Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Byberg’

Almedalen: ”Upphandlare och operatörer måste ta större ansvar

Upphandlingar av kollektivtrafik kom i fokus när tre tunga namn i branschen i Almedalen diskuterade kollektivtrafiken och framtiden. Bakgrunden var de uppfattningar som tidigare förts fram av ungdomspolitiker på branschens seminarium om målet att fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva 2030. Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg betonade vikten av rätt prioriteringar medan SJ-chefen Monica Lingegard manade upphandlare och operatörer att ta ett större, gemensamt ansvar.

Ny styrelse i Sveriges Bussföretag

Bransch- och arbetsgivarorganisationenSveriges Bussföretag valde på sin årsstämma på torsdagen en delvis ny styrelse. Tomas Byberg, vd för bussföretaget Byberg & Nordin omvaldes enhälligt som ordförande.

Paxapremiär i Sollefteå

Från lördag kommer bussen till Sollefteborna istället för att de måste ta sig till bussen. Då är det premiär för Sollefteås nya, anropsstyrda busstrafik Paxa. Därmed blir Sollefteå den andra staden i Västernorrland där man kan paxa bussen. I höstas inleddes en framgångsrik, liknande satsning på efterfrågestyrd busstrafik i Sundsvall. Där körs trafiken av Nobina i samarbete med Din Tur och kommunen. I Sollefteå är det Byberg & Nordin som svarar för Paxabussen, även det i samarbete med Din Tur och kommunen.

Bussförare och ID-kontroller riksdagsfråga

Den skarpa kritiken från branschorganisationer och fack mot regeringens förslag om ID-kontroller vid inresa till Sverige tas nu upp i riksdagen. Bakgrunden är en debattartikel, undertecknad av bland andra Kommunals ordförande Malin Ragnegård, Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg, Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg och Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Branschorganisationer och fack: ”Bussförare ska inte sköta gränskontroller”

Bussförare och tågvärdar ska inte utföra gränskontroller. Det äventyrar våra medarbetares och medlemmars säkerhet. Det finns en anledning till att vi har en gränspolis. Det skriver ledande företrädare för såväl arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom persontransportsektorn samt för Svensk Kollektivtrafik i en starkt kritisk artikel i Sydsvenskan.

”Politiska åtgärder krävs mot bussförarbristen”

År 2030 ska utsläppen från transporterna i landet ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Då krävs ett ökat kollektivresande, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt att tackla den stora och ökande bristen på bussförare. Branschen har förstås ett stort ansvar, men nu krävs politiska åtgärder. Det skriver Sveriges Bussföretags ordförande Tomas Byberg och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Persontrafik: Visionen om ökat resande ska bli verklighet

Under pandemin genomgick kollektivtrafikbranschen ett stålbad. Men nu ska resenärerna vinnas tillbaka igen genom en nystart med olika satsningar som ska öka kollektivtrafikens attraktivitet. På Persontrafikmässans första dag presenterade branschen sin programförklaring om hur de tänker sig att föra satsningen i mål.

Nya mål och visioner för branschen

Fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva. Det förutsätter en lång rad åtgärder, både på kort och lång sikt, och kräver engagemang, både från trafikföretagen och från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Men det förutsätter att kollektivtrafiken också får stöd på nationell nivå. Nu bjuder branschen in regeringen till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet. På måndagen presenterade kollektivtrafikbranschen sin gemensamma vision, sina mål och sitt löfte inför framtiden.

Ny styrelse i Sveriges Bussföretag

I samband med att Sveriges Bussföretag höll sin stämma på tisdagsförmiddagen fick organisationens styrelse flera nya ledamöter från både större koncerner och mindre familjeföretag. Tomas Byberg, vd för bussföretaget Byberg & Nordin, blev omvald till ordförande i Sveriges Bussföretag.

Samlad kollektivtrafikbransch: Så nystartar vi

Politiska reformer för stabil finansiering och att framkomligheten prioriteras i infrastrukturen är två nödvändiga faktorer för en nystart av kollektivtrafiken. Det skriver företrädare för den samlade kollektivtrafikbranschen i en debattartikel i Dagens Samhälle på måndagen. De pekar på att kollektivtrafikens marknadsandel har rasat under pandemin, samtidigt som mångmiljardförlusterna har tornat upp sig.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)