Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tillväxtverket’

Nu har ansökan om stöd för korttidsarbete öppnat

På tisdagsmorgonen öppnade Tillväxtverket ansökan om stöd till korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermitteringar). Intresset har varit stort med många besökare på webbplatsen redan från tidig morgon, rapporterar myndigheten som samtidigt uppmanar företag som söker att förbereda sin ansökan väl.

Stor oro bland bussföretagen

Bland de mindre och medelstora bussbolagen i landet är oron för framtiden stor. Genomgående tycker de företag vi talat med att det statliga krisstödet till företagen är alldeles för lågt. Lån till sex eller sju procents ränta är inget alternativ och flera företagare befarar att deras företag är på väg att gå under. Flera företag lyfter fram Danmark som ett bra exempel på hur besöksnäringen kan stöttas och samtidigt finns det en kämpaanda och en förmåga att blicka framåt.

Tillväxtverket: Även familjemedlemmar i familjeföretg kan få korttidsstöd

Tillväxtverket, som hanterar de nya reglerna om korttidspermitteringar med anledning av covid-19-pandemin gör nu en tolkning av reglerna som kan innebära en betydande lättnad för familjeföretag. Enligt den ursprungliga skrivningen av reglerna kunde inte medlemmar av ägarfamiljen i familjeföretag få stöd vid korttidsarbete (det vill säga korttidspermittreringar). Nu gör Tillväxtverket en tolkning av reglerna som öppnar för korttidspermitteringar av familjemedlemmar i familjeföretag.

Fortsatt tillväxt av turismen i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige, visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter förra året blev totalt 67,8 miljoner. Det är en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner gästnätter, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt omkring 3 procent om året.

Tyskland i topp i turismen till Sverige

Sommarturismen från utlandet till Sverige ökar. Mest ökar den från Tyskland som i sommar svarade för flest utländska gästnätter i Sverige. Under juni – augusti ökade antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige med fem procent jämfört med samma period i fjol, rapporterar Tillväxtverket.

Fortsatt ökning av turismen i Sverige

Fjolåret blev ett år med en fortsatt ökning av turismen i Sverige, rapporterar Tillväxtverket. Antalet gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade med tre procent, jämfört med året innan till totalt 65 miljoner gästnätter. Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökar åter, samtidigt som trenden med fler långväga besökare förstärks.

Stora Turismpriset till sörmländska Julita Gård

Sörmländska Julita Gård tilldelades på torsdagen Stora Turismpriset 2018. Priset delades ut i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan, som samlade verksamma inom besöksnäringen i Sverige. Konferensen arrangeras av SKL i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverk för Turism.

Turistsommaren: Mer utländskt, mindre svenskt

De svenska gästnätterna på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade årets rekordheta sommar. Men samtidigt ökade de utländska gästnätterna,rapporterar Tillväxtverket. Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige var 27,6 miljoner under juni-augusti. Det är oförändrat jämfört med samma period i fjol. Utländska gästnätter ökade med 450 000 samtidigt som svenska gästnätter minskade lika mycket. De samlande logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till nästan 8 miljarder kronor.

Självkörande bussar framtiden för kollektivtrafik på landsbygd?

Två skånska kommuner, Sjöbo och Tomellilla utreda om självkörande bussar kan vara en lösning för kollektivtrafik på landsbygden så att ett boende där kan bli bättre och mer intressant för medborgarna. De4t statliga tillväxtverket har beviljat de båda kommunerna totalt 400 000 kronor till en förstudie om självkörande bussar på landsbygden.

Turismen i Sverige värd 317 miljarder

Turismen är en kraftfull ekonomisk motor i Sverige och växte i fjol rejält, rapporterar Tillväxtverket. Omsättningen inom turismen ökade förra året med 7,4 procent till 317 miljarder kronor. Ökningen är den kraftigaste sedan 2006. Turismen bidrog också med 10 600 nya jobb.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)