jämfört med samma period i fjol. Utländska gästnätter ökade med 450 000 samtidigt som svenska gästnätter minskade lika mycket. De samlande logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till nästan 8 miljarder kronor.

Självkörande bussar framtiden för kollektivtrafik på landsbygd?

Två skånska kommuner, Sjöbo och Tomellilla utreda om självkörande bussar kan vara en lösning för kollektivtrafik på landsbygden så att ett boende där kan bli bättre och mer intressant för medborgarna. De4t statliga tillväxtverket har beviljat de båda kommunerna totalt 400 000 kronor till en förstudie om självkörande bussar på landsbygden.

Turismen i Sverige värd 317 miljarder

Turismen är en kraftfull ekonomisk motor i Sverige och växte i fjol rejält, rapporterar Tillväxtverket. Omsättningen inom turismen ökade förra året med 7,4 procent till 317 miljarder kronor. Ökningen är den kraftigaste sedan 2006. Turismen bidrog också med 10 600 nya jobb.

Brist på arbetskraft bromsar tillväxt i turismen

Möjligheten att få tag i lämplig arbetskraft är det största hindret för turismföretagens tillväxt och utveckling. Mer än en tredjedel av turismföretagen ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder. Hälften av de företag som under de senaste tre åren har försökt rekrytera medarbetare upplevde hälften det som ett stort hinder att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet. Störst är problemet för turismföretag inom Hotell och restaurang samt Bygg. Det visar en färsk rapport från Tillväxtverket, Vardag och framtid för turismföretagen.

Ökad turism trots svalare grannar

Turismen i Sverige fortsatte att öka under 2017. Ett svalare intresse från de nordiska marknaderna vägdes upp av fler långväga besökare. Övernattningarna ökade med två procent jämfört med år 2016 till totalt 63 miljoner övernattningar förra året, rapporterar Tillväxtverket

Långsammare ökning av turismen

Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år, summerar Tillväxtverket det gångna året. Sammanlagt gjordes det 62 miljoner kommersiella övernattningar i Sverige under 2016. Det är en ökning med tre procent jämfört med året innan. Mest ökar de långväga besökarna, något som inte bara gäller Sverige utan också andra länder. Bakom utvecklingen ligger enligt Tillväxtverket ökad köpkraft i många länder och billigare långdistansflyg.

Sommarturismen växer, grannländer minskar

Sommarturismen i Sverige fortsätter att växa, men ökningstakten har mattats av kraftigt jämfört med fjolåret. Antalet övernattningar från våra grannländer minskar, medan de långväga besökarna ökar allt mer. Det visar färska siffror från Tillväxtverket. Sommaren 2016 uppgick antalet övernattningar vid svenska boendeanläggningar till 27,1 miljoner. Det är en marginell ökning på knappt 40 000 gästnätter jämfört med sommaren 2015.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)